توضیح در مورد علت تقسیم زمین ها

ابتدا بدنبال انتشار بخشی از قوانین و مقرراتی در این وبلاگ ، که  مانع تقسیم زمین های فیروز بهرام به قطعات کوچک چند صد متری می باشند ، تعدادی از اعضا با نوشتن یاد داشتهائی در وبلاگ ،  سئوالی را مطرح نموده اند که هر چند جواب لازم به آدرس ایمیل انان ارسال شد .اما بدلیل حساسیت زمانی انتخابات تعاونی ، نیاز است که توضیح لازم  برای اعضای محترم داده شود . انشاالله اذهان اعضای محترم روشنتر شده تا مبادا مجددا دچار هیجان زدگی شده وگول تبلیغات منحرف کننده را بخورند و خدای ناکرده مجددا دچار اشتباه انتخاب شوند .

سئوال مطرح شده  :چرا با توجه به اطلاع هیئت مدیره از اینگونه قوانین که در وبلاگ درج شده بود ، مبادرت به تقسیم زمین نمودند.

جواب : همانطوریکه میدانید مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری می باشد . هر چند این هیئت مدیره تلاش کرد که وجود موانع قانونی و عدم صرفه و صلاح اعضا را در مراجعات اعضا به تعاونی  و پخش تراکت و اطلاعیه در سر زمین و درج دراین وبلاگ قبل از مجمع مورخه  90/10/22 (تقریبا سه سال پیش)به اعضا گوشزد نماید .اما اعضای تعاونی حاضر درمجمع عمومی مذکور با اکثریت نسبی آرا، تحت جو سازی ها و دریافت  اطلاعات غلط و واهی توسط عده با اهداف خاص ، از سه گزینه پیشنهادی ،به تقسیم زمین رای دادند. لذا هیئت مدیره مجبور به تمکین از رای مجمع بود و زمین هارا برابر قوانین موجود تاحد 5 هکتار تقسیم نمود. هر چند می دانستند به نفع اعضا نیست .اما اطاعت از تصمیم مجمع تنها راه اجرا بود.

ثانیا در رابطه با نقش برخی از افراد با اهداف خاص در رای گیری ها ، قابل ذکر است که یکی ازکسانی که به عنوان سخنران مجامع و گرد هم آئی ها ایفای نقش می کندحتی سواد خواندن ونوشتن و توانای حتی نوشتن نام خود را ندارد اما همیشه جار و جنجال ایجاد کرده .ومثالی دیگر  اینکه،  ان کسی که اکثرامیکروفون بدست در تمام مجامع نقش لیدری را دارد حتی عضو هم نیست.و تحت جو سازی ها و حمایت دوستان خود همیشه در مجامع وارد می شودو هر لحظه در گوشه ای از سالن شروع به جو سازی می نماید .و متاسفانه اینگونه افرادسرنوشت آرا مجامع را دردست گرفته اند.و اعضا تعاونی دانسته و یا نادانسته در دام تبلیغات سوء انان قرارمی گیرند .   

حال از اعضای محترم باید پرسید که آیا شان اعضای فهیم اینست که اینگونه افراد سرنوشت تعاونی را در مجمع  93/4/6بدست بگیرند ومثل سه سال گذشته اهداف تعاونی را با هو وجنجال به تاخیر گذارند؟وهر گونه اطلاع رسانی توسط مسئولین تعاونی  را با مثلا سئوال های تکراری وباسوءاستفاده از نیاز اعضا ، با درست کردن تشنج و یا هو انداختن عقیم گذارند؟تا تنها اموال یادگار جوانی شان را، به هر نحوی برباد دهند ؟

  لذا در مجمع مورخه 93/4/6رفتار آگاهانه ای را از اعضای فهیم انتظار است که با درک موقعیت ،ضمن حضور فعال و بامتانت ،و پرهیز از تحت جو سازی قرارگرفتن ،  انتخاب اصلح را انجام داده و طرح جدید را به خطر نیاندازندتا انشاالله فرجی حاصل شود .    

/ 0 نظر / 80 بازدید