مشارکت مدنی چیست

 

مشارکت مدنی یکی از عقود مؤثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. 

 

مشارکت مدنی بنا بر تعریف بالا نوعی سرمایه گذاری مشترک خوب و ایده آل برای رسیدن به اهداف شرکا جهت افزایش در آمد می باشد ولی در کل موضوع باید به نحوه و شرایط  ایجاد مشارکت باید توجه خاص شود .ودر این میان تکلیف سهام مدیریتی از همه مهم تر می باشد .بدین معنی که هر شریکی که تعداد سهام وی بالاتر باشد می تواند مدیریت و هدایت مشارکت را در دست داشته و اعمال نظر بیشتری انجام دهد. و اگر سو نیتی باشد در آن موقع مسلما منافع شریک دیگر تامین نمی شود.

در یکی از نشست های اعضادر زمین فیروز بهرام، تعدادی سرمایه گذار انجام مشارکت مدنی را یکی از پیشنهادات خود عنوان نمودند که اگر درست انجام شود می تواند سود بلند مدتی را برای اعضا تامین نماید و یک سرمایه گذاری خوب می باشد اما در شرایط تعاونی ما یک مقداری باید در انجام آن تامل کرد چراکه قدر مسلم این است که سرمایه گذاران بدلیل آورده طرح و سرمایه نقدی  ،خواهان در صدبیشتری از سهام خواهند بود و اگر سهام آنان از 51%بالاتر باشد برابر قوانین ،مدیریت و هدایت موضوع مشارکت به عهده انان قرار می گیرد و ازطرفی دیگر انان چون تخصص این موضوع را دارند عاقلانه نیز می باشد که به همین نحو رفتار شود.در این صورت است حتی اگر از طرف هیئت مدیره تعدادی نیز در ترکیب مدیران قرار گیرند بعلت بالا بودن درصد رای سرمایه گذاران ،چرخش کنترل به طرف آنان تمایل خواهد کرد.

تصور بفرمائید که اعضا هدایت وکنترل سرمایه خود را در قالب تعاونی به هیئت مدیره خود سپرده اند و همان هیئت مدیره بدلایل پیشگفته می بایستی کنترل و هدایت را بدست دیگری بسپارند و خود تا حدودی تماشا گر باشند.در شرایط بسیار مثبت و بدون دخل کاری رایج نسبی ، پس از مدت زمان ساخت و شروع بهره برداری به غیر از زمان راه اندازی آزمایشی و پس از رسیدن طرح به اهداف خود  ، شاید سودی به اعضا پرداخت شود.

لذا اگر روزی اعضای تعاونی تصمیم گرفتند موضوع مشارکت مدنی را دنبال کنند به هشدار ها باید توجه جدی کنند و در تنظیم قرارداد ها دقت لازم را از طریق هیئت مدیره معتمد،اعمال کنند تامبادا پشیمان تروبلاتکلیف تر از امروز شوند.

  

/ 0 نظر / 100 بازدید