اطلاعیه هیئت مدیره تعاونی

سئوال 5

آیا هیئت مدیره جدید تاکنون ارزش افزوده ای برای تعاونی ایجاد کرده اند.؟(توسط آقای ش)

 

توضیح هیئت مدیره:
با توجه به اتمام مهلت وام های در یافتی در زمان هیئت مدیره قبلی و احتمال مصادره
آپارتمان های لتمان کن توسط بانک عامل مسکن ،با اقداماتی که انجام شدنه تنها جرایم و خسارت های ناشی از این مشکل اتفاق نیافتاد بلکه به یاری خداوند ، بدلیل موفقیت اخذ مهلت لازم، از فروش اضطراری آپارتمانها جلوگیری گردید. بدینجهت حداقل سه میلیارد تومان ارزش افزوده برای آپارتمان ها اتفاق افتاد.و در ثانی بدلیل دیگر
اقدامات ، اوایل هر سهم در محدوده 12 میلیون خرید و فروش می شد .توجه دارید که
الان قیمت سهام محدوده 30میلیون تومان می باشد .

 

سئوال 6

چرا تاکنون نسبت به تغییر مفاد اساسنامه در موردافزایش بازرس از یک نفر به سه نفر اقدامی نشده است(توسط آقای ش)

توضیح هیئت مدیره:درتابستان گذشته هیئت مدیره تعاونی تصمیم به برگزاری مجمع عمومی عادی جهتروشن نمودن وضعیت زمین فیروز بهرام گرفت و بدلیل درخواست تعدادزیادی از اعضای تعاونی وخواست اعضای هیئت مدیره اقدام به درخواست مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییرماده 50اساسنامه مبنی بر افزایش تعداد بازرس از یک نفر به سه نفر نمود  در این رابطه طی مکاتباتی با اداره کل تعاون استان در خواست مجوز های لازم برای تشکیل مجامع فوق الذکرگردید،  اما بدلیل عدم موافقت کمیته محترم تعاونی های مشکلدار به جهت نبود شرایط لازم  برای تشکیل مجامع مذکور ،میسر نگردید و منجر به ارسال نامه رهنمودی اداره کل تعاون گردید .تا اینکه با به وجود آمدن شرایط مساعد در زمستان جاری،هیئت مدیره برآن شد
که مجمع عادی بطور فوق العاده تعیین تکلیف زمین فیروز بهرام  و مجمع فوق العاده افزایش تعداد بازرس از یک نفر به سه نفر  را با هم برگزار نماید. امامجددا به دلیل امکان انحلال تعاونی بعد از تعیین تکلیف زمین مذکور با مجمع  فو ق العاده از طرف اداره کل مخالفت گردید.که ناچارا همین مجمع عادی بطور فوق العاده جاری در دستور کار قرار گرفت.و از تشکیل مجمع فوق العاده صرف نظر شد.(اسناد و مدارک این نوشته در روز مجمع اسلاید خواهدشد)

سئوال 7

آیاتقسیم زمین بهترین گزینه است؟(توسط تنی چند ازاعضای محترم که همفکر می باشند)

توضیح هیئت مدیره
:با روندی که در دستور کار مجمع اخیر می باشد انتخاب هر سه گزینه در اختیار اعضای
محترم گذاشته شده است و هرعضوی بنا به مقدورات خود گزینه لازم را انتخاب خواهد کردو تنها هیئت مدیره مجری مصوبه مجمع خواهد بود.اما اخیرا هیئت مدیره به دلیل شفاف سازی و امکان بیان نظرات هر کدام از طیف ها اقدام به دعوت از صاحب نظران تعاونی نموده است که می توانند به نمایندگی یک نفر در زمان مساوی محدود ارائه نظرنمایند.نظرات می بایستی مکتوب بوده و حداقل دوروز مانده به مجمع در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.در نهایت و پس از قرائت ،نوشته ، به عنوان مدارک مجمع به اداره کل تعاون و ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد. معهذا در مورد موضوع خاص تقسیم زمین می توانید به مطلب  آیا باغ ویلا ویا کشت صنعتی به نفع اعضا است؟مراجعه فرمائید.

سئوال 8

تکلیف آپارتمانهای لتمان کن چیست؟

توضیح هیئت مدیره: آپارتمان های فوق الذکر در معرض فروش گذاشته شده اندتا انشاالله باقی مانده پروژه لتمان کن به همراه مبالغ حاصله از زمین های تجاری، بین اعضا تقسیم شود.

سئوال 9

مسئله پاداش چیست؟

توضیح هیئت مدیره:چندی پیش طی مشاوره ای که با دست اندر کاران تعاونی
ها انجام شدبنا به توصیه آنها این موضوع نیزجز دستور کار مجمع گذاشته شد .اما
بدلیل حواشی که بر این موضوع بوجود آمد.هیئت مدیره در داخل خوداز این موضوع منصرف شدند  .و از طرفی دیگر چون آگهی منتشر شده بود و هر گونه عقب گرد مسائل وحواشی دیگری را بوجود می آورد لذا آنرا از دستورجلسه حذف ننمود و اما در عوض در روی برگه رای گزینه (پاداش منتفی است)رامنظور کرد که به معنی عدم پرداخت پاداش است و چون اختیار در دست اعضا می باشدلذاجایگاهی برای بحث نمی ماند.

سئوال10

چرا هیئت مدیره در داخل خود اختلاف دارند.(آقای الف)

       توضیح هیئت مدیره:ایرادی است که در وحله اول به اعضای هیئت مدیره
وارد می باشد. شاید به دلیل عدم تجربه ابتدائی بوده باشد که اکثرا در هر گروه
نوپائی وتازه متشکله ای، امکان اتفاق وجود دارد.و نمی بایستی حداقل به اذهان عمومی کشیده می شد.در ثانی گاهی اوقات اختلاف نظر سازنده نیز می تواند باشد تا اتفاق نظرمخرب.

سئوال 11

 و انشاالله اگر سئوال دیگر مطرح شده بود مسلما توضیح کافی چه در این مکان و چه در مجمع داده
خواهد شد .

       توضیح هیئت مدیره:هر گونه سئوال سازنده در رابطه باهر ابهامی در مورد
تعاونی حق اعضا است و هیئت مدیره مسئول پاسخ گوئی. مشروط بر رعایت عدل و انصاف وبدون جبهه گیری

سئوال 12

     چراهیئت مدیره در روی سن حاضر نشده و پاسخ سئوالات را نمی دهند.

توضیح هیئت مدیره:در روز مجمع نوبت اول هر گونه تلاش هیئت مدیره بدلیل جو حاصله و شاید ایجاد جوعمدی احتمالی از طرف بعضی از اشخاص ، که باعث می شد اعضا نتوانند براحتی حرف های هیئت مدیره راگوش کنند.مسلما بی حاصل می شد و شاید ابهام جدیدی را باعث می گردید.همانطوریکه حاضرین ملاحظه نمودند ،حتی در روند یک سخنرانی توسط اعضای هیئت مدیره احدی به نابجا اقدام به کل کشیدن نمود و این در حالی بود که سایر مدعوین با سکوت مطلوب، آماده شنیدن بودند.

سئوال 13

واما سئوال هیئت مدیره نیز این می باشد که آیا برای سئوال کردن ،نیاز به هیاهو می باشد؟که توسط برخی از افراد خاص که حرکات آنها در روی ویدئو تهیه شده در مجمع فوق الذکرقابل تامل است ،انجام می شد. آیا آن سرکار خانم و سه نفر دیگر از اعضای
خانوادشان که هر چهار نفردر مجمع حضور داشتندو فعالیتشان در گوشه گوشه سالن ، به وضوح به تصویر کشیده شده، سعی در روشنگری برای اعضا می کردند ؟یا سعی می نمودند که توضیح سئوالات به گوش اعضا نرسد.؟                                       

توضیح هیئت مدیره :خود توضیح کافی دارد.

در پایان به منظور افزایش بازدهی مجمع مورخه22/10/90در خواست می شود با آرامش کامل در مجمع حضور پیدا نمائید و اگر خدای ناکرده افرادی بنا به هر دلیل سعی نمایند مجمع را به اغتشاش برسانند .با متانت واحترام آنان را دعوت به تبعیت از نظم جلسه و رعایت حقوق سایر اعضا فرمائید.

                                                                            باتشکر

                                                       هیئت مدیره تعاونی مسکن شهاب شهر

/ 0 نظر / 16 بازدید