اطلاعیه هیئت مدیره تعاونی

با سلام

(این مطلب کمی طولانی می باشد لطفا با کمی حوصله با دقت مطالعه فرمائید)

ضمن تشکر و قدردانی از شما اعضای محترم تعاونی مسکن شهاب شهر به جهت حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخه 3/10/90 در حال حاضر پس از چند مدتی فرصتی حاصل شد در مورد تعاونی مطالبی را به عرض اعضا برسانیم
.هر چند سعی خواهیم کرد ،توضیح کاملی از کارهای انجام شده را انشاالله در مجمع
22/10/90به عرض برسانیم.

اما انکه باعث شد که توضیحاتی را در این وبلاگ ارائه نمائیم .همانا مسائل مطرح شده در مجمع نوبت اول بود. به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول امکان ارائه گزارش بوجود نیامد .لذا سئولاتی در همان  محل مطرح گردید که لزوم دارد یکایک بدانها پاسخ داده شود.لذا فرصت را مغتنم شمرده و توضیحات لازم در زیر برای سئولات مطرح شده ارائه می نمائیم. تا چه قبول افتد .قبلا یاد اور می گردد که اعضا محترم تعاونی هر
آن باید به هوش باشند که آن تیمی که از در بیرون شد از پنجره با شکل و شمایل جدید
وارد نشود ومبادا خدای ناکرده احدی فریب خورده و ناخود آگاه ابزار کسانی شوند که
سابقا حداقل با ناکار آمدی خود ، باعث از بین رفتن امکانات تعاونی شده بودند والان از ترس پیگیری قضائی، آنها با دادن اطلاعات نیم بند و نصفه راست از راه های غیر مستقیم ، سعی می کنند، اتحاد و قدرت تصمیم گیری را از اعضا بگیرند.و گاها ازافرادی که قبلا ناخواسته و ناآگاه، ابزار این تیم شده بودند ، استفاده کنند.این افراد نیز از اعضای محترم تعاونی می باشند .اما متاسفانه ناخواسته ابزار شده اند وگاهی اوقات متاسفانه سعی می کنند، نظرات شخصی خودرا نیز  به اعضای دیگر القا کنند.در پاره موارد انان حرف راست می زنند و اما همه راست ها را به دو دلیل نمی گویند .اولا به نظر ، غرورنابجا آنان را به بیراهه می کشاند و دوم اینکه اطلاعات کافی از قوانین و مقررات وآئیننامه ها ندارند و یا اطلاعات به آنان نیز ناقص دیکته می شود.

در مجمع مورخه 3/10/90اعم سئوالات و گاها اتهامات وارده به هیئت مدیره ،(نقل به مضمون) به شرح ذیل بود.(در سطور آتی جواب کلیه سئوالات داده خواهد شد بستگی دارد به حجم نوشته ها آیا در یک مطلب جای بگیرند و یا در مطالب بعدی جواب ها داده خواهند شوند)

1-  تکلیف39 نفر منتخب هیئت مدیره قبلی چیست و اینکه آیا آنان نماینده اعضا تعاونی هستند یاخیر (توسط آقای ح...)

2-  آیابدلیل سو استفاده احتمالی هیئت مدیره قبلی ، می توان شرکت وکلای برخی از اعضا که،در مجامع نمی توانند شرکت کنند، را لغو کرد؟این موضوع مصوبه ای هیئت مدیره قبلی است و این هیئت مدیره از آن سو استفاده خواهد کرد (نقل به مضمون از گفتار سرکار خانم ن)

3-  آیااین هیئت مدیره با ترفند هیئت مدیره قبلی  بااستفاده از وکالت های جعلی می توانند با 500 الی هزار وکالت ،آرا را به نفع خود نمایند؟(برگرفته از سخنان سرکار خانم ن)

4- چراهیئت مدیره از نزدیکان خود جهت نامنویسی ورود اعضا استفاده می کنند(سرکار خانم ن)

5- آیاهیئت مدیره جدید تاکنون ارزش افزوده ای برای تعاونی ایجاد کرده اند.؟(توسط آقای ش)

6- چراتاکنون نسبت به تغییر مفاد اساسنامه در مورد افزایش بازرس از یک نفر به سه نفراقدامی نشده است(توسط آقای ش)

7- آیاتقسیم زمین بهترین گزینه است؟(توسط تنی چند از اعضای محترم که همفکر می باشند)

8- تکلیف آپارتمانهای لتمان کن چیست؟

9-  مسئله پاداش چیست؟

10-  چرا هیئت مدیره در داخل خود اختلاف دارند.(آقای الف)

11-  و انشاالله اگر سئوال دیگر مطرح شده بود مسلما توضیح کافی چه در این مکان و چه در مجمع داده خواهد شد .

12-  چرا هیئت مدیره در روی سن حاضر نشده و پاسخ سئوالات را نمی دهند.

13- و سئوال هیئت مدیره نیز این می باشد که آیا برای سئوال کردن نیاز به هیاهو می باشدکه توسط برخی از افراد خاص که حرکات آنها در روی ویدئو تهیه شده در مجمع فوق الذکرقابل تامل است ،انجام می شد. آیا آن سرکار خانم وسه نفر دیگر از اعضای خانوادشان که هر چهار نفردر مجمع حضور داشتندو فعالیتشان درگوشه گوشه سالن ، به وضوح به تصویر کشیده شده، سعی در روشنگری برای اعضا می کردندیا سعی می نمودند که توضیحات سئوالات به گوش اعضا نرسد.؟

وظیفه هیئت مدیره این است که با شفافیت به کار خود ادامه دهند . در این رابطه یکی ازوظایف هیئت مدیره، ارائه توضیح لازم به سئوالات اعضای تعاونی می باشد ،چرا که
انتخاب شده اعضا بوده و تنها افرادی هستند که مورد وثوق آنان می باشندو اگر خدای
نکرده نتوانند به وظایف خود عمل نمایند همین رای دهندگان با رای دیگری می توانند
سلب اعتماد نمایند و بدینجهت است که هیئت مدیره همواره کوشش نموده و خواهد نمود که به این افتخار خدمت خدشه ای وارد نشود.

بدلیل طولانی بودن مطالب سعی خواهد شد که جواب سئوالات فوق در این نوشته و یا در نوشته های دیگر در این وبلاگ به نظر اعضای محترم برسد .

                                                   هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

جواب سئوال یک

 

1-تکلیف 39 نفر منتخب هیئت مدیره قبلی چیست و اینکه
آیا آنان نماینده اعضا تعاونی هستند یا خیر ؟(توسط آقای ح...و چند نفر دیگر)

توضیح هیئت مدیره
:پس از تحویل و تحول شکلی اسناد تعاونی ،که با توسل به قوه قضائیه انجام شد .مواجه با مراجعه مکرر تعدادی از اعضای تعاونی که قریبا10الی 15 نفر بودند، شدیم که همه هفته در روز های خاصی به دفتر تعاونی با تعداد دیگری از اعضا که بوسیله پیام کوتاه اطلاع رسانی شده بودند،مراجعه می کردند .خواسته آنان بر این محور بود که ما انتخاب شده اعضا هستیم و باید مدیریت 39واحد آپارتمان به ما واگذار گرددو برای مایک آپارتمان جهت دفتر و موبایل اختصاص دهند.

 از آنجائیکه وظیفه ایجاب می کرد می بایستی جوابگوی سئوالات آنان می شدیم.سعی کردیم با درنظرگرفتن احترام ومنافع کل اعضا جوابگو باشیم ..

برابر مراجعه ای که به مصوبات کل مجامع تعاونی نمودیم هیچگونه مصوبه ای در این رابطه و اینکه این تعداد توسط اکثریت اعضا بطوررسمی  انتخاب شده باشند، نیافتیم و می دانستیم که مدیر عامل قبلی بنا به دلیلی که خود می دانست این افراد را انتخاب
نموده است ولذا منصوب از طرف ایشان بودند و نه منتخب اعضا ، کما اینکه در زمان همان هیئت مدیره، اکثریت همین منصوبین ،از رفتار ها و سو استفاده ابزاری ازآنان، بستوه امده و بر علیه مدیر عامل قبلی فعالیت می کردند .این موارد به آنان اعلام شد.

جالب اینکه این افراد گویا از سال 86 به بعد منصوب شده بودند .چگونه بوده است که خود مدیر عامل قبلی آپارتمانها را در اختیار این افرادبرای فروش قرار نداده بود؟ اگر آپارتمان ها در آن موقع حاضر نبودند چگونه تقسیم شده بود؟و چگونه سود حاصله محاسبه شده بود؟ .و اگر حاضر بود چرا تاکنون فروخته نشده بودند.؟آیا استفاده ابزاری از آنان نشده بود؟ تا بدینوسیله اعضا ، توسط همین افراد آرام شوند؟

 اماخواسته این افراد محدود به این موضوع نبود و می خواستند که هیئت مدیره حاضر  تحت نظر انان فعالیت کنند.از آنجائیکه هیئت مدیره منتخب رسمی اعضا می باشند ،قبول این موضوع به منزله قبول قیومیت افرادی بود که از طرف هیئت مدیره قبلی و مخصوصا مدیر عامل قبلی منصوب شده بودند و می خواستند،
من غیر مستقیم هیئت مدیره جدید تحت مدیریت مدیر عامل قبلی باشند .صرف نظر از ماهیت اهانت آمیز این موضوع  ، مجددا تعاونی تحت نظر همان مدیر عامل فعالیت می کرد.لذا قبول آن محال بوده و می باشد و جوابی غیر از رد ، متصور نمی توانست باشد.کلیه این موارد در طی چند هفته به آنان توضیح داده شدو هر هفته با تعداد جدیدی از اعضای دیگر که با توجیحات نیمه راست تهییچ شده بودند،مراجعه می کردند و جواب همان بود با رعایت جوانب احترام .

در آخرین نشست قبل از مجمع نویت اول بدلیل اصرار غیرمنطقی ،به آنان گفته شد که موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند و به بازرس تعاونی ارجاع داده شدند.اما علیرغم وجود مسیر قانونی مجددا در سالن کانون توحید اقدام به سخنرانی غیر رسمی کردند و با ادله های ظاهرا حق به جانب سعی در انحراف افکار عمومی می کردند.اگر مدارک و مستندات قابل قبولی داشتند حتما و می بایستی از مسیر قانونی وارد می شدند.

تعجب آور بود که هر هفته این افراد توسط همان سرکار خانم که در مجمع همراه خانواده خود سعی در هیاهو می کردند رهبری می شدند.

هر گونه داوری و استنباط منوط به اعضا است.

سئوال2

14- آیا بدلیل سو استفاده احتمالی هیئت مدیره قبلی ، می توان حضور وکلای برخی از اعضا تعاونی که در مجامع نمی توانند شرکت کنند، را لغو
کرد؟این موضوع مصوبه ای هیئت مدیره قبلی است و این هیئت مدیره از آن سو استفاده خواهد کرد  (نقل به مضمون از گفتار سرکارخانم ن)

توضیح هیئت مدیره:گاهی اوقات به ما ایراد می گیرند که چرا در جوابهایتان به شماره ماده قانون ها وآئیننامه ها اشاره می کنید .اما گاهی اوقات لازم است که جواب مستند به برخی سئوال های از پیش طراحی شده ،داده شود.

برابر ماده 19 آئیننامه تیصره 3ماده 33 قانون بخش تعاون  امر وکالت در مجامع تبیین شده است .قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و آئیننامه ها مصوبه وزرا .توجه می فرمائید که نه مصوبه هیئت مدیره است و نه امکان ابطال آن در مجامع تعاونی میسر است پس لازم است که کسانی که ادعای زعامت و لیدری یک عده ای را دارندو اجازه سخنرانی و هدایت جمعی را به خود می دهند ،  در
اطلاعات خودشان تحقیق کنند و سپس آنرا بیان نمایند.تا خدای نکرده انسان هائی را به اشتباه نیاندازند.که موجب خسرت الدنیافی الاخرت می شود.

سئوال 3

آیااین هیئت مدیره با ترفند هیئت مدیره قبلی  وبا استفاده از وکالت های جعلی می توانند با500 الی هزار وکالت رای را به نفع خود نماید؟(نقل به مضمون از گفتار های سرکارخانم ن)

توضیح هیئت مدیره :بایدمجددا آئیننامه ها و بخشنامه های اداره کل را مستند قرار داد و گفت که لیست اسامی کلیه وکلا و موکل ها باید همراه سایر مدارک به اداره کل تعاون و سازمان ثبت شرکت ها جهت بررسی  ارسال شوند.وشرکت ناظرین محترم
اداره کل جهت تائید سلامت مجامع می باشد. و تک تک  مدارک قابل بررسی مجدد می باشد .

صرف نظر از موضوع فوق لطفا راهنمائی بفرمائید چگونه در سالنی که با یک نگاه احمالی بدلیل وجود صندلی های قابل شمارش می توان 500الی1000 نفر را اضافه آمار داد؟تا مثلا 500الی 1000 رای سو استفاده کرد  .شاید این موضوع تا حدودی در مکانی مثل سوله زمین فیروز بهرام قابلیت انجام را داشته باشد .آیا در یک سالن منظم هم امکان دارد.آنهم به تعداد 500الی 1000 نفر ؟آیا این سخنان تشویش اذهان عمومی نیست ؟آیا تهمت به برادر مسلمان نیست ؟آیا مکافات قبل از جنایت نیست؟شما خواهر مسلمان و مومنه من ، منتسب نمودن ،گناه نا کرده یک گروه را به دلیل گناه احتمالی گروه دیگر را از نظر فقهی چه می گوئید .ان کنتم صادقین 

سئوال 4

 

چرااز نزدیکان برخی ازاعضای هیئت مدیره  جهت ثبت نام ورود اعضا استفاده می کنند(نقل به مضمون ازصحبت های سرکار خانم ن)

توضیح هیئت مدیره:این هیئت مدیره تنها دارای دو کارمند است که یکی از آنها مشغول ثبت نام بودند و دیگری به امورات دیگر مجمع مشغول بودند . و اعضای هیئت مدیره نیز می بایستی به همه امور نظارت ومدیریت می نمودند .به نظر شما اعضای محترم ،هیئت مدیره به جهت سرعت عمل در ثبت نام باید از چه کسانی کمک بگیرد تا ضمن انجام کار هابه جهت عدم اتلاف وقت شروع مجمع ، از توقف بیش از حد اعضا جلوی سرمای زمستانی جلو گیری کند . بغیر از این است که تعدادثبات ها را زیاد کند.در اینگونه مواقع معمولا از دسترس ترین ومورد وثوق ترین افراد استفاده می شود. باید توضیح داده شود، در این مورد خاص گاهی کار به خواهش از افراد دارای مشخصات ، جهت اجرامی انجامد .هر چند ما از نظارت اداره کل وبازرس و دربرخی موارد از اعضا برخورداریم .شاید این سئوال نیز الغای تلویحی موضوع  سئوال قبلی باشد.شاید!!!!  

جهت مشاهده بقیه جواب ها بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید


سئوال 5

آیا هیئت مدیره جدید تاکنون ارزش افزوده ای برای تعاونی ایجاد کرده اند.؟(توسط آقای ش)

 

توضیح هیئت مدیره:
با توجه به اتمام مهلت وام های در یافتی در زمان هیئت مدیره قبلی و احتمال مصادره
آپارتمان های لتمان کن توسط بانک عامل مسکن ،با اقداماتی که انجام شدنه تنها جرایم و خسارت های ناشی از این مشکل اتفاق نیافتاد بلکه به یاری خداوند ، بدلیل موفقیت اخذ مهلت لازم، از فروش اضطراری آپارتمانها جلوگیری گردید. بدینجهت حداقل سه میلیارد تومان ارزش افزوده برای آپارتمان ها اتفاق افتاد.و در ثانی بدلیل دیگر
اقدامات ، اوایل هر سهم در محدوده 12 میلیون خرید و فروش می شد .توجه دارید که
الان قیمت سهام محدوده 30میلیون تومان می باشد .

 

سئوال 6

چرا تاکنون نسبت به تغییر مفاد اساسنامه در موردافزایش بازرس از یک نفر به سه نفر اقدامی نشده است(توسط آقای ش)

توضیح هیئت مدیره:درتابستان گذشته هیئت مدیره تعاونی تصمیم به برگزاری مجمع عمومی عادی جهت روشن نمودن وضعیت زمین فیروز بهرام گرفت و بدلیل درخواست تعدادزیادی از اعضای تعاونی وخواست اعضای هیئت مدیره اقدام به درخواست مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییرماده 50اساسنامه مبنی بر افزایش تعداد بازرس از یک نفر به سه نفر نمود  در این رابطه طی مکاتباتی با اداره کل تعاون استان در خواست مجوز های لازم برای تشکیل مجامع فوق الذکرگردید،  اما بدلیل عدم موافقت کمیته محترم تعاونی های مشکلدار به جهت نبود شرایط لازم  برای تشکیل مجامع مذکور ،میسر نگردید و منجر به ارسال نامه رهنمودی اداره کل تعاون گردید .تا اینکه با به وجود آمدن شرایط مساعد در زمستان جاری،هیئت مدیره برآن شد
که مجمع عادی بطور فوق العاده تعیین تکلیف زمین فیروز بهرام  و مجمع فوق العاده افزایش تعداد بازرس از یک نفر به سه نفر  را با هم برگزار نماید. امامجددا به دلیل امکان انحلال تعاونی بعد از تعیین تکلیف زمین مذکور با مجمع  فو ق العاده از طرف اداره کل مخالفت گردید.که ناچارا همین مجمع عادی بطور فوق العاده جاری در دستور کار قرار گرفت.و از تشکیل مجمع فوق العاده صرف نظر شد.(اسناد و مدارک این نوشته در روز مجمع اسلاید خواهدشد)

سئوال 7

آیاتقسیم زمین بهترین گزینه است؟(توسط تنی چند ازاعضای محترم که همفکر می باشند)

توضیح هیئت مدیره
:با روندی که در دستور کار مجمع اخیر می باشد انتخاب هر سه گزینه در اختیار اعضای
محترم گذاشته شده است و هرعضوی بنا به مقدورات خود گزینه لازم را انتخاب خواهد کردو تنها هیئت مدیره مجری مصوبه مجمع خواهد بود.اما اخیرا هیئت مدیره به دلیل شفاف سازی و امکان بیان نظرات هر کدام از طیف ها اقدام به دعوت از صاحب نظران تعاونی نموده است که می توانند به نمایندگی یک نفر در زمان مساوی محدود ارائه نظرنمایند.نظرات می بایستی مکتوب بوده و حداقل دوروز مانده به مجمع در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.در نهایت و پس از قرائت ،نوشته ، به عنوان مدارک مجمع به اداره کل تعاون و ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد. معهذا در مورد موضوع خاص تقسیم زمین می توانید به مطلب  آیا باغ ویلا ویا کشت صنعتی به نفع اعضا است؟مراجعه فرمائید.

سئوال 8

تکلیف آپارتمانهای لتمان کن چیست؟

توضیح هیئت مدیره: آپارتمان های فوق الذکر در معرض فروش گذاشته شده اندتا انشاالله باقی مانده پروژه لتمان کن به همراه مبالغ حاصله از زمین های تجاری، بین اعضا تقسیم شود.

سئوال 9

مسئله پاداش چیست؟

توضیح هیئت مدیره:چندی پیش طی مشاوره ای که با دست اندر کاران تعاونی
ها انجام شدبنا به توصیه آنها این موضوع نیزجز دستور کار مجمع گذاشته شد .اما
بدلیل حواشی که بر این موضوع بوجود آمد.هیئت مدیره در داخل خوداز این موضوع منصرف شدند  .و از طرفی دیگر چون آگهی منتشر شده بود و هر گونه عقب گرد مسائل وحواشی دیگری را بوجود می آورد لذا آنرا از دستورجلسه حذف ننمود و اما در عوض در روی برگه رای گزینه (پاداش منتفی است)رامنظور کرد که به معنی عدم پرداخت پاداش است و چون اختیار در دست اعضا می باشدلذاجایگاهی برای بحث نمی ماند.

سئوال10

چرا هیئت مدیره در داخل خود اختلاف دارند.(آقای الف)

       توضیح هیئت مدیره:ایرادی است که در وحله اول به اعضای هیئت مدیره
وارد می باشد. شاید به دلیل عدم تجربه ابتدائی بوده باشد که اکثرا در هر گروه
نوپائی وتازه متشکله ای، امکان اتفاق وجود دارد.و نمی بایستی حداقل به اذهان عمومی کشیده می شد.در ثانی گاهی اوقات اختلاف نظر سازنده نیز می تواند باشد تا اتفاق نظرمخرب.

سئوال 11

 و انشاالله اگر سئوال دیگر مطرح شده بود مسلما توضیح کافی چه در این مکان و چه در مجمع داده
خواهد شد .

       توضیح هیئت مدیره:هر گونه سئوال سازنده در رابطه باهر ابهامی در مورد
تعاونی حق اعضا است و هیئت مدیره مسئول پاسخ گوئی. مشروط بر رعایت عدل و انصاف وبدون جبهه گیری

سئوال 12

     چراهیئت مدیره در روی سن حاضر نشده و پاسخ سئوالات را نمی دهند.

توضیح هیئت مدیره:در روز مجمع نوبت اول هر گونه تلاش هیئت مدیره بدلیل جو حاصله و شاید ایجاد جوعمدی احتمالی از طرف بعضی از اشخاص ، که باعث می شد اعضا نتوانند براحتی حرف های هیئت مدیره راگوش کنند.مسلما بی حاصل می شد و شاید ابهام جدیدی را باعث می گردید.همانطوریکه حاضرین ملاحظه نمودند ،حتی در روند یک سخنرانی توسط اعضای هیئت مدیره احدی به نابجا اقدام به کل کشیدن نمود و این در حالی بود که سایر مدعوین با سکوت مطلوب، آماده شنیدن بودند.

سئوال 13

واما سئوال هیئت مدیره نیز این می باشد که آیا برای سئوال کردن ،نیاز به هیاهو می باشد؟که توسط برخی از افراد خاص که حرکات آنها در روی ویدئو تهیه شده در مجمع فوق الذکرقابل تامل است ،انجام می شد. آیا آن سرکار خانم و سه نفر دیگر از اعضای
خانوادشان که هر چهار نفردر مجمع حضور داشتندو فعالیتشان در گوشه گوشه سالن ، به وضوح به تصویر کشیده شده، سعی در روشنگری برای اعضا می کردند ؟یا سعی می نمودند که توضیح سئوالات به گوش اعضا نرسد.؟                                       

توضیح هیئت مدیره :خود توضیح کافی دارد.

در پایان به منظور افزایش بازدهی مجمع مورخه22/10/90در خواست می شود با آرامش کامل در مجمع حضور پیدا نمائید و اگر خدای ناکرده افرادی بنا به هر دلیل سعی نمایند مجمع را به اغتشاش برسانند .با متانت واحترام آنان را دعوت به تبعیت از نظم جلسه و رعایت حقوق سایر اعضا فرمائید.

                                                                            باتشکر

                                                       هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

; ۳:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۸