در این چند سال ضرر کردیم یا سود؟

کمترین ضرر حاصله از عملیات چندین ساله هیئت مدیره

           تومان16,712,050,000 =6,007,950,000-22,720,000,000

 یعنی اگر هیچ کاری انجام نمی دادند برای هر سهم هفت میلیون تومان عاید می شد

                         تومان                      7,010,182=3241÷22,720,000,000

 و چون ساخت و ساز کردند و علی الاصول سود بیشتری می بایستی عاید می شد اما مبلغ ز یر قرار است شاید پرداخت شود. از عواید دیگر مثل سود حاصله از کشاورزی صرف نظر می شود

                                        تومان(تقریبا) 1,850,000=3241÷6,007,950,00         چون کار کرده اند برای هر سهم یک میلیون وهشصد هزار تومان می رسد با هفت میلیون قبلی مقایسه کنید
در رابطه با وعده تجاری ها، چون تراکم زمین استفاده شده است اخذ مجوز مجدد نیاز به جلب نظر شهرداری دارد و در صورت موافقت ، اخذمجوز و ساخت و ساز آنها ،هزینه بالائی را بخود اختصاص خواهد دادو توجه دارید که این وعده، وعده چندین ساله است نتیجه گیری برازنده شماست

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
م.ف

با سلام و قبولی طاعات و عبادات شما. عزیزی که هنوز نام شما را به شرافت پر سعادتش . سعادت نبود . خوش بینی شما نشان ضمیرصادق شماست . اما فراموش نکنیم که هوا بس ناجوانمردانه سرد است . و این فصول شهاب شهر بهاری برای ان متصور نیست . که اگر انچنان که شما با اعداد ثابت نمو ده اید. پس این همه گرگ بی مرگ گلوی 3000 هزار انسان (... ولقد کرمنا بنی ادم....) رامی فشارد و خون می خورد و حریصانه گرسنه است. بر خوان این تعاونی نشسته است. ای عزیز دلسوز به کجا چنین شتابان. بگذار انان بمانند. مارا به همان اندک سهم حاضر راضی. که اگر ان را هم رها کنند بقیه پیش کش. یا حق ......... بای ذنب.......