تغییر زمان مجامع عادی بطور فوق العاده

با سلام

در مدتی که این وبلاگ بروز نشده بود کلا در مورد مسایل هیئت انتصابی فعالیت می کردیم

اول سعی کردیم که روز های تشکیل مجامع را طوری برنامه ریزی کنیم تا در زمانهای مناسب و در روز های تعطیل برگزار گردند اما شروط  زمانهای حد اکثر و حداقل موجود در اساسنامه و سایر آئین نامه ها و از طرف دیگر تداخل ایام عید نوروز مسئله دیگر بود که می بایستی در نظر گرفت. از سوی دیگر اعزام ناظرین برای مجامع از نقطه نظرات اداره کل تعاون بود و مغایرت های مابین اساسنامه و آئین نامه نحوه تشکیل مجامع همه فاکتور هائی بودند که مجبور کردند نوبت اول در روز یکشنبه 22/12/89برگزار گرددو احتمالا و باز احتمالا نوبت دوم درصورتیکه نوبت اول به حد نصاب نرسد روز پنچشنبه 18/1/90خواهد بود به هر حال متن  آگهی نوبت اول در زیر به نظر شما می رسد و اگر قرار بر نوبت دوم بود متعاقبا زمان و مکان دقیق اعلام خواهد شد.    

البته کمافی السابق هیئت مدیره قبلی سعی در کار شکنی و به تاخیر انداختن مسئله تحویل و تحول را در دستور کار خود قرار داده است اما به هر حال خداوند پشتیبان اعضا است و آنان خود را هر روز بیشتر از قبل در مسیر تخلف قرار می دهند  ولی همیشه و تا ابد  نمی توانند سر قانون کلاه  بگذارند .آخر گریبانشان را خواهد گرفت

در این رابطه هم اکنون اقداماتی انجام شده است که به موقع اعضا اثراتش را لمس خواهند کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید