در مورد اساسنامه جدید4

هشدار به مسئولین تعاونی و اعضای گرامی
قانون بخش تعاون اجازه دخالت در امور تعاونی ها را به وزارت تعاون و ادارات تابعه نداده است .اما در اساسنامه نمونه پیشنهادی مسکن ، ماده ها و تبصره هائی کنجانده شده که با تصویب خود اعضا ،اجازه دخالت را کسب می کنند .در مواردی هم با ساختار تعاون شهاب شهر هم خوانی ندارند
   با توجه به سیستم بورکراسی در ادارات و عدم ذینفع بودن ،استقلال تعاونی در خطر خواهد بود.
     ماده و تبصره های زیر در اساسنامه مسکن به شرح زیر هستند.
تبصره ذیل ماده 6........بند یک ماده 21.................تبصره یک ماده 21........................تبصره یک ماده 27..............................ماده41.............................بند ه ماده44.....................ماده 50

; ٦:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٢٠

در مورد اساسنامه جدید3 

با سلام خدمت اعضای محترم

هر چند بهتر بود که هیئت مدیره با مشاوره از افراد خبره و وکلا اساسنامه پیشنهادی را با پر نمودن محل های خالی به اعضا ارائه می نمود ولی فقط اکتفا به ارائه اساسنامه تیپ نموده که هر فردی می توانست انرا به سهولت تهیه نماید .لذا با این خلا ، دراساسنامه پیشنهادی شهاب شهر به شرح ذیل ، سعی شده با توجه به قانون بخش تعاون و ساختار تعاونی مسکن شهاب شهر همسوئی گردد . محل های خالی متن اصلی پیشنهادی با رنگ قرمز پرشده اند و همچنین توضیحات مورد نیاز  به رنگ آبی درج شده تا با متن اصلی اساسنامه قابل تفکیک باشند.مواردی در اساسنامه قبلی بوده و نیاز به تغییر و تصحیح نداشته ، با رنک مشکی بدون تغییر لحاظ شده اند . خواهشمند است با مطالعه دقیق ان ضمن آمادگی برای رای  در مجمع ، نکته نظرات خودرانیز  باز تاب فرمائید  (متاسفانه در وبلاگ رنگها حذف شده اند) 

 

 

 

بسمه تعالی

فصل اول :

ماده 1- نام: شرکت تعاونی شهاب شهرنهاجا و نوع آن تولیدی و توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

توضیح :تعداد زیادی از تعاونی ها زیر مجموعه تولیدی و توزیعی هستند ازجمله   کشاورزی:   صنعتی،عمرانی،معدنی،خدماتی،مسکن،فرش دستباف،تامین نیاز تولیدکنندگان،تامین نیاز مصرف کنندگان ،و.... ولی متاسفانه تعدادی از دوستان فقط به شنیده های خود بسنده کرده و مابین تولیدی و توزیعی و مسکن تفاوت قائل می شوند و راحت اعلام می کنند که دیگر شهابشهر تعاونی مسکن نیست .اولا ما تعاونی تازه تاسیس نیستیم که مجبور باشیم ما بین مسکن بودن و غیره انتخابی بکنیم .ثانیا تعاونی مسکن زیر مجموعه تولیدی و توزیعی است .ثالثا ما وظیفه داریم که اساسنامه موجود خود را برای تطبیق با تغییرات قانون بخش تعاونی بروز رسانی کنیم .حالا چرا باید ماهیت خود را عوض بکنیم .قابل درک نیست و فقط یک توضیح ساده دارد که هیئت مدیره ما توان مذاکره علمی با ادارات تعاون و یا اشخاصی که سعی در انهدام تعاونی بکنند ، ندارند.

تفاوت تعاونی های زیر مجموعه تولیدی و توزیعی فقط در نحوه پر کردن اهداف(ماده 2)و موضوع و حدود فعالیت تعاونی (ماده 3) است.که باید هوشیارانه و در چند نوع فعالیت همگن تعیین گردند تا مبادا بنا بر نامعلوم بودن فعلی  آتیه زمین های فیروز بهرام برای تعاونی محدودیت ایجاد کنیم .

توضیح:دو تا ازحساسترین ماده های اساسنامه به شرح زیر هستند   مواردیکه در زیربرنگ قرمز نشان داده شده اند فقط پیشنهادی بوده و با توجه به نامعلوم بودن اینده و تصمیم اعضا برای زمین های فیروز بهرام در سه محور مورد بحث فعلی اعضا تنظیم شده اند .تا حدالامکان تعاونی را دجار محدودیت نکنند..اعضا می توانند مواردی را به انها اضافه و یا کم کنند.و پیشنهاد بدهند.رنک آبی =توضیح و مشکی =متن اصلی

ماده 2- اهداف تعاونی :

1-     ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.. (عمومی تعاونی ها)

2-     تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی. .. (عمومی تعاونی ها)

3-     انجام فعالیتهای تولیدی و توزیعی به شرح ماده 3

ماده 3- موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره واحدهای مربوطه در زمینه‌های زیر:

توضیح اینکه : لازم نیست تعاونی همه این فعالیت های ذیل را اجبارا انجام دهد ولی در صورتیکه موقعیتی پیدا کرد که برخی از فعالیت هائیکه به نفع اعضا است ، انجام دهد .منعی برای ان نباشد حتی ساخت و ساز و یا باغ ویلا و یا صنفی صنعتی و یا صنایع تکمیلی کشاورزی

1-- ترویج و تحکیم مشارکت؛ همکاری و تعاون عمومی---- (عمومی تعاونی ها)
2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی---(عمومی تعاونی ها)
3-تامین مسکن اعضا

4 - ساخت و ساز و خرید و فروش انواع ملک مسکونی، تجاری، اداری 
5- سرمایه گذاری و احداث واحدهای صنعتی و کشاورزی  

6- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری ازمنابع بانکی؛ بانک تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. .. (عمومی تعاونی ها)
7- اخذ کمک وهدایای نقدی و غیرنقدی از دولت؛ اشخاص حقیقی و حقوقی. .. (عمومی تعاونی ها)
8- تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا موسسات. .. (عمومی تعاونی ها)
9- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه ویا سایرشرکتها و موسسات عمومی؛ تعاونی ویا خصوصی. .. (عمومی تعاونی ها)

تبصره1:در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. .. (عمومی تعاونی ها)

تبصره 2:شرکت می‌تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی از طریق عقود اسلامی نماید. ..(عمومی تعاونی ها)

تبصره 3-آئینائینامه فعالیت مربوطه پیوست(تبصره 3ماده 3 مسکن)

قبل از هر چیز مثل اینکه در مورد تبصره یک ماده سه به شرح زیر.

تبصره1:در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. .. (عمومی تعاونی ها)

توضیح:در مورد این تبصره سو تفاهم و یا سو  برداشت وسو نظر شده است .معنی ان اینست که چنانچه تعاونی برای هر پروژه خود نیاز به اخذ مثل دریافت پروانه ساخت برای مسکونی  و یا حتی فنس کشی دور زمین ها ویا قطعات و یا همین لوله کشی باید از مراجع ذیربط مجوز لازم را دریافت کند .و تعبیر دیگری ندارد .

ماده 4- حوزه عملیات تعاونی استان تهران است.

با توجه به موقعیت زمین های تجاری در لتمان کن در حوزه شهرستان تهران وموقعیت زمین های تجاری درشهر ستان اسلامشهرو سایر موارد ، استان تهران حوزه عملیات نوشته شده است

ماده 5-مدت تعاونی از تاریخ تصویب  این  اساسنامه به مدت پنج سال است(.چنانچه تعاونی قبل از پنج سال به اهداف خود رسید می تواند زودتر از موعد اقدام به انحلال نماید.)

ماده 6-مرکز اصلی عملیات تعاونی استان تهران و نشانی دفتر مرکزی آن تهران  اتوبان آزادگان ، خروجی فیروز بهرام ، کیلومتر یک جاده فیروز بهرام است.    با توجه به موقعیت زمین ها و لتمان و احتمالات استان تهران مرکز اصلی عملیات نوشته شده

هیأت مدیره می‌تواند اقدام به تغییر دفتر مرکزی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند، در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

توضیح : در شرکتها وشرکتهای تعاونی حتما باید مقدار سهام هر عضو حداقل آن یک سهم است ،معلوم گردد و این سهام مختص عضویت است ولی چنانچه تعاونی دارای پروژه های متعددی باشد سهامدار پروژه نیز مطرح می شود..مثل خیلی از اعضا صرف نظر از اینکه عضو تعاونی هستند ، جز پروژه لتمان نیز هستند و این دو تعریف جداگانه ای از همدیگر هستند.عضو شهاب شهر در تمام دارائی های تعاونی شریک بوده ولی کسی که فقط از لتمان یک آپارتمان خریده عضو تعاونی محسوب نمی شود .پس هر سهمی معنی یکسانی ندارند که برخی از افراد سهامدار بودن تعاونی را با شاندیز و یا سهام عدالت مقایسه می کنند.متاسفانه اعضا را به اشتباه وادارمی کنند.چنانچه تعداد سهام هر شرکتی و تعاونی و قدر السهم هر عضو در اساسنامه مطرح نشود .مغایر قانون بخش تعاون و قانون تجارت خواهد بود و از طرف ادارات تعاون و ثبت شرکت ها مردود شناخته شده و عودت داده می شود و انرژی صرف شده برای سه مجمع فوق العاده به هدر خواهد رفت .

ماده 7-سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ........................................................ریال است که به ........................ سهم........................................ ریالی، منقسم گردیده است، کل مبلغ آن نقداً توسط اعضا پرداخت گردیده است.

توضیح یک : در شرکت های گوناگون ومخصوصا تعاونی ها دو نوع قیمت سهم مطرح است 1- قیمت اسمی که روز اول تعیین می شود و 2-قیمت واقعی و روز هر سهم .  معمولا قیمت اسمی را در اساسنامه درج می کنند ولی قیمت واقعی بنا بر زمان و خواست دارنده سهم تعیین می شود. مبلغ 200،000ریال قیمت اسمی هر سهم است وربطی به قیمت واقعی سهم ها ندارد.گاهی برخی اشخاص در مورد مبلغ قدرالسهم ندانسته اظهار نظر می کنند ومثلا می گویند که مبلغ بیست و اندی میلیون را در اساسنامه بنویسیم و یا ننویسیم در صورتیکه این مبالغ قیمت روز سهام است .و هر لحظه بنا بر موقعیت و دارنده سهم متغیر است ولی قیمت اسمی که در اساسنامه نوشته می شود مادامی که تغییر در اساسنامه داده نشود ثابت است. احتیاجی به نوشتن اینگونه مبلغ ها در اساسنامه نیست و مسلما قیمت روزسهام شهابشهر خیلی بالا تراز این مبالغ است. 

((((توضیح دو: چنانچه در مقدار سرمایه عدد دیگری بغیر از عدد در اساسنامه قبلی نوشته شود شامل افزایش و یا کاهش سرمایه می شود و چون در دستور جلسه عنوان نشده .اساسنامه تصویبی از ثبت شرکت ها عودت می شود.و یکبار دیگر باید مجمع گرفته شود.))))

ماده 8-هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده‌اند در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.(تمامی مبلغ 200،000ریال در موقع ثبت نام برای تعاونی توسط کلیه اعضا پرداخت شده است)

ماده 9-تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند، در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از 30 درصد کل سهام نباید تجاوز کند.

((((توضیح :این ماده در اساسنامه قبلی و فعلی موجود است و تغییر نداشته و منطبیق با قانون بخش تعاون است.گاهی متاسفانه از زبان اعضای هیئت مدیره شنیده می شودکه هر شخصی می تواند تعداد بیشتری سهم داشته باشد.چون این موضوع تا کنون در هیچ مجمعی تصویب نشده این نوع بیان جایگاه قانونی ندارد .پس هر شخصی می تواند یک سهم بنام خود داشته باشد و اگر بیشتر از یک سهم خریداری کرده باشد .سهام مازاد بعنوان سهامدار پروژه تلقی شده و عضویت نمی باشد..اگر خاطرتان باشد از سال 76 به بعد اعضائیکه بیشتر از یک سهم خریداری کرده بودند مجبور شدند بقیه را بنام اقوام و یا هر شخص دیگر منتقل کنند.)))

ماده 10-سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 (تاکیدی بر توضیح بالا)مجاز می باشد.این ماده نیز عینا در اساسنامه مورد عمل درج شده است.

توضیح:ماده 11و تبصره های  آن از ابتدای تشکیل تعاونی اجرا نشده و به نظر دیر شده است

ماده 11-تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره 1:  ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره 2:نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت :

ماده 12-عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشد آزاد است :

الف – شرایط عمومی

1-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-     عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3-     عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

4-     درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از سهام تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

1-     کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر نهاجا ونیرو های مسلح و اشخاصی که سهام عضویت تعاونی را خریداری نموده و یا می نمایند.

تبصره1: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است، ضمن اینکه هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

تبصره 2:در هر صورت تعداد سهام تعاونی نباید از 3241 سهم عدول نماید.

ماده 13-مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره:مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده 17 قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 14-کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

ماده 15- تعاونی می‌تواند توسط هیأت مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطار نامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 16-خروج از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره 1: در صورتی‌که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

تبصره 2: در صورتی‌که یکی از فعالیت‌های تعاونی تولیدی باشد اعضای متخصص حداقل 6 ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اطلاع دهند.

ماده 17-در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود :

1-     از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

2-     عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3-     ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید.

تبصره:تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده 18- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

تبصره:در صورتی که ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیأت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده 19-در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 این اساسنامه باشند عضو شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می‌گردد.

تبصره: اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیأت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

 

فصل سوم ارکان تعاونی :

ماده 20-ارکان تعاونی عبارتست از :

1-     مجمع عمومی

2-     هیأت مدیره

3-    بازرس یا بازرسان

1- مجمع عمومی :

ماده 21-مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد. مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده، چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون) خواهد بود.

توضیح : متاسفانه تعدادی از اعضا بدون مطالعه و بدون بررسی اظهار نظرمی کنند که تعدادی از ماده ها و صفحات اساسنامه قبلی در این اساسنامه حذف شده اند در صورتی که تمامی آنها تحت (((((آئینامه تبصره 3ماده 33 قانون بخش تعاونی )))))گنجانده شده و حذف نشده اند...بطور مثال ماده 27 اساسنامه قبلی تحت ماده 11آئینامه فوق مطرح گردیده است

تبصره -دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها ازطریق روز نامه کثیر الاانتشار و نصب اعلامیه در محدوده دفاتر تعاونی صورت می­گیرد .

(دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات  صورت گیرد ).

2- هیأت مدیره :

ماده 22-اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت‌مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی وبه ترتیب دو نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است

تبصره 1:هیأت‌مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت‌مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره2:در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت‌مدیره می‌‌شود. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو هیأت مدیره، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره 3: : اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت‌مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت‌مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

تبصره 4:در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب نماید.

تبصره 5: در صورت استعفای دسته جمعی هیأت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضای هیات مدیره ،مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود .

ماده 23-پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده 24-هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

تبصره: انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال، مانع از عزل وی در اثناء مدت مذکور نخواهد بود.

توضیح: مواردی که در ماده بالا با رنگ قرمز نوشته شده اند.همان تغییر سال 92و 93 قانون بخش تعاون است

ماده 25-جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیأت مدیره ویا موعد و محل معینی که قبلا به تصویب هیات مدیره رسیده  با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده 26-هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف زیر است :

 1. دعوت مجمع عمومی(عادی – فوق‌العاده)
 2. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط
 3. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی
 4. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.
 5. نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.
 6. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
 7. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
 8. پیشنهاد دستورالعمل تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای و حق جلسه و پاداش هیأت مدیره ، به مجمع عمومی .
 9. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.
 10. تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
 11. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
 12. انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است.

 

ماده 27-هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل است.

ماده 28-معاملات تعاونی با هریک از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده 29- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت مدیره، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد، هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده 30-تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدی مشروط به این است که (در صورت عدم فوت و یا برکناری هیئت مدیره قبلی)مدت ماموریت انها خاتمه یافته باشد، بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا  زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

ماده 31-مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره: در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده 32-استعفای هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن، رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده 33-هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس/ بازرسان/ مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت هیأت مدیره، بازرسی/ بازرسان یا مدیریت عامل شرکت تعاونی دیگری را با موضوع فعالیت مشابه قبول کند.

ماده 34-هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

ماده 35- اعضای هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

الف-شرایط عمومی

 1. ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
 2.  نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
 3. عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
 4. عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

ب- شرایط اختصاصی

1-دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله

2-داشتن حداقل مدرک دیپلم و یا معادل آن

3- بازرسی :

ماده 36-مجمع عمومی عادی سه نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است..مجمع همزمان نیز دو نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کنند.

(پیشنهاد : می توان بازرس را یک نفرحقوقی تعیین کرد ویک شرکت حسابرسی که تجربه و علم کافی را دارد ، تعیین کرد)

(((((توضیح اینکه :در صورت اختلاف نظر و یا تشددآرا،  تشخیص نظر واقعی و غیر واقعی برای اعضا ، خیلی مشکل خو.اهد بود ولی یک شرکت حسابرسی با تجربه  برای حفظ حیثیت شغلی و تبحر خود بهترین تشخیص را برای اعضا ارائه می نماید و برای همیشه هر تراز و بیلان و عملکرد تعاونی  خود بخود حسابرسی خواهد شد صحت عملکرد، هزینه های این انتخاب را حبران می کند..انتخابی که الان خیلی از شرکت های مطرح انجام می دهند.)))))

تبصره 1:در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ هر یک از بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس/ بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره 2:حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.(در حالت پیشنهاد فوق ، مناقصه حق الزحمه و انتخاب اعضا در مجمع جایگزین می شود.)

تبصره 3:تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده 37-وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است‌ :

1-     نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

2-     رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی از قبیل تراز نامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان و بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره ، مجمع ،  شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

3-     رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

4-     تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5-     نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

تبصره 1:بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2:بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند/ کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد/ دارند.

ماده 38-در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده 39-بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

فصل چهارم: مقررات مالی :

ماده 40- ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین  ماه و انتهای آن آخر اسفند  ماه همان سال / سال بعد خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ............... ماه همان سال/ سال بعد است.

ماده 41-هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضا ارسال دارد.

ماده 42-هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کند.

هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده 43-در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده 44-هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 45– افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها، و مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 46-سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :

1-     از حداقل 5٪ به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

2-   حداکثر 5٪ از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3-     درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

4-     پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت سهام بین اعضا تعاونی تقسیم می‌گردد.

تبصره1: ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره2:تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره 3:هیأت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم: مقررات مختلف :

ماده 47- هریک از دستگاه‌ها، شرکتها، مؤسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده 48-انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع قانونی مذکور خواهد بود.

ماده 49-در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده 50-کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 51-ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده 52-در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه و یا مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه مربوطه اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون جهت داوری ارجاع شود.و در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی های که فعالیت انها مشابه نباشد یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوطه مرجع داوری خواهد بود.

این اساسنامه در 52 ماده و .................... تبصره در مجمع عمومی ................... مورخ ................... به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی ان  و قانون شرکتهای  تعاونی ( در مواردی که به قوت خود باقی است)،آئیننامه ها و دستور العمل های قانونی و قراداد های منعقده بین شرکت و اعضا ویا موسسات طرف قرارداد می باشد

 

هیأت رئیسه مجمع:

رئیس                 نایب رئیس                                              منشی

 

 

 

 

 


 

; ٦:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٢٠

در مورد اساسنامه جدید2

عرض سلام خدمت اعضای گرامی

هر آنچه در مورد تشریح اساسنامه در بضاعت داشتم در متن بعدی خواهم اوردامید وارم اعضای محترم وقت گذاشته و بخاطر منافع خودو خانواده با دقت مطالعه فرمایندتا روز مجمع با کمبود وقت ، دچار اشتباه نشوند.موفق باشید

; ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٢٠

در مورد اساسنامه جدید1

عرض سلام خدمت اعضای گرامی

کلیه مطالبی که در مورد اساسنامه جدید در این وبلاگ مطرح می شود قبل از مجمع 96/1/17 درسوپر گروه فیروز بهرام تلگرام به عرض اعضای محترم رسیده است .لذا جهت حفظ سوابق در اینجا نیز درج می شوند.

; ٦:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٢٠

یادد آوری ازچهار سال پیش

سلام .حدودا چهار سال پیش طی مجمع 90/10/22سه گزینه را برای اعضای تعاونی مطرح نمودیم 1-فروش زمین 2- تغییر کاربری و تقسیم زمین .  دو گزینه اول یعنی فروش زمین و تغییر کاربری ، بررسی شده و تحقیق شده بودند و امکان عملی نمودن آنها بسیار واقعی بود و اما گزینه سوم یعنی تقسیم زمین ،تحمیل شده توسط اکثریت همین هیئت مدیره فعلی بود که با هوچی گری و دادن وعده های آنچنانی منجمله ارزش افزوده بالای 150 میلیون تومانی اکثریت رای مجمع را بخود گرفت .حال باید  پرسید که چه اتفاقی افتاده که این افراد بعد از حدودا چهار سال به فکر تغییر کاربری افتاده اند. پس تکلیف وعده های داده شده ، چی میشود.150الی 200میلیون تومانی ارزش افزوده تقسیم زمین بکجا رفته است ؟آیا باز وعده تحقیق نشده برای تغییر کاربری برای مجمع 94/1/20واقعی است ؟ یا دچار همان وعده های تقسیم زمین خواهد شد؟  گذشته وعده های افراد همین هیئت مدیره گویا روند آتی تعاونی خواهد بود.آزموده را آزمودن خطاست .

در دیماه سال 90دلار حدودا 1500تومان بوده و الان بالای 3000تومان اگر با فروش حدودا 30میلیون تومانی هر سهم در آنموقع ،اعضا باپول بدست امده اگر ذغال هم می خریدندالان 60میلیون تومان ارزش داشت .پس تکلیف ضرر اعضا با وعده های غیر عملی اکثریت همین هیئت مدیره فعلی که آنموقع عضو مثلا فعال بودندو هر هفته سر زمین سخنرانی می کردند ، چگونه خواهد بود؟.

در سال 90طرح جامع حریم تهران دردست تدوین بود و امکان جابجائی کاربری ها هم برای مسئولین آسان بود و هم برای تعاونی امکان پذیر بود.الان که طرح جامع حریم  تدوین و ثبیت شده است باید تاوانی گزاف پرداخت شود تا شاید تغییر کاربری اتفاق بیافتد .جبران زمان و عمر از دست رفته اعضا غیر ممکن است .

اعضای محترم . تاکنون بالای 80مطلب در این وبلاگ نوشته و حقایق شکافته شده اند.  باتوجه به نتیجه آرای بدست آمده در مجامع تعاونی از سال نود ، گویا تاکنون موضوعات جدی گرفته نشده اند .حداقل این بار با تفکر و احساس مسئولیت در مجمع شرکت فرمائید

; ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۱٦

حرف حساب

ساعت حرکت قطار که می‌رسید و همین که قطار راه می‌افتاد، بچه‌ها می‌دویدند، سنگ برمی‌داشتند و قطار را مورد حمله قرار می‌دادند.من تعجب می‌کردم که اگر به این قطار باید سنگ زد، چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی‌زنند و اگر باید برایش اعجاب قایل بود، اعجاب بیش‌تر وقتی است که حرکت می‌کند.

این معما برایم وجود داشت تاوقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم.

دیدم، این قانون کلی زندگی بعضی ها هست که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است،تا ساکت است مورد تعظیم است؛ اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی‌کندبلکه سنگ است که به طرفش پرتاب می‌شود و این نشانه‌ی یک جامعه‌ی مرده است.

ولی یک جامعه‌ی زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلم هستند نه ساکت. متحرک‌اند نه ساکن، باخبرند نه بی‌خبر.

 

; ۳:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٢٦

تشریح دستورات جلسه مورخه 18/10/93

با سلام

هر چند مطمئن هستیم که از این نوشته سو استفاده تبلیغاتی خواهد شد و مسئولین فعلی تعاونی آنرا بعنوان یک حربه دفاعی بکار خواهند گرفت .امااز انجائیکه همواره پیشبرد اهداف تعاونی را در نظر داشتیم و جهت همین منظور علیرغم تخلفاتی که در گزینش و تائید هیئت مدیره جدید اتفاق افتاده بود .تاکنون به عملکرد ها، اعتراضی نکرده ایم .

توجه می فرمائید که نه تنها در این موارد اقدامی را ننمودیم بلکه با هر چه زودتر تحویل و تحول اسناد و مدارک تعاونی ، انان را یاری کردیم  تا مبادا مشکلی ایجاد شود چرا که در هر حال ما نیز عضو تعاونی هستیم و قایقی راکه خود در ان نشسته ایم ، سوراخ نمی کنیم لذا هر گونه رکود در آن متوجه ما نیز می باشد.

    اما در مقابل در مجمع نوبت اول ،تمام اقدامات ما در رابطه با بنام نمودن سند های زمین های فیروز بهرام را که ما تا اخرین لحظه پیگیر ان بوده ایم وبااخذ استعلام های لازم  مراحل پایانی را می گذراند، بنام اقدامات خودشان مطرح می کنند و تقاضای تشویق را می نمایند. این درحالی است که  همین تیم با کار شکنی در ادارات جلوی اتمام کار را گرفته بودند.

   موضوعی که مارا به عنوان عضو تعاونی بر ان داشت که مسائلی را باشما اعضا محترم مطرح نمائیم همانا ترکیب ساختاری وموضوعی دستورات جلسه مجمع عمومی مورخه 18/10/93تعاونی می باشد .که به شرح ذیل عنوان می شوند.

 1. انتخاب بازرس تعاونی – اعضای فهیم می بایستی کسی رابازرس  انتخاب کنند که ضمن داشتن اطلاعات لازم در مورد تعاونی شهابشهر ،نیامده در هیئت مدیره جذب نشوند. کما اینکه برخی از این کاندیدا ها از طرف هیئت مدیره تبلیغ می شوند.انشاالله طوری نباشد که(( منو ساقی بهم سازیم و بنیادش بر اندازیم))

 2. فروش آپارتمانها و مصالح مازاد باقی مانده و زمین های تجاری  به نفع اعضا – زمانی که  هیئت مدیره قبلی اقدام به فروش اقلام یاد شده و زمین هاتجاری نموده بود با فورانی از تهمت ها از طرف اکثریت همین هیئت مدیره فعلی مواجه شده بود و اصرار داشتند که زمین های تجاری  را خود اعضا ساخت و ساز نمایند و فروش را خیانت مطلق  می دانستنداما حالا به نظر منعی ندارد .  این هشیاری اعضا را در تصویب این دستور نیاز خواهد داشت.

 3. تصمیم گیری در مورد تغییر کاربری زمین های فیروز بهرام

  توضیح اینکه این موضوع دقیقا کاری بود که هیئت مدیره قبلی بدلیل ایجاد ارزش افزوده ،اقدام می نمودکه تقریبا تا مراحلی نیز موفق بوده است .(خاطرنشان می شود که عکس یکی از اعضای هیئت مدیره قبلی را در حالت حضور در شهرداری برای این موضوع گرفته و به عنوان مدرک جرم به اعضا نشان می دادند) اما همین تعداد  ازاعضا هیئت مدیره فعلی با اقدامات مخرب جلوی هر گونه پیشرفت را مسدود نموده بودندو اصرار داشتند که تقسیم زمین ها ادامه داشته باشد و قولهای تقسیم دویست متری و سیصد متری مستقل را می دادندو ارزش افزوده تا 200 میلیون تومان را قول می دادند . و در این رابطه حد اقل چند سال تعاونی را معطل نمودند.

  اما موضوع حساس تر این است که تغییر کاربری به چه چیزی؟

  الف :به مسکونی ؟ که بایستی عنوان شود

  ب:به تجاری و ایجاد میادین؟ دقیقا همان موضوعی که به ان ایراد می گرفتند وتقبیح می کردند و جلوی پیشرفت کار را گرفته بودند.در هر حال  به نفع اعضا است. .(امیدواریم که هنوز این شانس برای تعاونی به هدر نرفته باشد)

  ج:به ایجاد سوله و تبدیل به مشاغل وصنایع تبدیلی  کشاورزی .باز نیاز به اخذ مجوز مراجع ذیصلاح را دارد و از طرفی بنا به دلایلی که در مقالات قبلی عنوان شده بودند به نفع اعضا نخواهد بود

  د: ایجاد کارگاه ها و مشاغل محتلف صنعتی – نیاز به موافقت ارکانها و دوایر می باشد و بنا بر اصل حفظ هوای پاک تهران و محیط زیست و حفظ فاصله تا حد اقل  60کیلو متر از تهران مورد موافقت قرار نخواهد گرفت .هرچند هم مجمع تصویب نمایداما عملی نیست وهدر دادن زمان و وقت می باشد.

 4. پیگیری تخلفات هیئت مدیره قبلی –جالب اینکه این موضوع نیاز به مصوبه در مجمع نداشته و جز وظایف اصلی هر هیئت مدیره ای است و فقط برای توجیح عدم اقدام تاکنون خودشان  در دستور جلسه کنجانده شده است تا مباداتوسط احدی از اعضا تعاونی مورد سئوال قرارگیرند.و نتوانند تهمت ها و افترا های روا شده قبلی در مورد هیئت مدیره پیشین را جوابگو باشندو فقط برای خرید وقت ،اکتفا به عدم تصویب در مجمع عنوان می کنند در صورتیکه نیاز به تصویب ندارد و ما از ان استقبال می کنیم تا سیه روی شود هر آنکس در او غش باشد.

  در خاتمه یاد اور می شود که سند رسمی مشاع از زمین های تقسیم شده در اندازه های دویست متری یا سیصد متری  به معنی تعیین چهار دیواری و یا چهار جهت اصلی هر قطعه و جانمائی برای هر عضو نخواهد بودو فقط شریک بودن در قطعات حدودا 5 هکتاری را خواهند نوشت یعنی همانی که این چند  سال داشتیم بطوریکه همه در نقطه نقطه 5 هکتار شریک هستند  و جای مشخصی را برای اعضا تعیین نخواهند کرد

موضوع مهمتر اینکه در رای گیری ها اسیر جو نشده و قبلا خواست شخصی خود رابررسی نموده و در مجمع، به اعمال نظر خاص خود  بپردازیم 

مطلب برای تشریح و توضیح بوده وهر گونه تصمیم گیری منوط به اعضای محترم در مجمع می باشد.

; ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱٦

توضیح در مورد علت تقسیم زمین ها

ابتدا بدنبال انتشار بخشی از قوانین و مقرراتی در این وبلاگ ، که  مانع تقسیم زمین های فیروز بهرام به قطعات کوچک چند صد متری می باشند ، تعدادی از اعضا با نوشتن یاد داشتهائی در وبلاگ ،  سئوالی را مطرح نموده اند که هر چند جواب لازم به آدرس ایمیل انان ارسال شد .اما بدلیل حساسیت زمانی انتخابات تعاونی ، نیاز است که توضیح لازم  برای اعضای محترم داده شود . انشاالله اذهان اعضای محترم روشنتر شده تا مبادا مجددا دچار هیجان زدگی شده وگول تبلیغات منحرف کننده را بخورند و خدای ناکرده مجددا دچار اشتباه انتخاب شوند .

سئوال مطرح شده  :چرا با توجه به اطلاع هیئت مدیره از اینگونه قوانین که در وبلاگ درج شده بود ، مبادرت به تقسیم زمین نمودند.

جواب : همانطوریکه میدانید مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری می باشد . هر چند این هیئت مدیره تلاش کرد که وجود موانع قانونی و عدم صرفه و صلاح اعضا را در مراجعات اعضا به تعاونی  و پخش تراکت و اطلاعیه در سر زمین و درج دراین وبلاگ قبل از مجمع مورخه  90/10/22 (تقریبا سه سال پیش)به اعضا گوشزد نماید .اما اعضای تعاونی حاضر درمجمع عمومی مذکور با اکثریت نسبی آرا، تحت جو سازی ها و دریافت  اطلاعات غلط و واهی توسط عده با اهداف خاص ، از سه گزینه پیشنهادی ،به تقسیم زمین رای دادند. لذا هیئت مدیره مجبور به تمکین از رای مجمع بود و زمین هارا برابر قوانین موجود تاحد 5 هکتار تقسیم نمود. هر چند می دانستند به نفع اعضا نیست .اما اطاعت از تصمیم مجمع تنها راه اجرا بود.

ثانیا در رابطه با نقش برخی از افراد با اهداف خاص در رای گیری ها ، قابل ذکر است که یکی ازکسانی که به عنوان سخنران مجامع و گرد هم آئی ها ایفای نقش می کندحتی سواد خواندن ونوشتن و توانای حتی نوشتن نام خود را ندارد اما همیشه جار و جنجال ایجاد کرده .ومثالی دیگر  اینکه،  ان کسی که اکثرامیکروفون بدست در تمام مجامع نقش لیدری را دارد حتی عضو هم نیست.و تحت جو سازی ها و حمایت دوستان خود همیشه در مجامع وارد می شودو هر لحظه در گوشه ای از سالن شروع به جو سازی می نماید .و متاسفانه اینگونه افرادسرنوشت آرا مجامع را دردست گرفته اند.و اعضا تعاونی دانسته و یا نادانسته در دام تبلیغات سوء انان قرارمی گیرند .   

حال از اعضای محترم باید پرسید که آیا شان اعضای فهیم اینست که اینگونه افراد سرنوشت تعاونی را در مجمع  93/4/6بدست بگیرند ومثل سه سال گذشته اهداف تعاونی را با هو وجنجال به تاخیر گذارند؟وهر گونه اطلاع رسانی توسط مسئولین تعاونی  را با مثلا سئوال های تکراری وباسوءاستفاده از نیاز اعضا ، با درست کردن تشنج و یا هو انداختن عقیم گذارند؟تا تنها اموال یادگار جوانی شان را، به هر نحوی برباد دهند ؟

  لذا در مجمع مورخه 93/4/6رفتار آگاهانه ای را از اعضای فهیم انتظار است که با درک موقعیت ،ضمن حضور فعال و بامتانت ،و پرهیز از تحت جو سازی قرارگرفتن ،  انتخاب اصلح را انجام داده و طرح جدید را به خطر نیاندازندتا انشاالله فرجی حاصل شود .    

; ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٤

چرا نمی توان زمین های فیروز بهرام را به قطعات زیر 5 هکتار تفکیک و یا افرازنمود

لطفا قبل از خواندن این موضوع به گزارش مجمع 93/3/23، درج شده در هفته قبل در زیر این مقاله مراجعه فرمائید.

باتوجه باینکه هنوز افرادی با اهداف خاص در مورد تفکیک 200متری و یا 300 و یا هر نوع خرد نمودن زمین های فیروز بهرام زیر 5 هکتار تبلیغ می کنند و دانسته و یا نادانسته اهداف بزرگ تعاونی را به تاخیر می اندازند. به ناچار و علیرغم تذکرات قبلی مخصوصا مقاله (آیا باغ ویلا به نفع اعضا است؟)در مورخه 90/9/21(برای مرور مجدد اینجا کلیک کنید) ، مجددا مواد قانونی زیر جهت آگاهی اعضا محترم مطرح می گردد .

باید توجه نمود شایدبعضی از اشخاصی حقیقی ،زمین های کشاورزی خود را با درخت کاری ظاهرا تفکیک کرده اند و فقط و فقط بصورت قولنامه ای  الی الابد و مشاع  می فروشند. اما بدلیل اینکه تعاونی دارای شخصیت حقوقی رسمی است لذا نمی تواند بصورت غیر قانونی مستقیما به این روشها اقدام نماید .هر چند باوکالت نامه رسمی محضری که هم اکنون کلیه اعضا بصورت مشاع آنرا دردست دارند .بنوعی اینچنین اقدام شده است   و طی قرارداد ی که دراین هیئت مدیره صادر شده بصورت مشاع در قطعه مربوطه شریک هستند .

   بدلیل وجود مواد قانونی مشروحه زیر تنها راه حل مشکل زمین های فیروز بهرام ، اقدام در مسیر تغییر کاربری و ایجاد پروژه خدماتی و تجاری و اداری به نحوی که در مقالات اخیر در همین وبلاگ تشریح شده است ، می باشد . طرح اخیر حدودا یکسال است که اقدامات هماهنگی آن توسط این هیئت مدیره و اشخاصی از اعضا ، پیگیری شده است و فعلا برای پیشبرد آن، نیاز به تصمیم در مجمع عمومی تعاونی می باشد .و این  آخرین راهکار رسیدن  به ارزش افزوده بر روی زمین ها و انتفاع اعضا می باشد .نحوه ی تفکر اعضای محترم و انتخاب درست هیئت مدیره در مجمع مورخه 93/4/6 راهگشا خواهدبود.لذا شما عضو محترم را به شرکت فعال و سنجیده و متفکرانه در مجمع فوق دعوت می نمائیم .

مواد قانونی منع تقسیم زمین درقطعات زیر 5 هکتار در استان تهران

آئین نامه اجرائی  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

ماده 2 ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند «ج» ماده (1) آیین‌نامه(در استان تهران حدودا 5 هکتار) ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وسایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، درموردحدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد(در استان تهران حدودا 5 هکتار) بلامانع است.
تبصره1‌ـ تفکـیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی، موضوع قانون گسـترش کشاورزی درقطبهای کشاورزی ـ مصوب1354ـ براساس قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهدبود.
تبصره2ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.
تبصره3ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حدنصابهای تعیین شده موضوع بند «ج» ماده(1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مدیریت جهادکشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگردقانونی قرار می‌گیرند.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 ماده 3 ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تکرار جرم به حداکثـر جزای نقـدی و حبـس از یک ماه تا شـش ماه محـکوم خواهندشد.

تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره 2 ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه برجریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها دولت واعاضی شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.

ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هرنحو ساخت وسازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

بدیهی است که اعضای محترم موضوع را بررسی و تحلیل خواهند نمود .ارشاد سایر اعضا سرعت عمل راافزایش خواهد داد.

; ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱

گزارش مجمع عمومی نوبت اول مورخه93/3/23

گزارش مجمع عمومی نوبت اول مورخه 93/3/23

جلسه نوبت اول مجمع عمومی بعلت عدم  حضور اعضا به تعداد لازم به رسمیت نرسید و نوبت دوم به تاریخ 93/4/6( ششم تیرماه 93)به آدرس  میدان توحید  خیابان نصرت غربی خیابان خوش شمالی خیابان پرچم کانون فرهنگی توحیدساعت 9 صبح جمعه موکول گردید.

برابر قرار قبلی آن عده از کاندیدا ها که تمایل داشتند نکته نظراتشان را بیان کنند، با نظارت یکی از اعضا فعال به نوبت پشت میکروفون قرارگرفتند و مسائلی را مطرح نمودند .اما متاسفانه تقریبا بدون استثنا موضوعات کاملا بدیهی را عنوان نمودند و ایده و فکر جدید ی را بیان نداشتند منجمله اینکه زمینهای تجاری  و اپارتمانها را خواهند فروخت و دفتر تعاونی  به فیروز بهرام منتقل می کنند که موضوعات بدیهی محض هستند و نیاز به توضیح ندارند و شایان ذکر است که تعدادی از این کاندیدا ها خود شدیدا برای اینگونه اقدامات به هیئت مدیره فعلی اعتراض می نمودند  و اینکه اکثرا بیان کردند که بدنبال تغییر کاربری خواهند رفت و جالب اینکه این تعداد از کاندیدا ها همان عده بودند که اصرار در تقسیم زمین داشتند و بعضی هاشان هنوز هم در این ایده باقی مانده اندکه میخواهند درخت بکارند  اما باز صحبت از تغییر کاربری می کنندو نمی توان تشخیص داد که چگونه زمین های تقسیم و درخت کاری شده  را تغییر کاربری خواهند داد .تنها یک حدس می توان زد که به نرخ روز صحبت می کنند

   اکثرا عنوان نمودند که حسابرسی از عملکرد هیئت مدیره های قبلی منجمله همین هیئت مدیره خواهند کرد که این خود یک وظیفه غیر قابل اجتناب است و نیاز به گفتن ندارد و ایده بکر نمی باشد سرکار خانمی به نفرین نامه بسنده کردند و هیچ برنامه را برای زمان تصدی خود در هیئت مدیره اینده بیان نکردند و یکی دیگر از کاندیدا ها مهندس هواپیما بودن خود را بیان کردند .  اعضای محترمیکه در نیروی هوائی خدمت کرده اند می دانند که از اینگونه تخصص ها در سازمان زیاد بوده است و هر شخصی در تخصص خود اخرین لول ها(level) را اخذ نموده اند و جالب اینکه فرمودند که تئوری پرداز هواپیما های توپولوف و سوخو هستند و برای خیلی ها جای تعجب بود که چگونه است این دو هواپیما که سالها است که پرواز می کنند و تئوری پرواز آنها قبل از ساخت ، ارائه و قبو ل شده است و آنها را در سطح انبوه ساخته و پرواز می کنند و تا انجائیکه معلوم است تئوری پرواز یک تئوری تثبیت شده است .مگر اینکه گوینده قصد خود بزرگ نمائی داشته باشد.

 یکی دیگر از ایرادات همین شخص درج گزارشات در وبلاگ بود و می گفتند که اعضا دسترسی به وبلاگ ندارند . و این درصورتی است که آمار مراجعه اعضا به وبلاگ غیر از این موضوع را ، اثبات می کند . هر چند شاید تعدادی به کامپیوتر و اینترنت  آشنا نباشند اما تقریبا اکثرا از طریق فرزندان و آشنایان خود به وبلاگ وارد می شونداگر ایشان نمی توانند به مارک مهندسی خود، مراجعه نمایند.      

  یکی از اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بقیه هیئت مدیره مجددا مراحل هزینه فروش اپارتمانها را برای چندمین بار تشریح نمودند که هرچند اعضا هرکدام یک میلیون تومان دریافت نموده اند اما برای تعاونی حدودا سه میلیارد تومان هزینه داشته است و پرداخت یک میلیارد ودویست میلیون تومان(با اخذ حداقل یک میلیارد تومان  تخفیف ) برای تغییر کاربری  پارکینگ طبقاتی به تجاری و پرداخت وام های دریافتی (توضیح اینکه همین واحد های باقی مانده نیز مثل سایر آپارتمانها بازپرداخت وام داشته اند )و پرداخت دیون و بدهی های و تعهدات باقی مانده از هیئت مدیره قبلی و هنوز تعداد ی واحد نیز موجود است و باز اشخاصی خاص  با اهدافی خاص اگر هزار بار هم شده مجددا سراغ 39 واحد اپارتمان را خواهند گرفت و حتی یکی را هم کوتاه نمی ایند .یک میلیون تومانی را که خودشان جز اولین نفرات بودند ودریافت نموده اند ، هیچ وقت محل تامین آنرادرمحاسبا ت 39 واحدی خود لحاظ نخواهند کرد .

   سئوالاتی از هیئت مدیره درمورد طرح تغییر کاربری جدید از طرف اعضا مطرح شد و طبق همیشه بدلیل اینکه اعضای محترم در جریان اقدامات قرار نگیرند ، تعدادی با هیاهو و ایجاد بلبشو از جوابگوئی هیئت مدیره جلو گیری کردند . بدلیل اینکه مردم مشتاق تشریح طرح بودند و میسر نشد.لذا در همین جا بطور خلاصه بیان می شود

      این طرح که شهرداری و مقامات مربوطه شهرستان اسلامشهر موافقت ابتدائی با آنرا اعلام داشته اند ، و ادامه آن موکول به نظر مجمع عمومی تعاونی می باشد، حدالامکان با مشارکت شهرداری محترم اسلامشهر به انجام خواهد رسید .

    برابر طرح پیشنهادی قرار است که برروی زمین های فیروز بهرام مراکز عمده فروشی میوه و تره بار و عرضه عمده ارزاق عمومی مثل کالا های عمده ومایحتاج های پروتینی بمانندمرغ ماهی و گوشت وحبوبات و روغن های خوارکی و سایرنیاز های سوپر مارکتی و نمایشگاهای اتوموبیل و مبلمان و مراکز عرضه عمده کالا های صنفی مثل لوازم ساختمانی بعد از سفت کاری منجمله کاشی و سرامیک و شیر آلات و لوازم دکوراسیون مثل پارکت و موکت و کاغذ دیواری و مراکز خدمات بین راهی مثل پمپ بنزین و فروش لوازم یدکی ماشین آلات سنگین و هتل(بین راهی و نه 5 ستاره بقول آن آقا  ) و استراحت گاه و سالن های همایش ، ایجاد گردد.

  این طرح درگام های اولیه ارزش سهم هر عضو را حداقل به سه الی پنج برابر ارزش معاملاتی این روز ها افزایش خواهد داد.

از دیگر امکانات ، بازار گل وگیاه در سطح عمده پشتیبان غرب تهران و شهرستان اسلامشهر و محل احداث مشاغل مزاحم شهری(در نقاط تقریبا کور زمین ها وبرای جلب نظر شهرداری و ایجاد درآمدبرای اعضا )در نظر گرفته شده است .در حال حاضر برای اخذ مجوز نیاز به برگزاری مجمع می باشد که فعلا با فعالیت منفی برخی از افراد که اهداف خاصی را پیگیری می کنند. علیرغم تلاش هیئت مدیره امکان تشکیل ان نبوده است.

همانند دوسال پیش هشدار داده می شود چنانچه این طرح به اجرا نرسد .منبعد از این ، هیچ پیشرفتی برای زمین ها متصور نمی باشد.

انشاالله چنانچه توفیق حاصل شد در مجمع خاص این طرح کلیه ابعاد ان به سمع و نظر اعضا خواهد رسید.موفق باشید

 

; ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/٢٧

خلاصه عملکرد

در یکی دوماه اخیر سعی شد که آخرین اطلاعیه های تعاونی به عرض اعضای محترم برسد .برابر آمار موجود در این وبلاگ در طول این سه سال الی چهار سال  ، 73 مقاله و اطلاعیه درج گردیده است یعنی بطور متوسط برای هر ماه حد اقل یک الی دو اطلاعیه منتشر شده است.شاید در مواقعی فاصله اطلاعیه ها کمی طولانی بوده است واین بدین دلیل بوده که در تعاونی موردی خاص ، برای گزارش وجود نداشته است .و در موارد خاصی نیز بنا بر حساسیت موضوع ، همان اطلاعیه ها تکثیر شده و بین اعضای مراجعه کننده به تعاونی و گرد هم آئی های روز های تعطیل در زمین فیروز بهرام پخش شده است .و این به نسبت طول تصدی  هیئت مدیره ،  مستند ترین و بیشترین اطلاع رسانی در طول22 سال عمر این تعاونی بوده است.

    اما هنوز تنی چند از افرادخاص در سخن پراکنی هائیکه در انحصارخود دارند و بصورت چرخشی اداره می کنند ، در زمین فیروز بهرام ، اخبار و شایعات نادرست رابه مردم عرضه کرده و سیاه نمائی می کنند . درعین حال سعی می کنندکه  اطلاع رسانی های سایرین را با هو های عمدی و جنجال و با پاره کردن اطلاعیه ها ، عقیم بگذارند

    در بین این افراد اگر دقت شود چند رفتار دیده می شود . رفتار سیاه نمائی محض و وارونه جلوه دادن حقایق و تفسیر به رای خود ، که بیشتر برای گل الود کردن آب است و سپس ماهی گیری به منظور رسیدن به اهداف خاص و برخی نیز دراین رابطه حتی متوسل به ارسال پیام کوتاه های در حد انبوه می شوند که تاکنون حتی یک مورد هم درست نبوده است مثل (زمین را به شهرداری فروحتند و یا زمین را فروختنند به فلان ارگان و و یا بنام خود سند زدندویا..................).این عده از پشتیبانی برخی از بنگاه داران مغرض نیز برخوردار هستند .

      در نوع دیگری از این عملکرد تعداد ی هم مخالف مادرزاد هستند و برایشان فرقی نمی کند که کدام هیئت مدیره و یا کدام طرح و موضوع باشد و آنها مخالفت می کنند و منظورشان فقط مطرح کردن خودشان است و هیچ ایده و راهکاری راهم  ارائه نمی کنند و فقط جار وجنجال است که بکار می برند. نمونه اش فردی است که بی مقدمه شروع به صحبت می کند و چون صدایش هم ماشاالله در اندازه های بلند گوی سیار است ، اجازه شنیدن صحبت های دیگران را نمی دهد.و اکثرا یک سئوال کلیشه ای و تکراری را مطرح می نمایند که(این هیئت مدیره برای ما چکار کرده اند) لذا بر آن شدیم علیرغم گزارش عملکرد این هیئت مدیره در اکثر مواقع ، مجددا و تکرارا و در مقابل سئوالات تکراری ،عملکرد خود را بطور فهرست وار به عرض اعضای محترم برسانیم . هر چند مطمئن هستیم که باز این سئوال را مجددا مطرح خواهند نمود.

         یادآور می شود که هر کدام از این عملکرد ها ، هفته ها و ماه ها عمل و پیگیری لازم داشته اند

1-تحویل گرفتن تعاونی تقریبا باهیچگونه نقدینگی با انبوهی از بدهکاری برجای مانده به پیمانکاران و فروشندگان مصالح و ناقص ماندن کارهای اجرائی پروژه لتمان با توجه به  تسویه حساب مقطعی غالب خریداران واحد هاو انبوهی از تعهدات برجای مانده و شکایت های مختلف از جانب خریداران .

2-ایجاد250% ارزش افزوده بر قدرالسهم اعضا قبل از اتفاق افتادن تورم اخیر پس از 8 ماه ازتصدی ، با مذاکره با دست اندر کاران  سرمایه گذاری و جلب توجه آنان و انعقاد قرارداد فروش یک جای زمین مشروط به اخذ تائید از مجمع(که مورد گزینش اعضا قرار نگرفت )هر چند مبلغ پیشنهادی کم بود اما حداقل بهتر از ارزش روز  قدرالسهم ها بود.

توضیح مازاد بر تورم اینکه چنانچه فروش مورد تصویب قرار می گرفت با مبلغ دریافتی (تا حدود 30 میلیون تومان برای هر عضو )اگر هر عضو با آن مبلغ مثلا ارزن یا ذغال مثالی هم می خرید .حداقل الان 60میلیون الی 90 میلیون پول داشت حتی اگر کاسبی هم بلد نبود(بامتوسط قیمت هر سهم الان را مقایسه کنید)   

3- مراجعه به ارگانهای ذیربط و جلب توجه مسئولین جهت اخذ معوض در تهران  (که در جو هیجانی مورد گزینش اعضا قرار نگرفت)

4- تقسیم زمین فیروز بهرام و صدور برگه قدر السهم در قطعات قانونی (که مورد گزینش اعضا تحت جو سازی قرار گرفت )در این رابطه هیئت مدیره طی اطلاعیه ای هشدار لازم را به اعضا داده بودندو اکنون پس از حدود دو سال و اندی ، پیآمد این گزینش ، ارزش قدر السهم اعضارا به حداقل ممکن سوق داده است.

(یاداور می شود که تقسیم زمین کشاورزی زیر 5 هکتار ارزش قانونی ندارد و اگر کسی برای تقسیم زیر 5 هکتار زمین کشاورزی ادعائی دارد مطمئن بدانید که یا اطلاعات لازم راندارد و یا صرفا ادعامی کندوقابل انجام نیست .ویا چنانچه بصورت غیر قانونی انجام داد بدانید که سرگردانی اعضا را دو چندان کرده است ).

   توضیح اینکه چون این اشخاص نمی توانند این مسیر را ادامه دهند بناچار فرافکنی می کنندکه هیئت مدیره ویا فلان شخص مثلا به شهرداری اطلاع داده است که طناب کشی قنادی مانند آنها را تخریب کرده است .فرض بر صحت باشد !که نیست .اما مگر شهرداری می تواند یک اقدام قانونی و منطقی را تخریب کند ؟

5-افزایش ارزش افزوده برروی آپارتمانهای باقی مانده با تکمیل پروژه لتمان کن مازاد بر تورم جامعه . واضح است که هرچه آپارتمان تکمیل تر گردد اتوماتیک ارزش بیشتری خواهد داشت.

6-پرداخت بخشی از مطالبات طلبکاران از زمان هیئت مدیره قبلی از محل ارزش افزوده ایجاد شده

7- بازپرداخت وام های دریافتی هیئت مدیره قبلی بالغ برحدودا 600میلیون تومان

8-پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به هر عضو بصورت علی الحساب (بالغ بر بالای سه میلیارد تومان)

9- اقدام برای افزایش متراژتجاری تعاونی از 228متر به 895متراز محل تغییر کاربری یک زمین از پارکینگ طبقاتی به تجاری دوم

10-اقدام برای اخذ پروانه ساخت 325متردرمانی وحدودا1000مترورزشی و27متر اداری علاوه بر افزایش متراژ تجاری فو ق الذکربا اخذ تخفیف حداقل یک میلیارد تومان از عوارض متعلقه

11-پیگیری حداقل 50پرونده شکایت از تعاونی منتج از عملکرد هیئت مدیره قبلی

12-حسابرسی از عملکرد هیئت مدیره قبلی بمدت 9ماه توسط حداقل 10نفر حسابرس از تشکل یک شرکت حسابرسی به منظور تامین دلیل

13-شکایت از هیئت مدیره قبلی  بابت خرید و فروش های مشکوک آپارتمانها و تجهیزات و عملکرد مالی بدون مستندبالغ بر حداقل 5 میلیارد تومان

14-برگزاری تعداد حداقل پنج مجمع در نوبت های متوالی (هیئت مدیره قبلی هر دو الی سه سال یک مجمع برگزار می نمودند)

15-احیای چاه آب و موتور دیزلی و باز سازی اماکن دایر فیروز بهرام

16-ارتباط و مکاتبه با ارگانهای مربوطه و مقامات جهت جلب توجه به منظور اهداف تعاونی

17-کامپیوتری نمودن اطلاعات اعضا و حسابداری تعاونی

18-کشف و پیگیری تعرض به زمین در ضلع شمالی زمین ها بالغ بربالای  13000 مترمربع (در هیئت مدیره های قبلی حتی توجهی هم به ان نشده بود)

19- مذاکره با مقامات شهرستان اسلامشهر جهت ایجاد طرح تغییر کاربری زمین ها از کشاورزی به تجاری و خدماتی و اداری در سطح عمده فروشی که مراحل ان مستندا شروع  شده و فعلا منتظر مطرح کردن آن در مجمع عمومی  مخصوص تعاونی می باشد .

20-و خیلی از اقدامات دیگرکه در این مجال نمی گنجد.

شایان  ذکر است که دراکثر مراحل با کارشکنی های جدی اشخاص مطرح شده در بالا مواجه بودیم و خیلی از اقدامات مثبت را نیز تحت الاشعاع قرارداده اند

   امید است که این اطلاعیه ها حقایق را منتقل کرده و اعضای محترم را از سرگردانی مابین شایعات مختلف رهانیده باشند.

; ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱٥

اطلاعیه و پیشنهاد

   باطلاع می رساند که برابر تصمیم اداره کل تعاون استان تهران ،مجمع عمومی انتخابات هیئت مدیره  و بازرس تعاونی مسکن شهاب شهر نوبت اول در مورخه 23/3/93 ساعت 9 صبح در محل اتوبان شهید خرازی غرب بعد از پل آزادگان خروجی نمونه سپاه مسجدفاطمه الزهراجنب پروزه لتمان کن تعاونی  برگزار خواهد گردید.برگزار کننده این مجمع مستقیما اداره کل تعاون استان تهران می باشد .اما برابر اطلاع بازرس فعلی تعاونی پیگیر امور مربوطه است . هر چند بهتر بود که اطلاع رسانی فراگیر انجام پذیرد اما متاسفانه به همان درج در روز نامه اطلاعات بسنده شده است .لذا از شما عضو گرامی دعوت می شود که دراین مجمع سرنوشت ساز شرکت فرمائید .

   دراین رابطه به نظر تعداد حدودا 15 نفربا کمی یا بیش ، در سمت هیئت مدیره ثبت نام کرده اند که صورت اسامی آنها از طرف اداره کل تعاونی اعلام خواهد شد .

بدور از هر نوع تفکری که داوطلبین هیئت مدیره دارند .با توجه به ساختار تعاونی اصولا هیئت مدیره بعدی می بایستی سه موضوع اساسی را پیگیری نمایند.

 1. اقدام و پیگیری عملکرد هیئت مدیره های گذشته تعاونی از جمله همین هیئت مدیره فعلی ، که ما بعنوان اعضای هیئت مدیره فعلی از ان استقبال خواهیم کرد .تا چنانچه غل و غشی وجود داشته ، روشن شده و همگان از ان اگاه گردندو در غیر اینصورت مهاجمان و تهمت زنندگان سه ساله اخیر ،پاسخ لازم را دریافت کنند. به نظر می رسد که تمامی کاندیدا ها در این مورد اتفاق نظر دارند.وچون دراین مورد اتفاق نظر دارند و ایده فردی نیست ، زیاد نیازی به تبلیغ و شعار نداشته و بایستی از طرف هر کسی که انتخاب شد پیگیری شود.

 2. پیگیری شکایات علیه تعاونی و یا به نفع تعاونی ، این نیز واضح و مبرهن است و نیازی به گفتن ندارد.

دو موضوع فوق الذکر نیاز به اعلام نظر داوطلبین نداشته وبه نظر در اینمورد هم فکری کامل وجود داردو بایستی و حتما عملی گردند.و چون خواست همگان است ،نبایستی پیگیری آنها ایده جدید وشعار تبلیغاتی باشد ..و استثنا پذیر نمی باشد.

3-اما مسئله ادامه  طرح تقسیم زمین ها و یا تغییر کاربری زمین های فیروز بهرام تحت طرح ایجاد شهرک تجاری و اداری و خدماتی که شرح مختصری از آن در مقاله دو هفته گذشته بیان شد،  موضوع اصلی است و به نظر  دربین داوطلبین تفاوت دید گاه وجود دارد . پیشنهاد می شود که کلیه داوطلبین نظر و شیوه عملکرد خود ،در رابطه بادو موضوع فوق را  ، بطور صریح و واضح برای اعضا بیان کنندو روشن بگویند که کدام را پیگیری خواهند نمود و دراین رابطه از هرگونه اظهار نظر دو پهلو خودداری کنند تا از این رهگذر اعضای محترم تعاونی بتوانند انتخاب اصلح را از بین کاندیدا ها انجام داده و و منتظر نتیجه انتخاب خود باشند . 

بدلیل اینکه  مجامع عمومی این تعاونی در نوبت اول معمولا به حد نصاب نمی رسد . بجهت  داشتن وقت  ، بهترین زمان کافی  برای اظهار نظر کاندیدا های هیئت مدیره می باشد و می بایستی موضع و نظر خود را دردو موضوع تغییر کاربری و یا ادامه تقسیم زمین برای اعضا تشریح نمایند . و در نوبت دوم مجمع صرفا به معرفی خود و توانائی هایشان بپردازند.

  برای اینکه جلسه با نظم و متانت و خارج از هر هوچی گری اداره شود ، پیشنهاد می کنیم که بازرس فعلی تعاونی جلسه را اداره کرده  و وقت مساوی را بین کاندیدا ها تقسیم نموده و نوبت بندی کنند .

 اما مسئله تاریخی مجامع این تعاونی که همانا هوچی گری و ایجاد تشنج و جو سازی از طرف برخی از افراد می باشدوچون جلسه شناخت کامل از داوطلبین و تفکر آنهاست ، آن نیز باید کنترل شود و در این رابطه از اعضای فهیم درخواست می شود که با متانت و صبر و شکیبائی آنان را ارشاد کرده  ،و حق خود را برای دانستن عقاید کاندیدا ها یاد اور شوند . تا از این رهگذر ضمن یاری بازرس تعاونی ، بهترین استفاده را از وقت خود بنمایند.                                                 

                                                                                                                        هیئت مدیره تعاونی

; ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/٧

توضیح سئوالات مطرح شده درمحل زمین ها

    پیرو اطلاعیه قبلی توضیحات مشروحه زیر جهت اطلاع اعضا محترم تعاونی بعرض میرسد.

علیرغم توضیحات مکرر در مورد 39 واحد آپارتمان لتمان کن که بطور تکراری و عمدا از طرف برخی از افراد، همه هفته در زمین فیروز بهرام مطرح می شود وهر چند بار مجددا توضیح داده شود ، باز مطرح می نمایندو حتی در اداره کل تعاون و مراجع قضائی مطرح نموده اند و جواب لازم را دریافت کرده اند، اما همه هفته آنان ،در طی نشست ها از موضوع 39 واحد بعنوان حربه استفاده می کنند .

   چون سئوال تکراری است ، لاجرم جواب تکراری نیز خواهد داشت .لذا مجددا توضیح داده می شود .همانطوریکه اطلاع دارید مبلغ بالای سه میلیارد تومان بین اعضا محترم  ، هرکدام مبلغ یک میلیون تومان تقسیم شده است وبطور متوسط شامل قیمت فروش حداقل ده آپارتمان می شود .مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان ازبابت اخذ مجوز تجاری دوم تعاونی( که اصل آن مبلغ دو میلیارد ششصدو پنجاه میلیون تومان بود که با تمهیدات هیئت مدیره تبدیل به مبلغ پرداختی گردید،) برروی زمین پارکینگ طبقاتی هزینه شده است  و آنرا تبدیل به مجتمع تجاری حدودا 670مترمربعی دیگر کرده است به معنی دیگر حدودا 4 آپارتمان و تعداد 7 اپارتمان دیگر باقی است ، دو آپارتمان دیگر توسط هیئت مدیره قبلی بفروش رفته بود.  با حساب سر انگشتی می شود 23 واحد و باقی نیز با سند و مدرک صرف بدهی ها و تعهدات باقی مانده ، شده است .فقط در یک مورد باید عرض شود که مبلغ حدودا  600میلیون تومان باز پرداخت وام های دریافتی بوده است  یعنی بطور متوسط حدودا دو آپارتمان دیگرتا اینجامبلغ در آمد  25 واحد به نظر روشن شدو باز آنان  39 واحد طلب دارند و خواهند داشت .   و همانطوریکه بازرس تعاونی در نامه خود  اشاره کرده اند تعاونی بدهی های فراوانی از بابت پیمانکاران قبل از تصدی این هیئت مدیره  ،به عهده داشته است و همچنین بابت تکمیل تعهدات پروژه لتمان کن تعاونی متعهد بوده است  .و هنوز خریداران لتمان کن ناراضی از تعاونی هستند و درخواست تکمیل پروژه را دارند. این همه هزینه بغیر از هزینه های پیگیری قضائی و جاری تعاونی بوده اند .

    اعضائی محترمی که به اصول مدیریت و شرکتی ، واقف هستند،  می دانند که پرداخت بدهی هاو انجام تعهدات ایجاد شده جز<< اجبارات >>می باشند و نه سلیقه ای و نه تصمیمی . اسناد کلیه مراحل فوق الذکر در تعاونی موجود است که انشاالله تقدیم هیئت مدیره بعدی خواهد شد.ولی به جهت تجربه و سوابق ، باز کسانی که اهداف خاصی را دنبال می کنند مجددا این هفته و هفته های دیگر سراغ 39 واحد را خواهند گرفت.

   اما در مورد طرح تغییر کاربری و ایجاد شهرک عمده فروشی و تجاری و اداری باز همان افراد ابهام آفریدند . اینکه تشریح کردند که ساخت هتل با ایجاد مجتمع مشاغل مزاحم هماهنگی ندارند . ولی بدلیل ناآگاهی و شاید منظوری دیگر نگفتند که حداقل فاصله بین این دو مورد حدودا یک کیلومتر است. لذا نیاز به هم خوانی ندارند و ایجاد مجتمع مشاغل مزاحم جهت جلب نظر شهرداری و بازار گل و گیاه جهت جلب نظر وزارت کشاورزی ودرامد اضافی برای تعاونی می باشند و مجتمع بین راهی نیزبرای درآمد و ارزش افزوده درنظر گرفته شده است و می تواند جز سهمیه شهرداری باشند.

  درموردی دیگر همان افراد ،  اطلاعیه هفته گذشته راتشریح کرده اند و گفته اند که میدان میوه وتره بار با مثلا فروش عمده حبوبات هماهنگی ندارند. ونباید نزدیک هم باشند .

   حافظه اعضای محترم بیاری می گیریم که اگر خاطرشان باشد میدان میوه و تره بار طاهری حوالی میدان گمرگ ، نزدیک عمده فروشی ارزاق عمومی خیابان نفت بود و باهم سازگاری فراوان داشتند و سود آور بودند که بدلیل تجمیع میادین میوه تره بار به جای دیگر منتقل شده.

   با شناختی که اعضای محترم از جامعه دارند ، می دانند که  بعضی بنگاه دار ها اگر بخواهند ، یک مورد نا بجا را ، به عرش اعلا می برند و با اگر نخواهند با یزرگ نمائی خار های یک گل سرخ ، خواص همان گل را ، ناچیز جلوه می دهند .اما غافلند از اینکه مردم فکر و دید دارند.

انشالله چنانچه مقدور گردید در مجمع عمومی رای گیری برای طرح جدید همه ابعاد ان تشریح خواهد شد. موفق باشید

; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳۱

هشدار مجدد به اعضای تعاونی مسکن شهاب شهر

1-اخیرا باخبر شدیم که تعدادی از افراد که در عرض این سه سال همیشه حقایق را وارونه جلوه می دادند. چون از هیاهوی تقسیم زمین نتیجه ای نگرفتند و ارزش سهام اعضا روز بروز کم گردیده ، با توجه به اهدافی  دارند در حال مقدمه چینی برای انحلال تعاونی هستند و در این رابطه به مسئولین تعاون نیز مراجعه کرده و جویای راهکار بودند.لذا در این رابطه به اعضای محترم هشدار داده می شود که چنانچه با هر ترفندی موفق به این کار گردندسر گردانی دو چندان دچار اعضا خواهد شد

2- در این دو سال اندی که اززمان مصوبه تقسیم زمین طی شده ، عملا ثابت شد که تقسیم زمین کشاورزی ، غیر از آنی بود که با ایجاد جو هیجانی به اعضا تلقین کردند و قولهای چند صد میلیونی به اعضا داده بودند و ثابت شد که نه تنهاهیچ ارزش افزوده ای ایجاد نشد بلکه افت ارزش نیز پیدا کرد و این موضوع را طی اطلاعیه مورخه 15/9/90 به اعضا تشریح نموده بودیم (برای یاد اوری به اینجا کلیک کنید).

3- علیرغم نامهربانی که در مجمع گذشته به هیئت مدیره روا گردید.تاکنون اعضای هیئت مدیره از پا نه نشسته و کماکان بدنبال راهکار بوده اند و آخرین آن طرح ایجاد شهرک تجاری، اداری در سطح عمده فروشی می باشد که مراحلی از آن طی شده است و منتظر رای مجمع بودیم که باز با دروغ پراکنی و سیاه نمائی عده ای که اکثرا برای اعضا آشنا می باشند . با مراجعه انان به مراجع تصمیم گیرنده عقیم مانده است و امکان برگزاری مجمع که بعد از تشریح طرح، رای گیری شود ، میسر نشده است .

این طرح که شهرداری و مقامات مربوطه شهرستان اسلامشهر موافقت ابتدائی با آنرا اعلام داشته اند ، و ادامه آن موکول به نظر مجمع عمومی تعاونی می باشد، حدالامکان با مشارکت شهرداری محترم اسلامشهر به انجام خواهد رسید .

برابر طرح پیشنهادی قرار است که برروی زمین های فیروز بهرام مراکز عمده فروشی میوه و تره بار و عرضه عمده ارزاق عمومی مثل کالا های عمده ومایحتاج های پروتینی بمانندمرغ ماهی و گوشت وحبوبات و روغن های خوارکی و سایرنیاز های سوپر مارکتی و نمایشگاهای اتوموبیل و مبلمان و مراکز عرضه عمده کالا های صنفی مثل لوازم ساختمانی بعد از سفت کاری منجمله کاشی و سرامیک و شیر آلات و لوازم دکوراسیون مثل پارکت و موکت و کاغذ دیواری و مراکز خدمات بین راهی مثل پمپ بنزین و فروش لوازم یدکی ماشین آلات سنگین و هتل و استراحت گاه و سالن های همایش ، ایجاد گردد.

این طرح درگام های اولیه ارزش سهم هر عضو را حداقل به سه الی پنج برابر ارزش معاملاتی این روز ها افزایش خواهد داد.

از دیگر امکانات ، بازار گل وگیاه در سطح عمده پشتیبان غرب تهران و شهرستان اسلامشهر و محل احداث مشاغل مزاحم شهری در نظر گرفته شده است .در حال حاضر برای اخذ مجوز نیاز به برگزاری مجمع می باشد که فعلا با فعالیت منفی برخی از افراد که اهداف خاصی را پیگیری می کنند. علیرغم تلاش هیئت مدیره امکان تشکیل ان نبوده است.همانند دوسال پیش هشدار داده می شود چنانچه این طرح به اجرا نرسد .منبعد از این ، هیچ پیشرفتی برای زمین ها متصور نمی باشد.

4-تجاوز همسایه شمالی زمین ها که در زمان این هیئت مدیره کشف و پیگیری شده است در مراحل کارشناسی ، حقانیت تعاونی تائید شده است .و در مورد اختلاف موجود با همسایه ضلع غربی زمین مراحل قضائی در شرف انجام است و این هیئت مدیره با توجه به نبود نقدینگی در رابطه با هزینه های قضائی با مشکلات فراوانی مواجه بوده اند .هرچند سعی شد که با فروش مزایده ای اقلام مازاد ساختمانی در لتمان کن (تاکید می شودفروش اقلام مازاد ساختمانی که در نهایت تعاونی مجبور به فروش آنها خواهد بود )مبالغ مورد نیاز تهیه شود اما باز با دروغ پراکنی و دخالت همین افراد ، امکان تهیه حق کارشناسی و هزینه های قضائی میسر نشده و تبعات ان متوجه انان خواهد بود.

  سئوال اینجاست آیا هنوز بی محتوا و دروغ بودن هیاهو های این افراد چه با سخنرانی و چه با پیام کوتاه وچه با تلفن برای اعضا ثابت نشده است؟مخصوصا سوءنیت آنان؟         

  وظیفه خود می دانیم که هشدار های جدی تهدید کننده تعاونی را به نظر اعضای محترم برسانیم. هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

; ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٥

اطلاعیه

سلام

همانطوریکه اطلاع دارید حدود دو سال از مجمع 22/10/90 سپری شده است . در آن مجمع از بین سه انتخاب  (فروش زمین – اخذ معوض و تقسیم زمین ) ، مورد سوم یعنی تقسیم زمین انتخاب گردید .

اکنون پس از دو سال به نظر می رسد که گزینه انتخاب شده برابر شواهد واصول اقتصادی با شکست مواجه شده است و نه تنها انتظارات اعضا را براورد نکرده بلکه ضرر های زیادی را نیز متحمل آنان کرده است .

 یاد اور می شود که بنا بر دستور مجمع ،هیئت مدیره تعاونی پس از کارشناسی و نقشه برداری و تطبیق تقسیم زمین با قوانین و مقررات ، پس از حدود سه ماه از مصوبه مجمع اولین برگ سهام مشاع زمین هارا در 18 قسمت و یک قسمت عمومی تحت نظر کارشناس رسمی دادگستری ،در اوائل اردیبهشت 91 به اعضای متقاضی تحویل نمودند و در طی دوسال بنا بر مراجعه تدریجی اعضا ، اوراق مشاع در قطعه مربوطه راارائه نمودند. هیئت مدیره در دو نوبت فراخوان در روزنامه کثیرلانتشار و اطلاع رسانی در بولتن های کانون بازنشستگان آجا  اقدام به فراخوان اعضا  نمودند و این اقدام تاثیر خوبی در مراجعه به تعاونی  از سراسر کشور داشت ولی اکثر ا درخواست واریزی سود علی الحساب را داشتند و کمتر مشتاق دریافت برگه های مشاع بودند.

   در طی این مدت توسط برخی از افرادنیز فراخوان های پیام کوتاه و مکالمه مستقیم تلفنی  انجام گردید ولی تاکنون تعداد کثیری از اعضا برای دریافت برگه در قطعه مربوطه مراجعه ننمودند.

      قطعات تفکیک شده نیز با خیابان کشی ،  تعیین حدود گردیدند و توسط همان تعداد افراد ، بارها اقدام به درخت کاری و قلمه زنی و تسطیح زمین گردیده ، ولی تاکنون نه تنها هیچ ارزش افزوده ای برای زمین ها اتفاق نیفتاده ، بلکه از قیمت پیشنهادی به مجمع بسیار پائین تر خرید و فروش می شوند .این بدان معنی است که تصمیم در مجمع ذکر شده بر اثر جو سازی برخی از افراد و تهییج مجمع به موضوعات غیر مربوط اخذ شده است . هر چند عواقب چنین تصمیم گیری یعنی رای به تقسیم زمین بار ها توسط هیئت مدیره تشریج شده بود و در اطلاعیه های مختلف منجمله در اطلاعیه منتشر شده در همین وبلاگ در مورخه 15/9/90درست حدودا 40روز قبل از برگزاری مجمع توضیح داده شده بود.(برای یاد آوری اطلاعیه اینجا کلیک کنید)

این انتخاب هیچ عضوی را ترغیب به کشت و یا احداث سوله و یا ایجاد منبع در امدی ننمود و از طرفی دیگر هیچ سرمایه گذاری را جهت خرید عضویت اعضا جلب نکرد تا ارزش افزوده ای حاصل گرددو هنوز اعضا به انتفاع نرسیدند بلکه هم ضرر کردند و این نتیجه تصمیم گیری با توجه به جو سازی بوده است و متاسفانه هنوز جو سازی وجود دارد و با فرافکنی تقصیراتشان ، سعی در وارونه نشان دادن حقایق می نمایند . و در اقدام کاملا مخرب ،تنها علایم حقانیت تعاونی ، یعنی فوندانسیون های بجای مانده را هم بالودر پوشانده و محو نموده اند و نشانه های بایر بودن زمین را از بین می برند و سعی می کنند زمین ها را دایر کشاورزی نگاه دارند تا مبادا بتوان تغییر کاربری دیگری گرفت .به نظر میرسد همان تعداد اندک از افراد ، مخصوصا چهار نفری که خود رانماینده نمایندگان می دانند و ازطرف باصطلاح  نمایندگان پیام کوتاه های مخرب ارسال میکنند ، به پشتوانه مالی از محل خاصی وصل هستند .جالب است بدانید که این چهار نفر پارا از قطعه خود فرا ترگذاشته و اقدام به عزل و نصب سایر نمایندگانی که می بایستی از طرف قطعه خاصی انتخاب شوند ، می نمایند .نماینده از طرف همان قطعه می بایستی انتخاب شود ونه از طرف چهار نفر که خود ، جایگاه قانونی در قطعه خود نیز ندارند

  وتاکنون تنها حقیقت، همان است که اعضا هنوز سر درگم و بلاتکلیفند و این موضوع در نشست ها و در مراجعات کاملا مشهود می باشد.    بار ها خیلی از اعضای آگاه مراجعه کرده و درخواست اقدام دیگری را می نمودند و هیئت مدیره وظیفه خود می دانست حداقل به عنوان یک عضو ،تلاش و پیگیری را متوقف ننماید و به موازات اجرای مصوبه مجمع بدنبال راهکارهای بهتر می گشته است .  تاکنون اقدامات مفیدی  در جهت تغییر کاربری انجام شده ولی بدلیل اقدامات  متقابل مخرب همین افراد با مراجعه به نهاد ها وارگانها یا عقیم مانده اند و یا روند پیش روی، کند شده است .

باطلاع می رساند که از چندین ماه پیش طرحهائی در دست اقدام می باشدو پیشرفت هائی نیز حاصل شده است که انشاالله بزودی به اطلاع اعضا محترم رسیده وطی برگزاری مجمع عمومی به رای  گذاشته خواهدشد. تا اطلاعیه بعدی موفق و پیروز باشید.            

; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٢٢

هشدار

با سلام

  در سه گزارش پیشین سعی شد که عملکرد هیئت مدیره فعلی به نظر شما اعضای محترم برسد و در آنها بصورت ضمنی به وجود جریانات برنامه ریزی شده برخی از افراد در رابطه با اهداف آنها در تخریب به عمد روند تعاونی ،  اشاراتی شده بود .

همانطوریکه استحضار دارید در مجمع عمومی عادی مورخه 23/12/86 مدت تعاونی بمدت پنج سال تصویب گردید .و الان به هزاران دلیل نیاز است تا مدت تعاونی تمدید گرددو اهداف خود را پیگیری کند.

    تعاونی که حداقل 122 هکتار زمین دارد می تواند برنامه های زیادی پیش رو داشته باشد و فرقی نمی کند که درزمان این هیئت مدیره انجام شوند و یا در زمان تصدی هیئت مدیره بعدی.اصل تعاونی است که باید وجود داشته باشد تا انتظارات 21ساله اعضا را محقق نماید.

  برابر اطلاع بدست امده ،کسانی باچهره های آشنابرای اعضا  ، که همیشه سعی می کنند در مجامع ایجاد جو نمایندو اهداف خاص خود را پیاده کنند، در دو مجمع فوق العاده نوبت اول و دوم ، اعضا را گروهی و یا انفرادی ، تشویق به عدم تمدید مهلت تعاونی می نمودند وگزینه (خیر) را توصیه می کردند تا از این طریق تعاونی مجبور به انحلال گردد و حداقل نتیجه انحلال نداشتن متولی جهت تعقیب پرونده های در جریان قضائی ، می باشد تا عده ای باخیال راحت از مجازات بگریزندواحدی نباشد که خسارات وارده را مطالبه کندو اگر هیئت تصفیه هم انتخاب شودفقط مسئول جمع و جور کردن تعاونی و به اتمام رساندن آن باشند و لا غیر. و مجاز به انجام هر گونه معاملات مورد نیاز خواهند بود (برابر ماده 208قانون تجارت)و همین طوربرابر ماده 212 همان قانون اختیارات هیئت تصفیه نا محدود است و هر گونه محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن می باشد.لذا هر گونه تصمیم انان غیر قابل اعتراض خواهدبود.مثلا درمورد تجاریها

این هیئت مدیره وظیفه خود می داند که این موضوع را به اطلاع اعضا محترم رسانده و اختیار و انتخاب گزینه تمدید مهلت تعاونی را به هشیاری آنان واگذار نمایند .مبادا که خدای نکرده اعضا با جو سازی های مسموم ،کاری انجام دهند که بعدا خودشان پشیمان گردند.

بود و یا نبود  هیئت مدیره فعلی موضوع دیگری است و تمدید مهلت تعاونی موضوع حساس دیگری می باشد.چرا که اگر اعضای این هیئت مدیره قرار باشد هیئت مدیره نباشند، حداقل عضو هستند و نگران اقدامات جو آفرینان درمورد اموال اعضا.................والسلام  

; ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٧

مطالب مطرح شده در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 2/3/92

 

با سلام

قبل از هر سخنی باید به اطلاع رساند که مجمع فوق الذکر بعلت عدم حصول حد نصاب به رسمیت نرسید.,وموکول به مجمع عمومی نوبت سوم به آدرس تهران میدان توحید خیابان پرچم کانون فرهنگی توحید در ساعت 900صبح پنجشنبه مورخه 30/3/92گردید. این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا به رسمیت خواهد رسید .لذا حضور با حساسیت هر تک تک اعضا حتما  سر نوشت ساز خواهد بود

 اما نظر باینکه تعداد قابل توجهی از اعضا شرکت نموده بودند جلسه پرسش و (پاسخ)برگزار گردید.

علت اینکه کلمه (پاسخ)بدین صورت نوشته شده دلیل خاصی دارد و

و ان اینکه تعدادی که همه هفته در گرد هم آئی ها ، همیشه تریبون سخنرانی رابا انحصار دردست دارندو بصورت متشکل همیشه در داخل دایره خودشان سخنرانی را هدایت می کنندو اجازه نمی دهند که عضو دیگری اظهار نظر کند و اگر هم اظهار نظر مخالف نظر آنها داده شود با پرخاش وی را مجبور به سکوت می کنند .با هماهنگی و با برنامه ریزی نفری را به عنوان اداره کننده به جلسه تحمیل نمودند. 

هر چند اداره جلسات اینگونه با مقام دعوت کننده می باشد و در این مجمع نیز هیئت مدیره اداره کننده می بایستی باشند اما بعلت حرمت به مجمع و جلو گیری از تشنج که خواست همان تعداد است ، هیئت مدیره با متانت و صبر و حوصله تمام صحبت های سخنرانان چرخشی اشاره شده در بالارا گوش کردند و تقریبا در هیچ موردی فرصت جوابگوئی حاصل نشد و کماکان با ایجاد تشنج و فریاد های نامفهوم و پرخاش گونه همان تیم متشکل، جوابگوئی به مطالب مطرح شده را عقیم می گذاشتند .شایان ذکر است علیرغم وجود صندلی های خالی بسیار، اکثریت تیم گفته شده در تمام وقت در جلوی سن تجمع نموده بودندو با فریاد و یا پرخاش از پاسخ گوئی جلو گیری می کردند. این بدان دلیل بود که اگر پاسخ سئوالات مطرح شده از طرف هیئت مدیره داده می شد.موجب آگاهی اعضا محترم واقع می گردیدو این موضوع خواست آنان نبود.

    جالب تر اینکه این گروه در چندین مورد کاملا محسوس و نامحسوس به فیلمبرداری از مجمع اعتراض می کردند و درچند مورد واضح دستور به خاموش نمودن دوربین کردندو در موردی در انتهای سالن اقدام به برگردان دوربین و حمله و پرخاش به متصدی آن نمودند.آیا کسانی که ادعا می کنند می خواهند حقایق را مطرح کنند و حرفهایشان مستند است آیا از ضبط مثلا حقیقت گوئی هراسی دارند؟مگر اینکه بخواهند اتهام های واهی بدون پشتوانه را مطرح کنند و از ترس ضبط گفته های بدون مدرکشان ، چنان اشفته می شوند که در پی خاموش کردن دوربین هستند.

    هر چند بعد از چندین سخنرانی اتهامی از طرف آنها ، مدیر عامل تعاونی فرصت شکافت مسائل را پیدا کرد و با تشریح قانونی اقدامات و تنگنا ها و باید ها و نباید هاسعی کردند صرفه و صلاح قاطبه اعضا را عنوان نمایند اما کماکان با قطع صحبت های ایشان ، آرامش جلسه را به هم می ریختند .

بناچار هیئت مدیره بدینوسیله مسایل مطرح شده را به نظر اعضای محترم می رسانند.

موردی که باید به آن حتما اشاره شود و به ان اعتراض می شود .همانا توهین به شعور اعضا ی تعاونی می باشد .برابر مطالبی که در زیر  بدان ها اشاره خواهد شد ،اشخاصی که مبادرت به سخنرانی کردند با دروغ و ترفند های خاصی سعی کردند افکار عمومی را فریب دهند و با این کار به شعور اعضا توهین کرده اند. به دلایل زیر:

1-در مورد واحد های باقی مانده :خوشبختانه آقای س-پور در سخنان خودشان اظهار داشتند که جهت واحد های باقی مانده به دادگاه شکایت کرده اند یعنی به مرجع رسمی تشخیص وقوع جرم و یا عدم وقوع آن .اما ایشان در صحبت هایشان ،عمدا نتیجه دادگاه را اعلام نکردند که دادگاه مستقر در اتاق تعاون یعنی کارشناس ترین مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات ، اتهام انتصابی وی را رد کرده اندو عملکرد هیئت مدیره حاضر را زیر سئوال نبرده اند .آیا ایشان کارشناس تر از مرجع تخصصی تعاون هستند؟

2-درمورد نقشه های مورد اشاره ایشان :توجه فرمائید ایشان از دور و از روی سن کپی دو نقشه را به اعضا نشان دادند . در بررسی فیلم تهیه شده مشخص گردیدکه در آن قطع A3 دونقشه از کل زمین هاوجود داشت که زمین ها به قطعات کوچک تقسیم شده بودندو اعضای محترم حضور ذهن دارند که این نقشه ها در سالهای 84و 88 توسط هیئت مدیره قبلی تهیه شده بودندو بدلیل غیر قانونی بودن امکان پیاده کردن آنها را نداشتند.البته در این نقشه قسمت هائی از زمین حذف شده بودو طی نقشه برداری مجدد در این هیئت مدیره حذف انها مشخص گردید و ایشان سعی می کردند که هیئت مدیره حاضر را عامل آن نقشه ها جلوه دهند .فریب مردم و اعضای خسته تاکجا؟و نوهین به فهم آنها و به چه منظوری ؟(فیلم نقشه نشان داده ایشان موجود است ).

3-در مورد اساسنامه :برابر تکلیف ارائه شده از اداره کل تعاون استان تهران ،بازنگری اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع عمومی فوق العاده درجریان ، گنجانده شده است و این اقدام مستقیم هیئت مدیره نبوده است . ایشان اشاره به ماده18 اساسنامه جدید نمودندو گفتند که در این اساسنامه ، ماده 18 به ضرر اعضا تغییر کرده است .برابر تطبیقی که در مورد اساسنامه جدید و قدیم شده است در هردو  اساسنامه ماده 18 یکی هستند وتغییری نکرده است و گفته ایشان کذب محض است وماده 18 در مورد فقط فوت صحبت نکرده بلکه نحوه تسویه حساب بااعضا خارج شده از عضویت را مطرح می کندکه یکی از آنها فوت می باشد و این فوت برابر شرایط آخر ماده 14 قانون بخش تعاون می باشدو مفاد قانون غیر قابل تغییر است وا ساسنامه باید از قانون تبعیت نماید.کل اساسنامه جدید در برگه های بزرگ در فیروز بهرام نصب شده است

   باز یاد اور می شود هیئت مدیره تحت تکالیف محوله از طرف اداره کل تعاون مامور درج در دستور کار شده است و اعضای محترم مختار در رد یا قبول شرایط آن می باشند.انتصاب تغییر اساسنامه به هیئت مدیره با منظور دیگری و جهت تشویش اذهان اعضا ، توسط ایشان مطرح شده است . آیا توهین نیست؟

4-در مورد وکالت نامه شرکت در مجمع:وکالت شرکت در مجامع برابر متون آگهی های منتشره در روز هاو ساعات اداری انجام می شود و نه در روز های تعطیل و دراین مورد و رسیدگی به سایر مسایل تعاونی همیشه دو نفر از کارمندان تعاونی در دفتر زمین فیروز بهرام حاضر هستند.در روزهای تعطیل تکلیفی جهت حضور ندارند ومجاز هستند که از تعطیلی آخرهفته استفاده بکنند یا حضور داشته باشند.و همین طور اعضا هیئت مدیره که مسلما آنان نیز دارای خانواده هستند و تکالیفی هم در مقابل خانواده خود دارند و می بایستی در روز های تعطیل به انها رسیدگی کنند.هر چند، بارها سعی نمودند در روز های تعطیل در بین اعضا باشند اما بناحق با پرخاش گری و اهانت برخی از افراد فوق الذکر، مواجه شده اند.اتهامات وارد شده توسط آقای س- پور که در بالا بدان ها اشاره شد ، هدفی جز فریب افکار عمومی بر علیه هیئت مدیره نبوده است  و با مطرح نمودن غیر واقعی مسایل سعی در بازی، با شعور اعضا کرده اند.

در مورد صحبت های آقای فا

  در اینجا بایستی یاد اور شد که اگر خاطر اعضای محترم یاری کند ، تعداد افرادی که در دو طرف سن و یا در ردیف جلوئی سن تجمع نموده بودند ، بغیر از برخی از اعضا ، دقیقا همان افرادی بودند که در مجمع مورخه 22/10/90، با هیجان و غوغا ، تقسیم زمین را تبلیغ می کردندو قول می دادند که با تقسیم زمین ارزش افزوده فراوانی به زمین ها تعلق خواهد گرفت ومبالغی همچون 150 میلیون  برای هر سهم را تبلیغ می کردند. اما چون امروزه ، قول های  داده شده واهی از کار درآمده و ارزش هر سهم به پائین تراز نرخ فروش کل زمین و برای هر سهم در آن موقع  ، رسیده است .مجبورند با فریب و استدلال های آنچنانی رو پوشی برای ان قول ها فراهم نمایند.

  همانطوریکه رئیس هیئت مدیره در مجمع اعلام کردند که مانتوانستیم ، کاری که لایق شما اعضا باشد برای شما انجام دهیم  ، قاطبه اعضا هیئت مدیره نیز بر این اعتقاد هستند و این بدان جهت است که مصوبه مجمع عمومی در مورد تقسیم زمین ، دست آنها را بسته است و نمی توانند کاری بجز اجرای مصوبه مجمع انجام دهندو مکلف به آن هستند و این محدودیت انها را نیز آزار می دهد ،چرا که ،آنان بغیر ازهیئت مدیره بودن ، همانا مثل سایرین عضو نیز ، هستند

در راستای انجام مصوبه تقسیم زمین اقدامات زیر انجام شده است

1-   نقشه برداری و نقشه کشی و تفکیک قطعات بالای پنج هکتاری برابر قوانین مربوطه

2-      علامت و تابلو گذاری قطعات

3-ارائه مدارک مشاع هر سهم از قطعات به اعضای مراجعه کننده و انتشار آگهی و ارسال پیام کوتاه در چندین مورد جهت مراجعه اعضا دیگر جهت اخذ مدارک مشاعی مربوطه

4- خیابان کشی و تفکیک قطعات بصورت فیزیکی

5- اقدام جهت لوله کشی کارشناسی و اصولی برای قطعات و نه بصورت انجام هزینه بصورت غیر اصولی و به قول عوام بصورت (دیمی)و این اقدام نیاز به زمان و اخذ مشاوره های فراوان و عقد قرارداد مشاوره با کارشناسان رسمی وزارت کشاورزی که پس از مطالعات مشاور ، تحت نظر ایشان مناقصه اجرائی در شرف انجام می باشد.

قابل ذکر است که بدلیل محدودیت های قانونی هیئت مدیره نمی تواند زیر 5 هکتار ، زمین ها را تقسیم نمایند.لذامدارک سهام مشاع در قطعه مربوطه تحویل داده می شود و نه قطعه خاصی برای عضو خاصی وهمچنین زمین زیر 5 هکتارو فردی غیر قابل تحویل می باشد.مگراینکه بحالت غیر رسمی و با توافق توسط اعضای قطعه مربوطه انجام شود.

  در این میان افرادی به عنوان سر گروه خود خوانده طی نشست محدودی بین خودشان ، لقب سر گروهی به همدیگر اعطا نموده اندو بدون انتخاب از طرف اعضای قطعات مربوطه مشغول هماهنگی با خودشان شده اند.هیئت مدیره به دلیل همکاری با این افراد  که در فراخوان اعضا کمک نمایند ، برخی همکاری و هماهنگی لازم را انجام داده اند و این بدان معنی نبوده که آنان نماینده رسمی و قانونی اعضا می باشند .مادامیکه از طرف اعضای قطعه مربوطه حداقل 1+50نفر به آنها وکالت داده و یا حداقل صورتجلسه با تعداد حداقل حد نصاب ، تنطیم نشود،نماینده و یا سر گروه محسوب نمی شوند

تا به امروز هیچ سر گروه خود خوانده ای ، موفق به ارائه نمایندگی قانونی  از طرف اعضا ی قطعه خاصی نشده اندتا زمین مربوطه به صورت امانت به سر گروه مربوطه تحویل داده شود. هر زمان برای هر قطعه ای این شرایط حاصل شود آن قطعه تحویل داده خواهد شد.

هیئت مدیره امانت دار سهام اعضا می باشد و تنها در صورتی شخصی را به رسمیت می شناسد تا امانت اعضا را به وی واگذار کندکه از طرف اکثریت صاحبان سهام مشاع ،دارای وکالت ویا حد اقل صورتجلسه باشند .مگر اینکه خدای نکرده درمجمعی اعضا مصوب کنند که اگر هر کسی خود را سر گروه نامید ، قدرالسهم زمین آنها را به آن شخص واگذار شود .بدیهی است که اعضای محترم چنین تصویبی را نخواهند نمود.

  تقابل های گروه تبلیغ کننده تقسیم زمین و تعدادی از این سر گروه های خود خوانده ، محدود به زمین فیروز بهرام نبوده .کما اینکه با ایجاد دخالت و مزاحمت و شایعه پراکنی ، تا کنون سه بار به نتیجه رسیدن تکلیف زمین تجاری لتمان کن را ، عقیم نموده اند . در صورت  به نتیجه رسیدن می توانست با پول بدست آمده ، گرهی از گروه مشکلات اعضا را حل نمود . امروزه باشروع به ساخت تجاری در تعاونی های اطراف در لتمان کن ، هر آن با فراوانی تجاری های عرضه شده گردیده ایم ، وقیمت نسبی منطقه ای و روز تجاری های شهاب شهر زیر سئوال رفته است .عرضه که فراوان شود مسلما روی قیمت اثر می گذارد.  

  قابل ذکر است که در میان این سرگروه های اسمی ،افراد فهمیده ای وجود دارند که منطقی رفتار می نمایند و مسیر درستی را پیگیری می کنند و از این بابت هیئت مدیره از طرف خود و اعضا به جهت همکاری،  از انها تشکر و قدر دادنی می نمایند.

مطالب بالا ، توضیح کافی در مورد صحبت های آقای (فا)  در مجمع نوبت دوم را ارائه نموده است

اما در اینجا بایستی به آقای (گ)یعنی سخنران بعدی یاد آور شد که برادر گرامی ، شما که تبلیغات خود را زود هنگام شروع کرده اید، آیا تاکنون توجه نکرده اید که برج B1با 84 واحد آپارتمان در سال 83 توسط هیئت مدیره قبلی فروخته شده است و نه در زمان این هیئت مدیره .صد البته بدلیل محلی بودن خودتان در منطقه 22 ، اطلاع داشتید و فقط برای عزل هیئت مدیره و جا گشائی برای افرادی امثال خودتان عنوان نموده اید  و لاجرم منتهی می شود به انتخاب بعدی خودتان و بدین جهت متوسل به این دروغ بزرگ شده اید.

قضاوت از آن اعضای محترم تعاونی می باشد

 

   

 

; ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱۱

گزارش 2

                                                         

     ضمن سلام ، همانطوریکه در اطلاعیه قبلی درج گردیده بود ، بدینوسیله گزارش بعدی هیئت مدیره در مورد اقدامات انجام شده ، تقدیم اعضای محترم تعاونی مسکن شهاب شهرمی گردد.

در اطلاعیه قبلی سعی شده بود که  توضیحات مفصلی در مورد اعم موضوعات مبتلابه ،روز تعاونی تقدیم اعضای محترم گردد . اما همین مفصل بودن توضیحات مورد بازتاب هائی از طرف اعضا قرارگرفت که خواستار مختصر و مفید بودن گزارش شده بودند .لذا در این اطلاعیه برآن شدیم که اقدامات خود را فهرست وار و مختصر گزارش نمائیم و اگر در مواردی نیاز بود، توضیح لازم را ارائه خواهیم نمود.

1-     اقدامات انجام شده در مورد زمین فیروز بهرام تعاونی

قبل از هر توضیحی بایستی در نظر گرفت که امکان کار فیزیکی وعملیاتی و اجرائی  در زمین فیروز بهرام کمترمقدورو مهیا بوده است و هر آن اقدامی که بایستی انجام می شد اکثرا در ادارات وارکانها قابلیت پیگیری داشتند .لذااکثراقدامات در چهار چوب مراجعات اداری انجام گردیده و درپاره ای موارد ، امور اجرائی زمین  نیز دردستور کار بوده است . 

الف-مراجعات ومکاتبات متعدد با وزارت تعاون و اداره کل استان تهران به منظور امور هماهنگی

ب:برگزاری حداقل سه مجمع عمومی در عرض 20ماه از تصدی هیئت مدیره کنونی در صورتی که سابقا هر دو الی سه سال یک مجمع تشکیل می شد

ج:اقدام به نقشه برداری زمین ها به منظور شناسائی ابعاد مختلف آنها و تظبیق با نقشه    1 /2000

د: کشف و شناسائی پیشروی در زمین ها ، توسط همسایگان برای اولین بار که در زمان هیئت مدیره قبلی در مورد انها سکوت شده بود و در نقشه های ارائه شده و تقسیم بندی های سالهای 84و88موارد مذکور از نقشه ها حذف شده بودند .

ه:مکاتبه و مراجعه به مراجع قانونی ذیربط و ارگانها و ادارات مانند شهرداری منطقه 18و شهرداری تهران و کلیه ادارات زیر مجموعه آن مانند معاونت شهرسازی و ادارات مختلف حریم تهران به منظور پیگیری احیا مسکونی بودن زمین ها

و: مذاکره و شرکت در جلسات مختلف حداقل باچهار گروهی که تمایل داشتند بعنوان مشاور در مسیر احیا مسکونی شدن و یا تغییر کاربری ، با تعاونی همکاری نمایند

ز:مراجعه و مذاکره و شرکت در سمینار های شهرداری به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست های در شرف اجرای شهرداری در مورد حریم تهران و اخذ مشاوره

ح:مکاتبه ومراجعه به استانداری تهران مخصوصا معاونت عمرانی مربوطه و پیگیری لازم در سلسله مراتب های بعدی

ط:مراجعه و ارسال عریضه به دفتر مقام معظم رهبری و درخواست جلب نظر و مساعدت

ی:مراجعه و مکاتبه با دفتر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ک:مکاتبه با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

ل:مراجعه و مذاکره با مقامات شهرستان اسلامشهر

م:و تعداد بیشماری مکاتبه با مقامات مختلف

ن:مراجعات مکرر به جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد اسلام شهر به منظور اخذ سند های تفکیکی زمین ها تقسیم شده بالای پنج هکتاری

توجه خواهید فرمود که هر کدام از موارد پیش گفته ، مستلزم مراجعات مکرر و پیگیری های بعدی در چندین روز و چندین هفته بوده است و صرف انرژی لازم را به دنبال داشتند.

   شایان ذکر است که بدلیل ساختار پیچیده زمین فیروز بهرام از روز اول و مضافا اینکه در هیئت مدیره های قبلی با تعهداتی که برای تعاونی ایجاد نموده بودند ، مسیرهای پیشروی بسیار دشوار شده بودند. مانندتعهدات نسنجیده مدیر عامل اسبق به شهرداری و یا همین دریافت زمین لتمان کن به عنوان معوض مبالغ واریز شده به حساب شهرداری وقت ،حقی که به همین جهت برای تعاونی ایجاد شده بود، بنا بر ادعای مقامات شهرداری و تائید کارشناسان حقوقی از بین رفته بود. هر چند این هیئت مدیره سعی نمود ، ادله کافی ارائه نمایند .اما باز بدلایل پیش گفته ، پیگیری هادر نقطه ضعیف واقع می شدند.

   با همه این مشکلات ، هیئت مدیره تا حدودی موفق شده بودند که نظر مسئولان را جلب نموده و در مقاطعی ،آنان قول رسیدگی و همکاری را داده بودندو واگذاری زمین معوض در مسیر رسیدگی قرار گرفته بود.

                                                                                                                                                          

   خاطر نشان می گردددر موقع تحویل وتحول تعاونی از هیئت مدیره قبلی ، هر سهم تعاونی با مبالغی در محدوده 12 میلیون تومان خرید و فروش می شد .اما در اثر همین مراجعات ، ارزش سهم تا بجائی رسید که اشخاصی درسیستمی متشکل ، آماده خرید کل زمین با مبنی حدودا 30میلیون تومان برای هر سهم شدند. و حتی موافقت نامه ای نیز با شرط تائید اعضا در مجمع منعقد گردیده بود.  هر چند همین قیمت نیز نمی توانست ارزش واقعی هر سهم را پوشش دهد اما بیان گر پیشرفت  ارزش افزوده تا دو ونیم برابر بود .یعنی250%ارزش افزوده درتصدی این هیئت مدیره ، و پیگیری ها باعث جلب نظر سرمایه گزاران شده بودند

   دو مورد پیش گفته یعنی رسیدگی جهت اخذ معوض و یا فروش زمین و به اضافه تقسیم زمین (بنا بر پیشنهاد و اصرار برخی از اعضا و مراجعات مکرر آنها به اداره کل تعاون استان تهران) ، هر سه مورد در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 22/10/90یعنی تقریبا پس از هشت الی نه ماه از تصدی هیئت مدیره کنونی ، به رای اعضا گذاشته شدو در نهایت گزینه تقسیم زمین انتخاب گردید.

  بعد از نقشه برداری ، تفکیک کارشناسی زمین های فیروز بهرام در محدوده مجاز قوانین مربوطه ،در اندازه های بالای پنج هکتار ، اجرا گردید پس از حدودا دو ماه ازتصویب در مجمع ، اوایل سال 91 فراخوان اعضا جهت مراجعه و اخذ مدرک مشاع در قطعه مربوطه انجام گردید.علیرغم انتشار اطلاعیه در مقاطع مختلف و از طریق روزنامه رسمی دردو نوبت و انتشار اطلاعیه در کانون بازنشستگان نیروهای مسلح وارسال پیام کوتاه ، بدلیل مراجعه موردی اعضا ، تاکنون ادامه دارد.

2-     احیا چاه آب و تعمیر موتور آب:

احیا چاه آب و تعمیر موتور آب انجام گردیده و مراحل لوله کشی توسط شرکت مهندسی مشاور، بررسی کامل شده و گزارش مربوطه دریافت شده است که انشاالله پس از تعیین پیمانکار اجرائی ، بصورت علمی و اصولی انجام می شود.

3-     جاده کشی و تامین دسترسی

جاده های دسترسی به قطعات تفکیکی انجام شده و تسطیح گردیده اند

4-رفع تصرف:

در چندین مورد به منظور تعامل و رفع تصرف از زمین های فیروز بهرام با همسایگان ،جلساتی تشکیل گردیده و لی بدلیل عدم تمکین آنان به ناچار از شکایت شدیم و  موضوع در دست رسیدگی وپیگیری می باشد. همانطوریکه اطلاع دارید شکایت ها مخصوصا از نوع حقوقی ، زمان بیشتری را جهت بررسی نیاز داردو کماکان پیگیری می شود.

5-باز سازی ساختمانهای موجود:

ساختمانهای موجود در زمین فیروز بهرام جهت جلوگیری از تخریب ، باز سازی شده اند و تجهیزات انها تا اندازه رفع نیاز ، تامین و یا بازسازی گردیده اند .

انشالله در اطلاعیه بعدی اقدامات قضائی در مورد هیئت مدیره سابق و سایر پرونده های قضائی تعاونی به انضمام سایر اطلاعات ، تقدیم شما عزیزان خواهد گردید.                                                                        

  به امید موفقیت                          

                        هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

 

; ٢:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٤

اطلاعیه هیئت مدیره تعاونی

مقدمه

با سلام   چند زمانی است انواع و اقسام اتهامات در گرد هم آئی ها و تماس های تلفنی و پیامک ها از هر طریق به هیئت مدیره وارد می گردد .وتعدادی سعی می کنند تا با اطلاعات نادرست اعضا را گمراه نمایند و بعضی وقت ها هم تفسیر های ذهنی خود را ، حقایق جلوه داده و با ارائه به اعضا ، از آنها بر علیه هیئت مدیره استفاده نمایند

لذا بر آن شدیم که تا حقایق رامستقیما از این طریق به اعضای محترم منتقل نمائیم.هر چند  در گذشته سعی شده است که با حضور دربین اعضا در روز های جمعه حداقل ماهی یکبار ،تبادل نظر اتفاق افتاده باشد . اما هر موقع تمامی اعضا هیئت مدیره و یا دو نفری و یا انفرادی در روز های جمعه اقدام به ارائه اطلاعات نموده اند عده ای معدود با هیاهو و یا پرسیدن سئوالی که خود به جواب آن سئوال آگاه بودند ، مسیر تشریح موضوع قبلی را منحرف کرده و مجددا اگر به سئوال بعدی جواب داده شود کسی دیگر از همان تیم با سئوال بعدی موضوع را به جنجال می کشند. وسعی می کنند ، مسائل روشن نشوندو اگر نتوانند ، با تخریب در سیستم های صوتی و اطلاع رسانی امکان تشریح مشکلات و ارائه راه حل های مربوطه را ازبین می برند  واعضای محترم دیگر که برای اطلاع از وضعیت تعاونی وقت گذاشتند ، آخر جلسه و یا گرد هم آئی با دست خالی بر می گردند و سردرگم تر از قبل می شوند (اگر به افراد یکه اینگونه رفتار می کنند در هفته های مختلف دقت نمائید،  متوجه تشکل و هم محور بودنشان خواهید شد) و جای تعجب دارد که هر موقع اقدامات این هیئت مدیره در موضوعی موفقیت آمیز  و یا پیگیری پرونده هیئت مدیره قبلی تشدید می شود شدت بر خورد و شایعه سازی نیز افزایش می یابد . به جهت اینکه جلسات حضوری اکثرا به تشنج کشیده شده و به همین دلیل کاملا موضوعات مطرح شده ، شکافته نمی شوند.به ناچار بنابر احترام به اکثریت اعضا که دانستن روند تعاونی حق آنهاست مجبوریم تک تک ابهامات را بصورت مکتوب به عرض اعضای محترم برسانیم و شایعات را پایان دهیم .

ابهامات و سئوالات ویا ابهامات به عمد ایجاد شده اکثرا به شرح زیر می باشد.

1-اقدامات هیئت مدیره در مورد زمین فیروز بهرام در طول بیست ماه گذشته

2-تعداد نهائی اعضا

3-تعداد واقعی واحد های بجای مانده از هیئت مدیره قبلی

4-چرا هیئت مدیره در لتمان کن اقدامات اجرائی و رفع نواقص می کنند؟

5- آیا هیئت مدیره اجازه فروش واحد های باقی مانده را دارد ؟

6- در مورد زمین تجاری

7- موضوع قدرالسهم زمین تجاری به چه صورتی می باشد.آیا جوابگوی سلایق متفاوت اعضا می باشد؟

بدلیل وسعت عملیات و اقدامات انجام شده در مورد همه سئوالات فوق مخصوصا زمین فیروزبهرام ، و رعایت حوصله مطالعه اعضای محترم  ، شایسته خواهد بود تا بطور منظم  در چند اطلاعیه ، حقایق مستقیما و به صورت مکتوب در اختیار قرارگیرد تا انشاالله احدی نتواند با هیاهو و جنجال موضوع را به انحراف بکشاند.

در مورد تمامی سئوالات فوق الذکر در طول این بیست ماه گذشته همواره بحث شده وتکرارا  تشریح گردیده اند .و جالب اینکه مجددا در هفته بعدی و یا ماه بعدی همان سئوالات پرسیده شده و پاسخ لازم به حضار داده شده است .اما بدلیل احترام به اعضائیکه به هر دلیل در جلسات متشکله نتوانستند شرکت کنند و یا در شهرستان هستند و امکان حضور را ندارند و یا هنوز امکان ابهام ناشی از موارد پیش گقته وجود دارد .مجددا در ذیل و اطلاعیه های بعدی پاسخ لازم ارائه می کردد.لذا چنانچه برای برخی از اعضا تکراری می باشند .بدینوسیله عذر خواهی میگردد.در ابتدا موضوعات مطروحه روز تشریح می گردند.

 مالی و زمین تجاری و نحوه برنامه ریزی قدر السهم متعلقه از زمین باقی مانده لتمان کن برای هر عضو

 1-      همانطوریکه اطلاع واثق دارید حسب فرمول اساسی حسابداری و حسابرسی همواره

(دارائی = موجودی +بدهی )  

 هیئت مدیره تعاونی به عنوان شخصیت حقوقی ،مسئول دارائی ها و بدهی ها و تعهدات ایجاد شده در زمان هیئت مدیره قبلی بوده است واین موضوع در همه ابعاد می باشد و تعهدات ایجاد شده در لتمان کن را هم نیز شامل می شود .

در این راستا، از آنجائیکه با ساخت وفروش حدودا تعداد 600واحد آپارتمان و اخذ اکثر تعهدات مالی خریداران پروژه ، در زمان هیئت مدیره قبلی انجام شده بوده .لاکن به دلیل وجود نواقصات فراوان در تحویل واحد ها ، مسئولین فعلی تعاونی به دلیل قرارداد های فی مابین ، ناچارا ، مسئول رفع نواقصات قرار گرفته بودند.

از طرفی دیگر بدهکاریهای بجای مانده  و منتقل شده ،  اعم از پیمانکاران و فروشندگان مصالح ، مسئولیتهای مالی دیگری را بر دوش تعاونی گذاشته بوده که می بایستی سامان دهی شده و تادیه گردند. در غیر اینصورت برابر موازین قانونی می بایستی پاسخگوی شکایت های متعددی گردندو هزینه های دادرسی نیز برآن مبالغ افزوده می شد.هر چند در این مورد هیئت مدیره تلاش وافری را بکار بردند تا با جلب نظر و یا تعامل در پرداخت ، حتی الامکان با ایجاد ارزش افزوده بر واحد های باقی مانده بدلیل تکمیل واحد ها و افزایش قیمت منطقه ای بخشی از مطالبات را جبران نمایند.

معهذا به دلیل عدم شناخت برخی از افراد از قوانین ، مانند قانون بخش تعاون و قانون تجارت و قانون مدنی و سایر قوانین ومقررات ،برای اشخاص پیش گفته ، سوء تفاهماتی را ایجاد نموده است ، آنان بدون در نظر گرفتن  باید ها و نباید های قانونی، دیکته می کردند که مسئولین  حاضرتعاونی ، می بایستی امور تعاونی را براساس تشخیص و اراده شخصی آنان و نه بر اساس قوانین مربوطه انجام دهند . در حالی که نمی توانست چنین باشد ، و خط قانون و صرفه صلاح کل اعضا  مسیرانجام وظیفه تعاونی را مشخص می نمایند.

در این رهگذر هیئت مدیره با اخذ مطالبات و برنامه ریزی برای پرداخت بدهی ها و رفع نواقصات به منظور جلوگیری از درگیری های قضائی اهتمام خود را بکار بسته اند

علیرغم تمهیدات فوق ،شایان ذکر است که تاکنون تعدادحدودی 50 پرونده قضائی در طی بیست ماه گذشته پی گیری شده ودر نتیجه، هزینه های مضاعفی را بر تعاونی متحمل نموده اند

2-       همانطوریکه به استحضار رسیده ، تعداد 37 واحد آپارتمان ، کلیه دارائی های منتقل شده بوده و می بایستی با مدیریت و برنامه ریزی ، علاوه بر واریز مبلغ یک میلیون تومان  بابت بخشی از مطالبات به حساب اعضا که تاکنون حدود دومیلیارد هشتصد میلیون تومان را بالغ شده است و کماکان با دریافت  شماره حساب از سایر اعضا در شرف اقدام می باشد .سایر مطالبات طلبکاران و رفع نواقصات بجای مانده پروژه را نیز جوابگو باشند.

در این میان هیئت مدیره توانست با هدایت درست ، تعداد چهار آپارتمان که در زمان هیئت مدیره قبلی به عنوان بخشی از طلب پیمانکاران ، به انان واگذار شده بود باز پس گیری نموده و تعداد واحد های باقی مانده را به 41 واحد افزایش دهندو اخیرا پس از حسابرسی بعد بیست ماه بخشی از طلب پیمانکاران را پرداخت نموده اند و باقی را آنان هنوز طلبکارند.

   بدهی به بانک مسکن شعبه مرکزی بابت همین تعداد آپارتمان بعلاوه سایر بدهی های بانکی تعهد شده از طرف هیئت مدیره قبلی حدودا هشصد میلیون تومان جز تعهدات تعاونی می باشد که بخشی اعظمی، پرداخت شده است .در غیر اینصورت امکان توقیف واحد ها وجود داشت.

3-      هیئت مدیره قبلی درگذشته ، با اقدامی غیر منطقی و غیر موجه به منظور تهییج اعضا و اخذ رای برای انتخاب مجدد ،قولهای واهی به اعضا در مورد تعداد 39واحد آپارتمان داده اند که در عمل 37 واحد بعد از چهار سال از وعده های داده شده را همراه با بدهی فراوان ، باقی گذاشته اند . 

4-      برابر مصوبه 28/5/79 اعضا تصویب نمودند آپارتمانهای احداثی به قیمت روز بصورت آزاد فروخته شوند. ودر مورد قیمت فروش آپارتمان نیز باید گفته شود که هیئت مدیره حاضر با تعداد 11 دفعه افزایش قیمت انها در طول بیست ماه ، بنا بر استعلام های دریافتی و با فروش مقطعی توانسته ارزش افزوده های فراوانی را به واحد ها اعمال نماید. واین زمانی است که هیئت مدیره قبلی تعداد 563واحد را فروختند و این گروه  اشاره شده ، هیچگونه اعتراضی ننمودند.

 5-      برابر حسابرسی انجام شده در طول هشت الی نه ماه ،در سالهای 90و 91از عملیات مالی 14 ساله هیئت مدیره قبلی ، پروژه لتمان کن این تعاونی دچار ورشکستگی گردیده و 30000مترمربع  زمین از نقطه نظر مالی تضییع شده است که هم اکنون مراحل تخلفات آنان در مراجع قضائی در حال رسیدگی می باشد.

6-      یک قطعه زمین با متراژ حدودا 500متر جهت احداث تجاری برای حدود228 متر تجاری  وقطعه دیگر به متراژحدودا 1000متر جهت احداث پارکینگ طبقاتی در پروژه لتمان وجود دارند.

 در سال 90 هیئت مدیره قصد ساخت مجتمع تجاری را داشت که مورد اعتراض واقع شده و متهم به کارتراشی برای خود از طرف همان تعداد افرادشدندکه با اطلاع رسانی نادرست بعضی از اعضا را هم تهییج می نمودند. چون ساخت با اعتراض مواجه شده بود لذا در تابستان سال 91 با اخذ قیمت پایه کارشناسی از دو کارشناس با انتشار آگهی مزایده  اقدام به فروش زمین گردیدو مجددا مورد مخالفت قرارگرفت و اعلام می کردند که با فروش ، ارزش افزوده زمین به هدر می رود.

7- با توجه به اینکه با ساخت اعتراض می شدو فروش نیز مورد اعتراض از طرف همان تعداد با انتشار پیامک و سخنرانی سرزمین فیروز بهرام قرار می گرفت ، رها نمودن زمین نیز به صرفه و صلاح اعضا نبود  

  هیئت مدیره فعلی در اقدامی دیگر به منظور جبران بخشی ازخسارات وارد شده و تضییع مالی زمین 30000متری تعاونی در لتمان کن ، اقدام به ایجاد ارزش افزوده در مورد زمین پارکینگ طبقاتی نموده است و با تغییر کاربری علاوه بر تامین تعدادی پارکینگ مازاد ، ساخت مجتمعی شامل تجاری به متراژبالای 600مترمربع و درمانی به متراژ بالای 500 مترمربع و ورزشی به متراژبالای 1000 مترمربع و اداری به متراژ30مترمربع را میسر ساخته اند. و بخشی از عوارض تغییر کاربری را به مبلغ یک میلیارد و دویست تومان را پرداخت کرده اند و همین اقدام درپرداخت ،مبلغ 600 میلیون تومان تخفیف ، از مابقی عوارض پرداختی را شامل شده است .

     تمام این امتیازات با ارزش افزوده بالا، بغیر از زمین تجاری حاضر است که هنوز دست نخورده است .در ضمن همین مجتمع بخش عظیمی از خدمات جمعیتی شهرک شهاب شهر را نیزجوابگو خواهد بود.وارزش افزوده مضاعفی را ایجاد می نماید.

    این همه امتیاز ، بنابر شایعه افکنی برخی از اشخاص  بنابر موضوعات معلوم برای مسئولین تعاونی و نامعلوم برای آحاد اعضا که با دادن اطلاعات ناقص و غلط به اعضا و مسئولین اداره کل محترم ،به خطر افتاده و و اگر تعلل در احداث اتفاق بیافتد ،بدلیل رقابت تعاونی های پیرامونی برای احداث تجاری های مشابه و پرشدن سرانه منطقه ای ، امکان کنسل شدن را داردافراد فوق الاشاره باعث ضرر فراوان به اعضا خواهند شد.

نحوه اجرای پروژه مورد نظر تعاونی،بطوری است که جوابگوی هر نوع انتخاب و سلیقه اعضای محترم می باشد.  از آنجائیکه اعضا تعاونی از ساخت و ساز های گذشته خاطره خوبی را ندارند بصورت مشارکت مدنی با انتشار آگهی مزایده به نفع تعاونی می باشدکه در آن بخش خصوصی و یا حقوقی متصدی ساخت می شوند و از تعاونی برابر آورده خود قدالسهم دریافت می نمایندو تعاونی مستقیما وارد ساخت نخواهد شدو اعضا ئیکه حوصله انتظار را ندارند، بادریافت برگه قدرالسهم از این پروژه، اختیار فروش درجا و دریافت مبلغ متعلقه را خواهندداشت (هنوز اقدامی خاصی انجام نداده  هم اکنون مراجعه کنندگانی جهت خرید قدر السهم اعضا وجود دارند)و یا کسانیکه فعلا نیازی به فروش ندارند ،با انتخاب خود می توانند برگه را  نگاهداری نموده و هر موقع از زمان از روز اول تا آماده شده تجاری ها، اختیار واگذاری با ارزش افزوده زمان فروش را ، خواهند داشت.مقدار قدارالسهم پس از برگزاری مزایده برای هر عضو تعیین می گردد.و مسلما بالاتر از قدرالسهم زمین خالی خواهد بود.مجددا یاد آور می شود که زمین اصلی تجاری  هنوز دست نخورده است بدین معنی که یک زمین 1000متری تجاری به زمین 500 متری قبلی اضافه شده است.

بدلیل احترام به وقت اعضای محترم و رعایت حوصله مطالعه ، باقی موضوعات مخصوصا اقدامات زمین فیروز بهرام در اطلاعیه بعدی به عرض خواهد رسید.

                          هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

 

 

; ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٢

عین گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

گزارش هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

مجمع عمومی سالیانه مورخه 2/6/91

سلام علیکم

ضمن تشکر و قدر دانی از تشریف فرمائی اعضا محترم تعاونی مسکن شهاب شهر ،  از اقصی نقاط ایران بالاخص از شهرستانهای تهران تبریز و ارومیه و اصفهان و شیراز و سایر شهرهای ایران که بنوعی این تعاونی را به جهت شمول اعضا در سطح مملکت ، جز تعاونی های فرا استانی نموده است.

زمانی جوان بودیم و در این تعاونی ثبت نام کرده ایم حال ، با گذشت سالیان دراز ، اکثرا
بازنشسته شده و با روز گار کهن سالی بدنبال اهداف جوانیمان می گردیم و خانه دار
شدنمان . وباز این تعاونی نتوانسته خواستهای چندین ده سال را محقق کند و زیر
هزاران سئوال بی جواب مانده است

این گزارش در شرایطی ارائه می گردد که غم از دست دادن جوانی و فرصتها روی دوش اعضامحترم سنگینی می کند و آنها که صبر و حوصله خود را در طی این 20 سال ازنا مرادی ها از  دست داده اند ، از دوره تصدی یک ساله این هیئت مدیره توقع 20ساله  دارند،امامشکلات عدیده بجای مانده از دوران های گذشته را نیز می بایستی در نظر داشته باشند .

همانطورکه میدانید برای هرمسئولیتی ، امکانی نیز باید در اختیار داشت تا خواسته ها ومسئولیت ها با کمترین ایراد بر آورده گردندو به بهترین نحو ممکن اجرا شوند . در پی
سطوریکه تقدیم می شود سعی شده که مقداری از مشکلات عدیده پیش روی این هیئت مدیره ،که با انها درگیر بوده اند به نحو یکه ، حوصله مجمع را رعایت نماید به سمع و نظرشما عزیزان ارائه گردد.در این گزارش سعی خواهد شد که به سئوالات مشروحه زیر که اکثرا از طرف اعضا محترم مطرح می گردند و اخبار و اطلاعات  ضد و نقیض شایع شده در بین آنها ، سردرگمی اعضارا شدید تر می کنند .پاسخ لازم داده شود .انشااله پایانی باشد برای همه شایعات واتهام زدن هاو اظهار نظر های غیر واقعی تنی چند از افراد که در عین داشتن حسن نیت، به دلیل اطلاعات ناقصی که دارند وبنا خود اگاه در تشویش اذهان عمومی نقشی را دارند.خط بطلانی کشیده شود.

1-چگونگی شروع تصدی این هیئت مدیره

2-چگونگی تحویل و تحول

3-اقدامات انجام شده در مورد زمین فیروزبهرام

4-نتیجه مجمع 22/10/90

5- علت تاخیر در اجرای مصوبه

6- علت تقسیم بر مبنی 5 هکتار به بالا

7-مجوزهای مورد نیاز تقسیم زمین

8-ارائه فرم درخواست زمین تقسیم شده

9-واگذاری زمین

10-نحوه عملکرد در رابطه با معارضین

11-تعداددقیق اعضا و مشکلات روبرو با ان

دررابطه با پروژه لتمان کن

12-مشکلات مالی    

13-طلبکاران و معارضین

14-تعدادواحد های باقی مانده

15-زمین موسوم به تجاری و پار کینگ طبقاتی

16-نواقص اجرائی بجای مانده از هیئت مدیره قبلی

17-شکایت ها و موارد قضائی

18-تعهدات تعاونی در مقابل خریداران

19-حسابرسی از عملکرد هیئت مدیره قبلی و شکایت مربوطه

20-درخواست پاداش  توسط هیئت مدیره قبلی و شکایت آنها

21-طلب های پیمانکاران از سنوات گذشته

22-نحوه تقسیم سود علی الحساب

جهت ارائه بهتر گزارش حاضر نیاز است که کلیه اعضای محترم ، توجه کافی به گزارش داشته باشند و ضمن حفظ نظم و سکوت ، چنانچه جهت تعدادی از شنودگان ، بعلت این گزارش ،سئوالاتی مطرح گردید. هیئت مدیره در انتها آماده پاسخگوئی به این سئوالات خواهندبود.لذا در صورت نیاز سئوالات خود را بصورت مکتوب به هیئت رئیسه مجمع که منتخب خودشما می باشند، ارائه داده شودتا به موقع پاسخ لازم داده شود.

خاطرنشان می گردد که این گزارش عمدا بصورت مکتوب تهیه شده و در انتها تقدیم هیئت رئیسه مجمع خواهد شد تا بعنوان اسناد تعاونی ثبت گردد.تا خدای ناکرده هر گونه گزارش نادرست در آن پیگیری شود.لذا باید توجه داشت که هرگونه بحث و صحبت خارج از این گزارش شایعه ی بیش نبوده و محکوم به رد است.

 از دوستانی که شاید به نحوی صبر و حوصله کافی جهت مکتوب نمودن سئوالات خود را ندارند، استدعا می شود رعایت حقوق سایر اعضا را نموده و وقت جلسه را به بحث های شخصی و اعلام دیدگاه های شخصی به هدر ندهند .مطمئن باشندکه هر گونه سئوال منطقی از طرف هیئت مدیره پاسخ لازم داده خواهد شد.بدین جهت جلسه
را به دقت و رعایت نظم دعوت می نمائیم.

همانطورکه می دانید تعاونی ما متشکل ازحدودا 3000 نفر است.و علی القاعده این تعداد نظرات متفاوتی دارند . کمااینکه موردی که به نظر یک عضو محترم به صلاح اعضا و مستدل می باشداز دیدگاه دیگری ، غیر واقعی و خارج از صرفه و صلاح باشد.لذا امکانات و مقدور ها واطلاعات را باید در نظر گرفت و سپس اقدام نمود.اینگونه رفتار و عملکرد ، مسیرمنطقی تعاونی را ترسیم می نماید .

وامااصل موضوع گزارش

همانطوریکه به عرض رسید سرعت عمل و برنامه ریزی و پیگیری امور تعاونی نیاز به امکانات درخوردارند. این هیئت مدیره زمانی متصدی امور تعاونی گردید که هیچگونه نقدینگی وامکاناتی در تعاونی وجود نداشت و صرفا پس از مدتی تعدادی چک مدت دار حتی تا 9 ماه تحویل گرفته شد .هیئت مدیره قبلی در ابتدای کار اقدام به تحویل موبایل و ماشین که به زعم خودشان ما تشنه انها بودیم و تعدادی پرونده ی که در ان موقع از زمان فقط به درد بایگانی می خوردند، نمودند .  

چاره ای نبود و بایستی چرخه تعاونی در شرایطی که به عمد راکد شده بود به گردش در بیاید ودر این رابطه با مشکلات فراوانی در گیر بودیم . در انموقع احدی وارد دفتر تعاونی نمی شد ، مگر طلبکار  باشد اعم از پیمانکارو فروشنده و کارگر و خریداران آپارتمان ها و یا معارضین زمین فیروز بهرام .به عنوان مثال شخصی پس از 17 الی 18 سال دوری مدعی زمین فیروز بهرام بودند و ادعاداشتند که میلیون ها تومان پول در فیروز بهرام هزینه کرده  و تسویه حساب نکرده اند .  که با لطف خداوند اینگونه اقدامات که شاید نیزتحریک شده بودند ، مدیریت گردیدو از طریق قوه قضائی پیگیری لازم انجام شد..

بدلیل اینکه هیئت مدیره قبلی اقدامی در تحویل و تحول امکانات تعاونی انجام نمی دادند وفقط با وقت گذرانی سعی می کردند که مواردی را تحویل نمایند که در آنموقع راه گشا نبودند.ناچار شکایت لازم انجام شد و پس از پیگیری های فراوان و بدلیل حرکات ایذائی و استفاده از گریز های قانونی توسط آنها ، توانستیم ، آنان را واردار به تحویل وتحول نمائیم و طبق دستور مقام قضائی فقط بصورت شکلی تحویل انجام شد و در رابطه با کمیت و کیفیت اسناد و مدارک دریافت شده ، متوسل به انجام حسابرسی در طول 14 سال عملکردآنها شدیم .

دریافت اسناد و مدارک حتی بصورت شکلی زمانی انجام شد که حدودا 5 الی شش ماه از تصدی این هیئت مدیره می گذشت.و بناچار با اسلحه ی ناقص و معیوب  امور تعاونی انجام می شد .محتوی عملکرد چند ماه اول این هیئت مدیره توسط مدیر عامل قبلی بصورت مکتوب و هم درج در وبلاگ  شهاب شهر به عرض اعضای محترم رسیده است.

اما دراین مدت موضوع زمین فیروز بهرام در الویت یکم دستور کار هیئت مدیره بود و بدین
منطور پیگیری های لازم از ادارات مختلف مثل استانداری و معاونت محترم فنی استانداری و بازرسی استانداری و دفتر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و شهرداری و برخی ازوکلای محترم مجلس ، انجام می پذیرفت و پیشرفت هائی هم ایجاد شده بود و بدین جهت بود که گروهای مختلفی در کلیه سطوح مراجعه می نمودند و پیشنهاد های مختلفی ارائه می کردند.پیشنهادات بررسی می شدند و در صورت معقول و منطقی بودن با انان واردمذاکرات می شدیم و درچندین جلسه ابعاد مختلف پیشنهادات بررسی می گردیدتا در صورت امکان ، بهترین گزینه ها در دستور کار باشد.

به دلیل روند افزایشی پیشنهادات ، در تابستان سال گذشته بر آن شدیم که موضوعات رادر مجمعی مطرح کرده و کسب نظر نمائیم لذا موضوعات مورد نظر را طی چندین نامه به اداره کل محترم تعاون استان تهران مطرح و در خواست مجمع نمودیم از موضوعات مورد نظردرخواستی ، تعیین تکلیف زمین فیروز بهرام و افزایش بازرس از یک نفر به سه نفر ازآن جمله بودند.این مکاتبات ، منجر به شرکت در جلسه در خدمت اعضای محترم کمیته تعاونی های مشکلدار گردید و خط مشی لازم اخذ شد.اما بدلیل نا ملایماتی که شایدمنتج از اشباع صبر و حوصله برخی از اعضا بود موفق نگردیدم.در نهایت پس از مدتی بنا به پیشنهاد رسیده در مورد فروش زمین فیروز بهرام ، وارد جلسات بررسی و برآورددرمورد موضوع فوق شدیم و در نهایت هرگونه اقدام ، موکول به کسب نظر از مجمع عمومی گردید.  

قیمت پیشنهادی برای زمین فیروز بهرام مبلغ 90 میلیارد تومان بود که با احتساب پروزه
لتمان حدودا 29 الی 30 میلیون تومان به هر عضوی می رسید

سه گزینه اخذ معوض و یا تقسیم زمین و یا فروش به مبلغ بالاتر از 90 میلیارد تومان به
رای اعضای محترم گذاشته شد و در نهایت تقسیم زمین رای لازم را به خود اختصاص داد  .موضوع دیگر اینکه همانطوریکه میدانید .هیئت مدیره موظف بود که برابر مقررات و قوانین آئین نامه های داخلی خود را نیز در مجمع عمومی به تصویب برساند و برابر توصیه مسئولین محترم اداره کل تعاون ، مورد حقوق ومزایای هیئت مدیره نیز در دستور جلسه گذاشته شد و متاسفانه سو تفاهم بدی را موجب گردید و برخی شایعات را نیز بوجود آورد  .که دست آخر رای لازم را نه اورد و فقط جو تعاونی را بدبین نمود .با اینحال آگاهان امور تعاونی میدانند که ارائه به مجمع و کسب تکلیف ، انجام وظیفه  و اجرای مقررات بود.  

با رای گیری انجام شده تقسیم زمین جز دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت .اما در این میان هنوز پیشنهاداتی از طرف برخی از اعضا فعال ، جهت تغییر کاربری و یا سرمایه گذاری ،واصل می شد که سعی شد پیشنهادات پیگیری شوند واما بدلیل اینکه ، تعدادی از اعضا که خواستار تقسیم زمین بودند و در این رابطه فشار زیادی را به هیئت مدیره اعمال می نمودند، تمام پیگیری ها و پروژه ها به فراموشی سپرده شدند.و هیئت مدیره مسیر تقسیم زمین را در پیش گرفت

جهت تقسیم زمین دو موضوع  اجباری مقابل هم درپیش روی هیئت مدیره بودند .اولی دستور مجمع جهت تقسیم زمین و دومی قوانین بازدارنده تقسیم زمین مزروعی که اجازه تفکیک ، در قطعات کوچک را منع می نمود. لذامجبور گردیدیم که بر ایند این دو تکلیف را اجرا نمائیم .یعنی زمین را به قطعات بالای 5 هکتار تقسیم نمائیم و در این رابطه با قراردادی ، نقشه برداری و تفکیک زمین آغاز گردید.

موضوعی که باعث طولانی شدن تقسیم بود، داشتن چهار پلاک مختلف برای تعاونی بود .چنانچه مثل تقسیم های صوری قبلی روند اجرا می گردید، بدلیل اینکه این دفعه موضوع تقسیم جدی وبدور از تقسیم های نمایشی بود.می بایستی که چهار پلاک تجمیع می گردیدند و تبدیل به یک پلاک شوند و این باعث طولانی شدن اجرا و وارد بورکراسی اداری میشد  . لذا تصمیم گرفته شد بدلیل جلو گیری از اتلاف وقت
، تقسیم به نحوی اجرا گردد که استقلال آنها محفوظ باشد و دیگر نیاز به اقدام های
اداری زاید نشود.و اگر به نقشه تفکیک شده دقت شود ، متوجه بزرگ و کوچک بودن قطعات خواهد شد و این موضوع باعث شده که حضور اعضا در هر قطعه تفاوت نماید .

به هرحال از اوایل سال جاری با اطلاع رسانی که انجام شد ، اعضا دعوت به حضور و پر کردن فرم مربوطه گردیدند نحوه اقدام بدین صورت است که اعضا مراجعه می کنند و فرم راخوانده و امضا می کنندو سپس در حسابداری مقدار واریزی و سایر مشخصات بررسی شده و پس از تائید ، امضا شده و به عضو عودت داده می شود.

موضوعی که تاکنون لاینحل باقی مانده .همانا تعداد دقیق اعضا می باشد .بدین معنی که برابراسناد موجود تعدادی از اعضا دارای واریزی کامل نمی باشند و تعدادی دیگر شماره عضویتشان در تعاونی ثبت شده ولی فاقد هر گونه پرونده و یا مدرکی می باشند .امابدلیل عدم نگهداری مناسب از اسناد و مدارک در طول سالیان گذشته، امکان برآورد کامل وجود ندارد . در برخی موارد با اعضا ی به شرح گفته شده در پیش ، تماس گرفته شده وآنها با ارائه مدارک لازم ، عکس موضوع را ثابت نموده اندو پرونده خود را تکمیل کرده اند.به این علت صرفا اکتفا به اسناد موجود در تعاونی ، گویای تعداد دقیق اعضا نمی باشدو از طرف دیگر  به علت اینکه ازسالهای 71 الی 74 زمان طولانی سپری شده است ،  اسناد بانک ها نیز گویای وجوه واریز شده نمی باشند و همچنین ،  در زمان هیئت مدیره قبلی تعدادی اعضا به تعاونی اضافه شده اند که با حسابرسی مورد های آنها نیز مشخص می شود. در نهایت مادامیکه کلیه اعضا به تعاونی مراجعه ننمایند و وضعیت تک تک آنهابررسی نشود وضعیت کامل تعداد اعضا مشخص نمی شود..

در نقشه برداری مشخص گردیدکه ابعادی از زمین فیروز بهرام برابر نقشه 1/2000، مورد تعرض تعدادی از همسایگان قرار گرفته و این موضوع در طول سالها بدون اقدام ، مانده است.اکنون با نقشه برداری بصورت ماهواره ای مقادیر و محل های تعرض تعیین شده است و دراین رابطه با تنی چند از همسایگان جلساتی تشکیل شده است و آنها مدعی حضور بالای 20الی 30 ساله در آن قطعات هستند و مدارکی نیز دارند که مورد قبول تعاونی نمی باشد.لذابدلیل اینکه نقشه تهیه شده باید مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک  قرار گیرد . در صورت تائید، اقدامات قضائی درجهت رفع تعرض انجام خواهد پذیرفت .بدون تائید نقشه ، اقدام قضائی  اصولی به نظر نمی رسد و امکان رد دعوا وجود دارد.

پروژه لتمان کن

همانطوریکه استحضار دارید ، تعاونی در این محل دارای امکاناتی ومنافعی بوده و می باشد و ازطرف دیگر تعهدات گوناگونی ، برای تعاونی ایجاد شده است

امکانات بجای مانده برای تعاونی ، تعداد 39 واحداز کل 600واحد اپارتمان بوده است که در زمان هیئت مدیره قبلی دو واحد از انها به عنوان بخشی از مطالبات پیمانکاران به اضافه دو واحددیگراز واحد های سرمایه ای ، جمعا چهار واحد به آنها واگذار شده بود.که در زمان این هیئت مدیره هر چهار واحد طی توافقنامه باز پس گرفته شد.و قرار شد که فقط مطالبات انها در صورت اثبات از محل فروش این واحد ها پرداخت شود.اما یک واحد از این اپارتمان ها با فاصله 2 ماه به دونفر فروخته شده بود لذا برای تعاونی فقط 40 واحد اپارتمان باقی مانده بود.

یک قطعه زمین حدودا 500متری ، بدون هیچگونه اقدام اجرائی موسوم به تجاری که قرار بود حدودا228متر تجاری در آن ایجاد گردد. ولی حتی جواز آن نیز اخذ نشده است .و دیگری یک قطعه زمین باقی مانده حدودا 1000متری جهت پارگینک طبقاتی وجود دارد که برای ان هم جوازی دریافت نشده است .در این دو قطعه هیچگونه ساخت و سازی انجام نشده و رها شده بودندو فقط در مجامع توسط مدیر عامل وقت بعنوان تجاری مطرح شده اند و قرار بوده که بعد از ساخت و فروش اگر سودی باقی ماند بین اعضا تقسیم شودکه چنین نکرده اند.شایددر نظر داشتند که چند سال دیگر بابت این ساخت ساز بر سر مسند باشند.آیا مثل پروژه600واحدی چیزی باقی بماند یا خیر .

درمقابل فورانی از تعهدات انجام نشده جهت این 600واحد و سیل عظیمی از طلبکاران اعم از پیمانکاران و فروشندگان در صف طلبکاری ایستاده اندو همانطوریکه قبلا به عرض
رسید فقط تعدادی چک تاریخ دار به این هیئت مدیره ، مبلغی حوالی 80 میلیون تومان
تحویل شده بود .

بایدتوجه داشت که ما به عنوان شخص حقوقی ،هم مسئول حفظ و نگهداری و به سر انجام رساندن اموال تعاونی و هم مسئول ایفای تعهدات ایجادشده در قبل هستیم.یکی از این تعهدات ،تعهدی بود که در مقابل دومیلیارد و هفصد میلیون تومان در یافتی به بانک مسکن ایجادشده بود . که اکثرا منتقل به خریداران واحد ها شده است و در خیلی از مواقع تعهدباز پرداخت وام به عهده تعاونی گذاشته شده است و مضاف بر ان وام های تعلق گرفته به واحد های باقی مانده مشتمل بر 40 واحد نیز ،تعلق می گرفت و می بایستی تسویه گردند.

مسئولین قبلی تعاونی در مجمعی عنوان می نمایند که 39 واحد برای اعضا باقی مانده اما کسورات وام انها را به اعضا گزارش نکرده بودند و یا نواقصی که در پروژه باقی مانده است .در مورد 39 واحد درست  گزارش داده اند امادرمورد واگذاری حداقل دو واحد از این آپارتمان ها به اعضا هیچ نگفته اند و ازبدهی های چند صد میلیون تومانی بجای مانده ، هیچ گزارش به اعضا داده نشده است  و فقط می خواستند که با تهییج مجمع آرا لازم رابدست آورند.نقایصی را که در موتورخانه بجای گذاشته بودند،  هزینه سرسام آوری را بخود اختصاص داده ،اما بازگونکرده اند

تسویه بابانک مسکن که بعلت عدم ایفای تعهدات در زمان هیئت مدیره قبلی هر لحظه به مقداربدهی آن افزوده می شد ، یکی دیگر از تعهدات تعاونی بود و اگر انجام نمی شد امکان توقیف همان مقدار کم واحد های باقی مانده نیز وجود داشت.در این میان تعداد قلیلی از بدهکاران محوطه سازی لتمان باقی مانده بود که صرف نظر فروش تعداد دو واحد از آپارتمانهای باقی مانده بدلیل آنها توسط هیئت مدیره قبلی .در مقابل تکمیل نواقص زیادی را  ، بدهکاران ادعا می نمودند.

در این میان بدلیل گزارش های غیر واقعی که به اعضا داده شده بود .همگام با فروش واحد هااعضا منتظر دریافت به اصطلاح سود مرحله دوم بودند و انتها صبر شان بود .در این رابطه سعی گردید همگام با هزینه ها بصورت علی الحساب مبلغ یک میلیون تومان به اعضا پرداخت شود این اقدام در اواخر سال 90 اطلاع رسانی در مورد ارسال شماره حساب گردید
.

دراوایل بدلیل ایجاد سرعت در پرداخت ، به شماره حساب های دریافتی مبلغ فوق پرداخت شد.اما بعلت کثرت مراجعه کننده تصمیم گرفته شده که از روی شماره عضویت ها پرداخت شود.هر چند بعلل انسانی در مواقعی نیز استثنا در نظر گرفته شده است.اما در این میانبا رکود فروش آپارتمان ها به دلایل داخلی و عمومی سرعت واریزی محدود گردیده است ، بااین حال به محض فروش واحدی  از اپارتمانها ،بدون فوت وقت واریزی ها انجام می شود.

با توجه به رکود حاصله در فروش واحد ها علیرغم تبلیغات و تلاش ها ، بدینوسیله درخواست می شود چنانچه احدی از اعضا خریدار واحدی می باشد و یا  خواستار یکجای اپارتمان های باقی مانده است به قیمت روز آماده واگذاری هستیم.

واریزی مبلغ یک میلیون تومان و از طرف دیگر تنظیم و بررسی فرم های دریافت شده زمین و امورجاری  ،همگی  سیستم اداری و حسابداری مارا شدیدا تحت فشار
قرارداده است .بطوریکه گاها در شبانه روز حتی تا یکصد نفر مراجعه کننده و تماس
گیرنده  داشتیم و داریم  و اکثرا فاکس ها و تلفن های تعاونی در گیر این
دو موضوع به اضافه امور جاری بودندو هستند .لذا به همبن جهت با مراجعات متعدد،
گاها با نا رضایتی در بین اعضا مراجعه کننده که خسته از این 20سال انتظار بودند
مواجه می شدیم که امیدواریم موقعیت هیئت مدیره و وضعیت تعاونی را درک نمایند.

همانطوریکه قبلا عرض کردیم از هیئت مدیره قبلی بدلیل عدم تحویل و تحول امکانات تعاونی درمحدوده خرداد ماه سال گذشته شکایت کردیم که تا آبانماه بصورت شکلی انجام پذیرفت.از آن زمان به بعد طی قراردادی با یک سیستم حسابرسی ،اقدام به تامین دلیل ازاسناد و مدارک تعاونی گردید.که اخیرا پس از شش ماه کارکرد که بدلیل عدم انسجام سیستم حسابداری قبلی طول کشیده است، و نتیجه آن رو به اتمام است و حقایق غیر قابل انکاری را از عملکرد هیئت مدیره قبلی آشکار نموده است .امیدواریم با ارائه حسابرسی انجام شده به سیستم قضائی ، حقوق از دست رفته اعضا حتی الامکان باز گردانیده شود.برابر گزارش بخشی از این حسابرسی مشخص شده است که پروژه لتمان کن ورشکسته است بدین معنی که اگر ساخته نمی شد سود بیشتری به اعضا تعلق می گرفت، یعنی سرمایه بیشتر از بازگشت سرمایه می شده است.شایان ذکر است که هیئت مدیره قبلی طی یک شکایتی
خواستار پاداش خودشان هستند که حدودا بالای 700الی 800میلیون تومان می تواند گردد.که در حال حاضر در دادگاه تحت بررسی می باشد.این هیئت مدیره با تمام توان نسبت به دفاع از حقوق اعضا اقدام های کامل خواهد نمود.

درخاتمه به استحضار می رساند که پروژه لتمان کن در حال اتمام است که انشااالله در
انتها پس از هزینه ها سود مرحله سوم پرداخت خواهد شد البته می دانید که این مبالغ سود نیستند بلکه باز گشت اندکی از سرمایه بهدر رفته است.

صورت عملکردمالی تعاونی در طول سال نودو همچنین بودجه سال 91 توسط مسئول مربوطه ارائه می گرددکه امیدواریم مورد تصویب مجمع محترم قرار گیرد.    

 

                                                            
                         ومن الله التوفیق   

                            هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

                                                                                                             

 

 

 

 

 

; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

'

; ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه  تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا( نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر رأس ساعت9صبح روزپنجشنبه مورخه2/6/91درمحل کانون فرهنگی توحید واقع در تهران میدان توحید خیابان پرچم  تشکیل میگردد. لذا از کلیه اعضاء شخصاًیا وکالتاً دعوت میشود راس ساعت مقررجهت اخذ تصمیم درمورد موضوعات زیر در محل مذکور حضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

1-ارائه گزارش وتصویب بیلان
عملکرد و تراز مالی هیئت مدیره در سال 1390

2-تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی1391

3-انتخاب بازرس   

توضیحات :

1- هر یک از اعضای تعاونی می توانند نماینده تام الاختیار (وکیل )خود رابرای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نمایند.تعداد آرای وکالتی هر عضو حد اکثر سه رای  و هر شخص غیر عضو تنها یک  رای خواهد بود.به منظور تنظیم وکالت نامه عادی وکیل و موکل می توانند با به همراه داشتن مدارک عضویت و هویت فردی در ساعات اداری یک هفته حد اکثر  از تاریخ نشر آگهی ازساعت 30/8 الی 12 به دفتر تعاونی واقع در لتمان کن مراجعه نمایند .

2- به موجب مفاد تبصره 2 ماده 16 اساسنامه  مورد عمل تعاونی عضویت اعضا با تحویل زمین و یاواحد مسکونی (نیمه تمام یا تکمیل شده)از شرکت تعاونی لغو میگردد بنابر این افرادمذکور نمی تواننددر مجمع عمومی حضوریابند و یا به دیگری وکالت بدهند .

3-  ارائه شناسنامه یا کارت ملی در مجمع عمومی توسط اعضا جهت احراز هویت
لازم وضروری است

                 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا

 

; ٧:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه  تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا( نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر رأس ساعت  10صبح روز جمعه مورخه13/5/91درمحل مسجد پروژه لتمان کن تعاونی  به آدرس تهران اتوبان همت غرب بعد از پل آزادگان خروجی آپارتمان های نمونه سپاه شهرک شهاب شهر   تشکیل میگردد. لذا از کلیه اعضاء شخصاً یاوکالتاً دعوت میشود راس ساعت مقررجهت اخذ تصمیم درمورد موضوعات زیر در محل مذکورحضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

1-ارائه گزارش وتصویب بیلان
عملکرد و تراز مالی هیئت مدیره در سال 1390

2-تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی1391

3-انتخاب بازرس   

توضیحات :

1- هر یک از اعضای تعاونی می توانند نماینده تام الاختیار (وکیل )خود رابرای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نمایند.تعداد آرای وکالتی هر عضو حد اکثر سه رای  و هر شخص غیر عضو تنها یک  رای خواهد بود.به منظور تنظیم وکالت نامه عادی وکیل و موکل می توانند با به همراه داشتن مدارک عضویت و هویت فردی در ساعات اداری
یک هفته حد اکثر  از تاریخ نشر آگهی ازساعت 30/8 الی 12 به دفتر تعاونی واقع در فیروز بهرام مراجعه نمایند .

2- کلیه کسانی که کاندیدای بازرسی می باشند می توانند با در دست داشتن
اوراق هویت و دو قطعه عکس  حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 8 الی 14 روزهای اداری ، جهت تکمیل فرم مربوطه واعلام کاندیداتوری به دفتر تعاونی واقع در لتمان کن به آدرس فوق  مراجعه نمایند.

3- به موجب مفاد تبصره 2 ماده 16 اساسنامه  مورد عمل تعاونی عضویت اعضا با تحویل زمین و یاواحد مسکونی (نیمه تمام یا تکمیل شده)از شرکت تعاونی لغو میگردد بنابر این افرادمذکور نمی تواننددر مجمع عمومی حضوریابند و یا به دیگری وکالت بدهند .

4- ارائه شناسنامه یا کارت ملی در مجمع عمومی توسط اعضا جهت احراز هویت
لازم وضروری است

         هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا

 

; ۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٤/٢٥
← صفحه بعد