گزارش

شرمنده ام که گزارش هفته قبلی کمی با تاخیر ارائه می کنم

پیرو جلسه با مدیر کل اداره تعاون تهران جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیته تعاونی های مشکلدار در دفتر ایشان تشکیل شد و یکی از اعضا با دعوت کمیته در جلسه آنان حضور یافت . گلایه فراوانی داشتند از تجمع اعضا و دادن شعار و می گفتند که کار اعضا در روز گذشته منطقی نبوده است که در جواب عرض شد که بعد ازهیجده سال انتظار و این همه نامردمی بعضی از اعضا دیگر قابل کنترل نیستندکمااینکه هم اکنون در محلی بیابان مانند چادر زده و زندگی می کنند. آیا باز انتظار صبرو حوصله از آنان دارید؟و مورد بعدی گزارش آقای بازرس را عنوان کردندکه ایشان در اعمال  هیئت مدیره خلافی مشاهده نکردندتا مجمع گذاشته شود جواب داده شد که فرض بر این که هیئت مدیره تاکنون خلافی نداشتند آیا همین که دستور مجمع را اطاعت نکردندو بر خلاف قانون و آئین نامه های بخش تعاون رفتار کردند خلاف بوده است یانه؟. گویا آقایان اعضای کمیته خودشان سابقه ذهنی از این آقای بازرس داشتند که به چه اندازه از خلاف کاری های همین هیئت مدیره صحبت می کردندو فریاد وا اسلاما می کردند.در آخر فرمودند که اگر ما مجمع تشکیل بدهیم و هیئت مدیره را بر کنار کنید و فردا یک عده دیکر معترض شدند چاره چیست ؟ عرض شد که کار را به مجمع بسپارید که معنی اکثریت را می دهد هر آنچه مجمع خواست همان عمل شود.خواه عزل هیئت مدیره خواه ابقای آنان .نظر   نظر اکثریت باشد.

در روز بعد جهت اخذ نتیجه تصمیم کمیته مراجعه شد که با کم لطفی مسئول مربوطه مواجه شده و جواب کاملی دریافت نشد .فقط فرمودند که ابلاغ می شودومطلع می شوید.بامید روز روشن   امیدواریم      

/ 0 نظر / 5 بازدید