گزارش مجمع نوبت اول

باسلام

به عرض برسانم که تعداد حدودا ۴٠٠نفر از اعضای تعاونی برای شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  در روز ٢٢/١٢/٨٩در کانون فرهنگی توحید گرد هم آمدند. و متاسفانه مجمع به حد نصاب لازم نرسید.

به غیر از چاپ آگهی مجمع در روز نامه ، حدودا ١٠٠٠ عدد اس ام اس برای اعضا توسط ۶ نفر از عزیزان فعال ارسال شده بود اما با این تعداد شرکت کننده گویا موفق نبودند.چند دلیل می تواند باعث این موضوع شده باشد یک اینکه طبق عادت چون خیلی ها می دانستند به حد نصاب نمی رسد لذا شرکت نکرده بودند بطوریکه حتی اعضا هیئت مدیره سابق نیز نیامده بودند انگار نه انگار که به هر حال مدیون اعضا هستند. دوم اینکه شاید هوا مساعد نبوده و یا به علت ایام آخر سال گرفتار بودند.ویا هر دلیل دیگر .اما همه دلایل را هم اگر جمع بزنی ،به نظر قابل توجیح نیست .

چون مجمع به حد نصاب نرسید گزینه دوم که برای این گرد هم ائی در نظر گرفته شده بود.یعنی ارائه گزارشات غیر رسمی و اطلاعات تعاونی انجام شدو تنی چند از اعضا اقدام به صحبت کردندو مسایل گوناگون تعاونی را از دیدگاه خودشان بیان کردندو ماحصل اینکه در جمیع صحبت ها هر چه زودتر تعیین تکلیف تعاونی و بالاخص زمین فیروز بهرام واضح بود.

تعدادی نیزکه حدودا زیر ١٠ نفر بودندو کاملا آشکار بوداز طرف بعضی ها برای بر هم زدن مجمع امده اند، آنجا حضور داشتند و سعی کردند ایجاد جو کنند که با هشیاری اعضا کاری از پیش نبردند. ناچار با شنیدن پاسخ اعتراضاتشان ، مجمع را یواشکی ترک کردند طوری که معلوم نشد که کی رفتند

اما درکل ، گرد هم آئی خوبی بود و استفاده لازم از آن شد هرچند بهتر بود که رسمیت می یافت تا هر چه زودتر نمایندگان منتخب اعضا سکان این کشتی به گل مانده را دردست بگیرند.

با این حساب نوبت دوم مجمع تعاونی در روز ١٨/١/٩٠برگزار خواهدشد و این بار با هر تعداد شرکت کننده  ، رسمیت حواهد یافت پس از شما دعوت می کنیم برای اعمال نظر و رای خود در روز موعد حضور به هم رسانید.

آگهی مجمع نوبت دوم ،روز ٢۶/١٢/٨٩ در روز نامه اطلاعات چاپ خواهد شد. لطفا ضمن تهیه روز نامه ،تا می توانید به سایر اعضا نیز اطلاع دهید تا مجمع هر چه باشکوه تر برگزار شود.به محض چاپ شدن آگهی ،عین آن در این وبلاگ نیز منعکس خواهد شد.به امید دیدار

/ 0 نظر / 7 بازدید