عین گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

گزارش هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

مجمع عمومی سالیانه مورخه 2/6/91

سلام علیکم

ضمن تشکر و قدر دانی از تشریف فرمائی اعضا محترم تعاونی مسکن شهاب شهر ،  از اقصی نقاط ایران بالاخص از شهرستانهای تهران تبریز و ارومیه و اصفهان و شیراز و سایر شهرهای ایران که بنوعی این تعاونی را به جهت شمول اعضا در سطح مملکت ، جز تعاونی های فرا استانی نموده است.

زمانی جوان بودیم و در این تعاونی ثبت نام کرده ایم حال ، با گذشت سالیان دراز ، اکثرا
بازنشسته شده و با روز گار کهن سالی بدنبال اهداف جوانیمان می گردیم و خانه دار
شدنمان . وباز این تعاونی نتوانسته خواستهای چندین ده سال را محقق کند و زیر
هزاران سئوال بی جواب مانده است

این گزارش در شرایطی ارائه می گردد که غم از دست دادن جوانی و فرصتها روی دوش اعضامحترم سنگینی می کند و آنها که صبر و حوصله خود را در طی این 20 سال ازنا مرادی ها از  دست داده اند ، از دوره تصدی یک ساله این هیئت مدیره توقع 20ساله  دارند،امامشکلات عدیده بجای مانده از دوران های گذشته را نیز می بایستی در نظر داشته باشند .

همانطورکه میدانید برای هرمسئولیتی ، امکانی نیز باید در اختیار داشت تا خواسته ها ومسئولیت ها با کمترین ایراد بر آورده گردندو به بهترین نحو ممکن اجرا شوند . در پی
سطوریکه تقدیم می شود سعی شده که مقداری از مشکلات عدیده پیش روی این هیئت مدیره ،که با انها درگیر بوده اند به نحو یکه ، حوصله مجمع را رعایت نماید به سمع و نظرشما عزیزان ارائه گردد.در این گزارش سعی خواهد شد که به سئوالات مشروحه زیر که اکثرا از طرف اعضا محترم مطرح می گردند و اخبار و اطلاعات  ضد و نقیض شایع شده در بین آنها ، سردرگمی اعضارا شدید تر می کنند .پاسخ لازم داده شود .انشااله پایانی باشد برای همه شایعات واتهام زدن هاو اظهار نظر های غیر واقعی تنی چند از افراد که در عین داشتن حسن نیت، به دلیل اطلاعات ناقصی که دارند وبنا خود اگاه در تشویش اذهان عمومی نقشی را دارند.خط بطلانی کشیده شود.

1-چگونگی شروع تصدی این هیئت مدیره

2-چگونگی تحویل و تحول

3-اقدامات انجام شده در مورد زمین فیروزبهرام

4-نتیجه مجمع 22/10/90

5- علت تاخیر در اجرای مصوبه

6- علت تقسیم بر مبنی 5 هکتار به بالا

7-مجوزهای مورد نیاز تقسیم زمین

8-ارائه فرم درخواست زمین تقسیم شده

9-واگذاری زمین

10-نحوه عملکرد در رابطه با معارضین

11-تعداددقیق اعضا و مشکلات روبرو با ان

دررابطه با پروژه لتمان کن

12-مشکلات مالی    

13-طلبکاران و معارضین

14-تعدادواحد های باقی مانده

15-زمین موسوم به تجاری و پار کینگ طبقاتی

16-نواقص اجرائی بجای مانده از هیئت مدیره قبلی

17-شکایت ها و موارد قضائی

18-تعهدات تعاونی در مقابل خریداران

19-حسابرسی از عملکرد هیئت مدیره قبلی و شکایت مربوطه

20-درخواست پاداش  توسط هیئت مدیره قبلی و شکایت آنها

21-طلب های پیمانکاران از سنوات گذشته

22-نحوه تقسیم سود علی الحساب

جهت ارائه بهتر گزارش حاضر نیاز است که کلیه اعضای محترم ، توجه کافی به گزارش داشته باشند و ضمن حفظ نظم و سکوت ، چنانچه جهت تعدادی از شنودگان ، بعلت این گزارش ،سئوالاتی مطرح گردید. هیئت مدیره در انتها آماده پاسخگوئی به این سئوالات خواهندبود.لذا در صورت نیاز سئوالات خود را بصورت مکتوب به هیئت رئیسه مجمع که منتخب خودشما می باشند، ارائه داده شودتا به موقع پاسخ لازم داده شود.

خاطرنشان می گردد که این گزارش عمدا بصورت مکتوب تهیه شده و در انتها تقدیم هیئت رئیسه مجمع خواهد شد تا بعنوان اسناد تعاونی ثبت گردد.تا خدای ناکرده هر گونه گزارش نادرست در آن پیگیری شود.لذا باید توجه داشت که هرگونه بحث و صحبت خارج از این گزارش شایعه ی بیش نبوده و محکوم به رد است.

 از دوستانی که شاید به نحوی صبر و حوصله کافی جهت مکتوب نمودن سئوالات خود را ندارند، استدعا می شود رعایت حقوق سایر اعضا را نموده و وقت جلسه را به بحث های شخصی و اعلام دیدگاه های شخصی به هدر ندهند .مطمئن باشندکه هر گونه سئوال منطقی از طرف هیئت مدیره پاسخ لازم داده خواهد شد.بدین جهت جلسه
را به دقت و رعایت نظم دعوت می نمائیم.

همانطورکه می دانید تعاونی ما متشکل ازحدودا 3000 نفر است.و علی القاعده این تعداد نظرات متفاوتی دارند . کمااینکه موردی که به نظر یک عضو محترم به صلاح اعضا و مستدل می باشداز دیدگاه دیگری ، غیر واقعی و خارج از صرفه و صلاح باشد.لذا امکانات و مقدور ها واطلاعات را باید در نظر گرفت و سپس اقدام نمود.اینگونه رفتار و عملکرد ، مسیرمنطقی تعاونی را ترسیم می نماید .

وامااصل موضوع گزارش

همانطوریکه به عرض رسید سرعت عمل و برنامه ریزی و پیگیری امور تعاونی نیاز به امکانات درخوردارند. این هیئت مدیره زمانی متصدی امور تعاونی گردید که هیچگونه نقدینگی وامکاناتی در تعاونی وجود نداشت و صرفا پس از مدتی تعدادی چک مدت دار حتی تا 9 ماه تحویل گرفته شد .هیئت مدیره قبلی در ابتدای کار اقدام به تحویل موبایل و ماشین که به زعم خودشان ما تشنه انها بودیم و تعدادی پرونده ی که در ان موقع از زمان فقط به درد بایگانی می خوردند، نمودند .  

چاره ای نبود و بایستی چرخه تعاونی در شرایطی که به عمد راکد شده بود به گردش در بیاید ودر این رابطه با مشکلات فراوانی در گیر بودیم . در انموقع احدی وارد دفتر تعاونی نمی شد ، مگر طلبکار  باشد اعم از پیمانکارو فروشنده و کارگر و خریداران آپارتمان ها و یا معارضین زمین فیروز بهرام .به عنوان مثال شخصی پس از 17 الی 18 سال دوری مدعی زمین فیروز بهرام بودند و ادعاداشتند که میلیون ها تومان پول در فیروز بهرام هزینه کرده  و تسویه حساب نکرده اند .  که با لطف خداوند اینگونه اقدامات که شاید نیزتحریک شده بودند ، مدیریت گردیدو از طریق قوه قضائی پیگیری لازم انجام شد..

بدلیل اینکه هیئت مدیره قبلی اقدامی در تحویل و تحول امکانات تعاونی انجام نمی دادند وفقط با وقت گذرانی سعی می کردند که مواردی را تحویل نمایند که در آنموقع راه گشا نبودند.ناچار شکایت لازم انجام شد و پس از پیگیری های فراوان و بدلیل حرکات ایذائی و استفاده از گریز های قانونی توسط آنها ، توانستیم ، آنان را واردار به تحویل وتحول نمائیم و طبق دستور مقام قضائی فقط بصورت شکلی تحویل انجام شد و در رابطه با کمیت و کیفیت اسناد و مدارک دریافت شده ، متوسل به انجام حسابرسی در طول 14 سال عملکردآنها شدیم .

دریافت اسناد و مدارک حتی بصورت شکلی زمانی انجام شد که حدودا 5 الی شش ماه از تصدی این هیئت مدیره می گذشت.و بناچار با اسلحه ی ناقص و معیوب  امور تعاونی انجام می شد .محتوی عملکرد چند ماه اول این هیئت مدیره توسط مدیر عامل قبلی بصورت مکتوب و هم درج در وبلاگ  شهاب شهر به عرض اعضای محترم رسیده است.

اما دراین مدت موضوع زمین فیروز بهرام در الویت یکم دستور کار هیئت مدیره بود و بدین
منطور پیگیری های لازم از ادارات مختلف مثل استانداری و معاونت محترم فنی استانداری و بازرسی استانداری و دفتر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و شهرداری و برخی ازوکلای محترم مجلس ، انجام می پذیرفت و پیشرفت هائی هم ایجاد شده بود و بدین جهت بود که گروهای مختلفی در کلیه سطوح مراجعه می نمودند و پیشنهاد های مختلفی ارائه می کردند.پیشنهادات بررسی می شدند و در صورت معقول و منطقی بودن با انان واردمذاکرات می شدیم و درچندین جلسه ابعاد مختلف پیشنهادات بررسی می گردیدتا در صورت امکان ، بهترین گزینه ها در دستور کار باشد.

به دلیل روند افزایشی پیشنهادات ، در تابستان سال گذشته بر آن شدیم که موضوعات رادر مجمعی مطرح کرده و کسب نظر نمائیم لذا موضوعات مورد نظر را طی چندین نامه به اداره کل محترم تعاون استان تهران مطرح و در خواست مجمع نمودیم از موضوعات مورد نظردرخواستی ، تعیین تکلیف زمین فیروز بهرام و افزایش بازرس از یک نفر به سه نفر ازآن جمله بودند.این مکاتبات ، منجر به شرکت در جلسه در خدمت اعضای محترم کمیته تعاونی های مشکلدار گردید و خط مشی لازم اخذ شد.اما بدلیل نا ملایماتی که شایدمنتج از اشباع صبر و حوصله برخی از اعضا بود موفق نگردیدم.در نهایت پس از مدتی بنا به پیشنهاد رسیده در مورد فروش زمین فیروز بهرام ، وارد جلسات بررسی و برآورددرمورد موضوع فوق شدیم و در نهایت هرگونه اقدام ، موکول به کسب نظر از مجمع عمومی گردید.  

قیمت پیشنهادی برای زمین فیروز بهرام مبلغ 90 میلیارد تومان بود که با احتساب پروزه
لتمان حدودا 29 الی 30 میلیون تومان به هر عضوی می رسید

سه گزینه اخذ معوض و یا تقسیم زمین و یا فروش به مبلغ بالاتر از 90 میلیارد تومان به
رای اعضای محترم گذاشته شد و در نهایت تقسیم زمین رای لازم را به خود اختصاص داد  .موضوع دیگر اینکه همانطوریکه میدانید .هیئت مدیره موظف بود که برابر مقررات و قوانین آئین نامه های داخلی خود را نیز در مجمع عمومی به تصویب برساند و برابر توصیه مسئولین محترم اداره کل تعاون ، مورد حقوق ومزایای هیئت مدیره نیز در دستور جلسه گذاشته شد و متاسفانه سو تفاهم بدی را موجب گردید و برخی شایعات را نیز بوجود آورد  .که دست آخر رای لازم را نه اورد و فقط جو تعاونی را بدبین نمود .با اینحال آگاهان امور تعاونی میدانند که ارائه به مجمع و کسب تکلیف ، انجام وظیفه  و اجرای مقررات بود.  

با رای گیری انجام شده تقسیم زمین جز دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت .اما در این میان هنوز پیشنهاداتی از طرف برخی از اعضا فعال ، جهت تغییر کاربری و یا سرمایه گذاری ،واصل می شد که سعی شد پیشنهادات پیگیری شوند واما بدلیل اینکه ، تعدادی از اعضا که خواستار تقسیم زمین بودند و در این رابطه فشار زیادی را به هیئت مدیره اعمال می نمودند، تمام پیگیری ها و پروژه ها به فراموشی سپرده شدند.و هیئت مدیره مسیر تقسیم زمین را در پیش گرفت

جهت تقسیم زمین دو موضوع  اجباری مقابل هم درپیش روی هیئت مدیره بودند .اولی دستور مجمع جهت تقسیم زمین و دومی قوانین بازدارنده تقسیم زمین مزروعی که اجازه تفکیک ، در قطعات کوچک را منع می نمود. لذامجبور گردیدیم که بر ایند این دو تکلیف را اجرا نمائیم .یعنی زمین را به قطعات بالای 5 هکتار تقسیم نمائیم و در این رابطه با قراردادی ، نقشه برداری و تفکیک زمین آغاز گردید.

موضوعی که باعث طولانی شدن تقسیم بود، داشتن چهار پلاک مختلف برای تعاونی بود .چنانچه مثل تقسیم های صوری قبلی روند اجرا می گردید، بدلیل اینکه این دفعه موضوع تقسیم جدی وبدور از تقسیم های نمایشی بود.می بایستی که چهار پلاک تجمیع می گردیدند و تبدیل به یک پلاک شوند و این باعث طولانی شدن اجرا و وارد بورکراسی اداری میشد  . لذا تصمیم گرفته شد بدلیل جلو گیری از اتلاف وقت
، تقسیم به نحوی اجرا گردد که استقلال آنها محفوظ باشد و دیگر نیاز به اقدام های
اداری زاید نشود.و اگر به نقشه تفکیک شده دقت شود ، متوجه بزرگ و کوچک بودن قطعات خواهد شد و این موضوع باعث شده که حضور اعضا در هر قطعه تفاوت نماید .

به هرحال از اوایل سال جاری با اطلاع رسانی که انجام شد ، اعضا دعوت به حضور و پر کردن فرم مربوطه گردیدند نحوه اقدام بدین صورت است که اعضا مراجعه می کنند و فرم راخوانده و امضا می کنندو سپس در حسابداری مقدار واریزی و سایر مشخصات بررسی شده و پس از تائید ، امضا شده و به عضو عودت داده می شود.

موضوعی که تاکنون لاینحل باقی مانده .همانا تعداد دقیق اعضا می باشد .بدین معنی که برابراسناد موجود تعدادی از اعضا دارای واریزی کامل نمی باشند و تعدادی دیگر شماره عضویتشان در تعاونی ثبت شده ولی فاقد هر گونه پرونده و یا مدرکی می باشند .امابدلیل عدم نگهداری مناسب از اسناد و مدارک در طول سالیان گذشته، امکان برآورد کامل وجود ندارد . در برخی موارد با اعضا ی به شرح گفته شده در پیش ، تماس گرفته شده وآنها با ارائه مدارک لازم ، عکس موضوع را ثابت نموده اندو پرونده خود را تکمیل کرده اند.به این علت صرفا اکتفا به اسناد موجود در تعاونی ، گویای تعداد دقیق اعضا نمی باشدو از طرف دیگر  به علت اینکه ازسالهای 71 الی 74 زمان طولانی سپری شده است ،  اسناد بانک ها نیز گویای وجوه واریز شده نمی باشند و همچنین ،  در زمان هیئت مدیره قبلی تعدادی اعضا به تعاونی اضافه شده اند که با حسابرسی مورد های آنها نیز مشخص می شود. در نهایت مادامیکه کلیه اعضا به تعاونی مراجعه ننمایند و وضعیت تک تک آنهابررسی نشود وضعیت کامل تعداد اعضا مشخص نمی شود..

در نقشه برداری مشخص گردیدکه ابعادی از زمین فیروز بهرام برابر نقشه 1/2000، مورد تعرض تعدادی از همسایگان قرار گرفته و این موضوع در طول سالها بدون اقدام ، مانده است.اکنون با نقشه برداری بصورت ماهواره ای مقادیر و محل های تعرض تعیین شده است و دراین رابطه با تنی چند از همسایگان جلساتی تشکیل شده است و آنها مدعی حضور بالای 20الی 30 ساله در آن قطعات هستند و مدارکی نیز دارند که مورد قبول تعاونی نمی باشد.لذابدلیل اینکه نقشه تهیه شده باید مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک  قرار گیرد . در صورت تائید، اقدامات قضائی درجهت رفع تعرض انجام خواهد پذیرفت .بدون تائید نقشه ، اقدام قضائی  اصولی به نظر نمی رسد و امکان رد دعوا وجود دارد.

پروژه لتمان کن

همانطوریکه استحضار دارید ، تعاونی در این محل دارای امکاناتی ومنافعی بوده و می باشد و ازطرف دیگر تعهدات گوناگونی ، برای تعاونی ایجاد شده است

امکانات بجای مانده برای تعاونی ، تعداد 39 واحداز کل 600واحد اپارتمان بوده است که در زمان هیئت مدیره قبلی دو واحد از انها به عنوان بخشی از مطالبات پیمانکاران به اضافه دو واحددیگراز واحد های سرمایه ای ، جمعا چهار واحد به آنها واگذار شده بود.که در زمان این هیئت مدیره هر چهار واحد طی توافقنامه باز پس گرفته شد.و قرار شد که فقط مطالبات انها در صورت اثبات از محل فروش این واحد ها پرداخت شود.اما یک واحد از این اپارتمان ها با فاصله 2 ماه به دونفر فروخته شده بود لذا برای تعاونی فقط 40 واحد اپارتمان باقی مانده بود.

یک قطعه زمین حدودا 500متری ، بدون هیچگونه اقدام اجرائی موسوم به تجاری که قرار بود حدودا228متر تجاری در آن ایجاد گردد. ولی حتی جواز آن نیز اخذ نشده است .و دیگری یک قطعه زمین باقی مانده حدودا 1000متری جهت پارگینک طبقاتی وجود دارد که برای ان هم جوازی دریافت نشده است .در این دو قطعه هیچگونه ساخت و سازی انجام نشده و رها شده بودندو فقط در مجامع توسط مدیر عامل وقت بعنوان تجاری مطرح شده اند و قرار بوده که بعد از ساخت و فروش اگر سودی باقی ماند بین اعضا تقسیم شودکه چنین نکرده اند.شایددر نظر داشتند که چند سال دیگر بابت این ساخت ساز بر سر مسند باشند.آیا مثل پروژه600واحدی چیزی باقی بماند یا خیر .

درمقابل فورانی از تعهدات انجام نشده جهت این 600واحد و سیل عظیمی از طلبکاران اعم از پیمانکاران و فروشندگان در صف طلبکاری ایستاده اندو همانطوریکه قبلا به عرض
رسید فقط تعدادی چک تاریخ دار به این هیئت مدیره ، مبلغی حوالی 80 میلیون تومان
تحویل شده بود .

بایدتوجه داشت که ما به عنوان شخص حقوقی ،هم مسئول حفظ و نگهداری و به سر انجام رساندن اموال تعاونی و هم مسئول ایفای تعهدات ایجادشده در قبل هستیم.یکی از این تعهدات ،تعهدی بود که در مقابل دومیلیارد و هفصد میلیون تومان در یافتی به بانک مسکن ایجادشده بود . که اکثرا منتقل به خریداران واحد ها شده است و در خیلی از مواقع تعهدباز پرداخت وام به عهده تعاونی گذاشته شده است و مضاف بر ان وام های تعلق گرفته به واحد های باقی مانده مشتمل بر 40 واحد نیز ،تعلق می گرفت و می بایستی تسویه گردند.

مسئولین قبلی تعاونی در مجمعی عنوان می نمایند که 39 واحد برای اعضا باقی مانده اما کسورات وام انها را به اعضا گزارش نکرده بودند و یا نواقصی که در پروژه باقی مانده است .در مورد 39 واحد درست  گزارش داده اند امادرمورد واگذاری حداقل دو واحد از این آپارتمان ها به اعضا هیچ نگفته اند و ازبدهی های چند صد میلیون تومانی بجای مانده ، هیچ گزارش به اعضا داده نشده است  و فقط می خواستند که با تهییج مجمع آرا لازم رابدست آورند.نقایصی را که در موتورخانه بجای گذاشته بودند،  هزینه سرسام آوری را بخود اختصاص داده ،اما بازگونکرده اند

تسویه بابانک مسکن که بعلت عدم ایفای تعهدات در زمان هیئت مدیره قبلی هر لحظه به مقداربدهی آن افزوده می شد ، یکی دیگر از تعهدات تعاونی بود و اگر انجام نمی شد امکان توقیف همان مقدار کم واحد های باقی مانده نیز وجود داشت.در این میان تعداد قلیلی از بدهکاران محوطه سازی لتمان باقی مانده بود که صرف نظر فروش تعداد دو واحد از آپارتمانهای باقی مانده بدلیل آنها توسط هیئت مدیره قبلی .در مقابل تکمیل نواقص زیادی را  ، بدهکاران ادعا می نمودند.

در این میان بدلیل گزارش های غیر واقعی که به اعضا داده شده بود .همگام با فروش واحد هااعضا منتظر دریافت به اصطلاح سود مرحله دوم بودند و انتها صبر شان بود .در این رابطه سعی گردید همگام با هزینه ها بصورت علی الحساب مبلغ یک میلیون تومان به اعضا پرداخت شود این اقدام در اواخر سال 90 اطلاع رسانی در مورد ارسال شماره حساب گردید
.

دراوایل بدلیل ایجاد سرعت در پرداخت ، به شماره حساب های دریافتی مبلغ فوق پرداخت شد.اما بعلت کثرت مراجعه کننده تصمیم گرفته شده که از روی شماره عضویت ها پرداخت شود.هر چند بعلل انسانی در مواقعی نیز استثنا در نظر گرفته شده است.اما در این میانبا رکود فروش آپارتمان ها به دلایل داخلی و عمومی سرعت واریزی محدود گردیده است ، بااین حال به محض فروش واحدی  از اپارتمانها ،بدون فوت وقت واریزی ها انجام می شود.

با توجه به رکود حاصله در فروش واحد ها علیرغم تبلیغات و تلاش ها ، بدینوسیله درخواست می شود چنانچه احدی از اعضا خریدار واحدی می باشد و یا  خواستار یکجای اپارتمان های باقی مانده است به قیمت روز آماده واگذاری هستیم.

واریزی مبلغ یک میلیون تومان و از طرف دیگر تنظیم و بررسی فرم های دریافت شده زمین و امورجاری  ،همگی  سیستم اداری و حسابداری مارا شدیدا تحت فشار
قرارداده است .بطوریکه گاها در شبانه روز حتی تا یکصد نفر مراجعه کننده و تماس
گیرنده  داشتیم و داریم  و اکثرا فاکس ها و تلفن های تعاونی در گیر این
دو موضوع به اضافه امور جاری بودندو هستند .لذا به همبن جهت با مراجعات متعدد،
گاها با نا رضایتی در بین اعضا مراجعه کننده که خسته از این 20سال انتظار بودند
مواجه می شدیم که امیدواریم موقعیت هیئت مدیره و وضعیت تعاونی را درک نمایند.

همانطوریکه قبلا عرض کردیم از هیئت مدیره قبلی بدلیل عدم تحویل و تحول امکانات تعاونی درمحدوده خرداد ماه سال گذشته شکایت کردیم که تا آبانماه بصورت شکلی انجام پذیرفت.از آن زمان به بعد طی قراردادی با یک سیستم حسابرسی ،اقدام به تامین دلیل ازاسناد و مدارک تعاونی گردید.که اخیرا پس از شش ماه کارکرد که بدلیل عدم انسجام سیستم حسابداری قبلی طول کشیده است، و نتیجه آن رو به اتمام است و حقایق غیر قابل انکاری را از عملکرد هیئت مدیره قبلی آشکار نموده است .امیدواریم با ارائه حسابرسی انجام شده به سیستم قضائی ، حقوق از دست رفته اعضا حتی الامکان باز گردانیده شود.برابر گزارش بخشی از این حسابرسی مشخص شده است که پروژه لتمان کن ورشکسته است بدین معنی که اگر ساخته نمی شد سود بیشتری به اعضا تعلق می گرفت، یعنی سرمایه بیشتر از بازگشت سرمایه می شده است.شایان ذکر است که هیئت مدیره قبلی طی یک شکایتی
خواستار پاداش خودشان هستند که حدودا بالای 700الی 800میلیون تومان می تواند گردد.که در حال حاضر در دادگاه تحت بررسی می باشد.این هیئت مدیره با تمام توان نسبت به دفاع از حقوق اعضا اقدام های کامل خواهد نمود.

درخاتمه به استحضار می رساند که پروژه لتمان کن در حال اتمام است که انشااالله در
انتها پس از هزینه ها سود مرحله سوم پرداخت خواهد شد البته می دانید که این مبالغ سود نیستند بلکه باز گشت اندکی از سرمایه بهدر رفته است.

صورت عملکردمالی تعاونی در طول سال نودو همچنین بودجه سال 91 توسط مسئول مربوطه ارائه می گرددکه امیدواریم مورد تصویب مجمع محترم قرار گیرد.    

 

                                                            
                         ومن الله التوفیق   

                            هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

                                                                                                             

 

 

 

 

 

; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

'

; ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۸

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه  تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا( نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر رأس ساعت9صبح روزپنجشنبه مورخه2/6/91درمحل کانون فرهنگی توحید واقع در تهران میدان توحید خیابان پرچم  تشکیل میگردد. لذا از کلیه اعضاء شخصاًیا وکالتاً دعوت میشود راس ساعت مقررجهت اخذ تصمیم درمورد موضوعات زیر در محل مذکور حضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

1-ارائه گزارش وتصویب بیلان
عملکرد و تراز مالی هیئت مدیره در سال 1390

2-تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی1391

3-انتخاب بازرس   

توضیحات :

1- هر یک از اعضای تعاونی می توانند نماینده تام الاختیار (وکیل )خود رابرای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نمایند.تعداد آرای وکالتی هر عضو حد اکثر سه رای  و هر شخص غیر عضو تنها یک  رای خواهد بود.به منظور تنظیم وکالت نامه عادی وکیل و موکل می توانند با به همراه داشتن مدارک عضویت و هویت فردی در ساعات اداری یک هفته حد اکثر  از تاریخ نشر آگهی ازساعت 30/8 الی 12 به دفتر تعاونی واقع در لتمان کن مراجعه نمایند .

2- به موجب مفاد تبصره 2 ماده 16 اساسنامه  مورد عمل تعاونی عضویت اعضا با تحویل زمین و یاواحد مسکونی (نیمه تمام یا تکمیل شده)از شرکت تعاونی لغو میگردد بنابر این افرادمذکور نمی تواننددر مجمع عمومی حضوریابند و یا به دیگری وکالت بدهند .

3-  ارائه شناسنامه یا کارت ملی در مجمع عمومی توسط اعضا جهت احراز هویت
لازم وضروری است

                 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شهاب شهر نهاجا

 

; ٧:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱